Mikroliitti Oy. Vehmersalmen Suvasveden muinaisjäännösinventointi 1998. Valokuvia.

Vehmersalmi 5 Saahkari-Syrjäkangas
Asuinpaikkaa kuvattuna lounaaseen. Keskellä kuvaa lapion kohdalla painanne. Kylän raja kulkee jokseenkin polun kohdalla. Taustalla nykyinen rantatörmä.
.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle