Mikroliitti Oy

Kivikautinen asumus: talosta painanteeksi

Seinät ovat voineet olla osin tai kokonaan myös vaakahirsistä.

kivikautinen asumus: piirros


Lieksan inventoinnin etusivulle
Muinaisjäännösluetteloon
Yleiskartta