Mikroliitti Oy. Leppävirran Suvasveden muinaisjäännösinventointi 1998. Valokuvia.

Leppävirta 22 Mieskallio
Asuinpaikka kallion laella olevassa kalliopainanteessa. Kuvattu etelään.
.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle