Mikroliitti Oy. Leppävirran Suvasveden muinaisjäännösinventointi 1998. Valokuvia.

Leppävirta 24 Pykäläsaari
Lapinraunio, röykkiöhauta. Kuvattu kaakkoon.
.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle