Mikroliitti Oy.Leppävirran Suvasveden muinaisjäännösinventointi 1998. Valokuvia.

Leppävirta 25 Pohjoinen Likosaari
Lapinraunio (osin rauennut) Kuvattu etelään.
.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle