Lieksan muinaisjäännökset, paikkojen kuvaukset

Tilanne 20.9.2001
Muinaisjäännösluetteloon
Lieksan inventoinnin etusivulle
Muinasijäännöskartta

Termien selitykset


LIEKSA 1 KINNULANVAARA
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 02 KELVÄ
x: 6995 86 y: 4504 95 z: 100
p: 6999 64 i: 3656 59
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi, Katiskoski K 1994 tarkastus, Jussila T 2001 inventointi
Löydöt:KM 18663, 3 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
KM 28593, palanutta luuta, Katiskoski K, Polulta.
KM 32760:1, 19 g, 2 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, polulta.
:2, 26 g, 12 kpl, palanutta luuta, polulta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan luterilaisesta kirkosta 28 km SSE, Kelvänjärven E-rannalla, Kinnulanvaaran W-rinteellä.
Huomiot:Löydöt Kinnulanvaaran juurella olevalta polulta joka lähtee tieltä rantaan. Rinteen juurella, suon laidalla, juuri ennen kuin polku kaartuu nykyiseen rantaan on hiekkainen ja vähäkivinen hyvin kapea terassi. Löydöt tulivat n. 15 m matkalta tältä terassilta. Kohdalla missä polku laskee hieman rantaan, on pien ja matala leikkaus, jossa on runsaasti palanutta luuta yhdessä läjässä. Asuinpaikka on suppea-alainen ja polusta huolimatta ilmeisen ehjä.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 2 SYVÄLAHTI
Kylä:KYLÄNLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7024 50 y: 4485 72 z: 100
p: 7027 35 i: 3636 04
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan luterilaisesta kirkosta 16,3 km W, Syvälahden talosta 150 m S olevalla pellolla
Löydöt:KM 18664, 6 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Syvälahden talosta 150 m S oleva pelto.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 3 TERVOLA
Kylä:KYLÄNLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7026 82 y: 4485 86 z: 120
p: 7029 67 i: 3636 07
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
, 1 kpl, kourutaltta, Mitat: 78 x 31 x 21 mm. punertavanharmaata kivilajia. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: R. Kiiskinen.
Löydöt:KM 12191, 1 kpl, poikkikirves, 1949, diar. 03.08.1949, Mitat: 148 x 68 x 31 mm. ? vihertävää sädekiviliusketta, reikä tikattu, kannan puolella etulappeella hiottu 2 silmää (?) ja poikkiurat suuksi. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: R. Kiiskinen.
Sijainti:Paikka sij. Lieksan lut.kirkosta 16,4 km WNW, Tervolan talon W-puolella.
KM 18665, 7 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:As.paikka sij. Tervolan talon W-puolella. Peltorinteen yläosa, puutarhamaata.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 4 MÄRÄJÄLAHTI 29.05.1959, Mitat: 107 x 83 x 40 mm. teelmä. Soikeanmuotoinen, toisella puolella melko syvään kairattu puolivalmis reikä, toisella puolella matalampi. Löyd. pellosta . Löytäjä: V. Tirronen.
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 01 MÄRÄJÄLAHTI
x: 7019 60 y: 4502 90 z: 95
p: 7023 26 i: 3653 43
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
KM 18666, 2 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Löydöt:KM 14597, 1 kpl, reikäkivi, 1958, diar.
Sijainti:Paikka sij. pelloilla Märäjälahden E-rannalla.
Huomiot:Paikka sij. Märäjälahden E-rannalla. Pelto.


LIEKSA 5 MUSTOLA
Kylä:VIEKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7040 78 y: 4480 16 z: 100
p: 7043 35 i: 3629 73
Tutkijat:Keskitalo O 1969 tarkastus, Lönnberg M 1971 inventointi
KM 18020, 1 kpl, kvartsi-iskos, Keskitalo O 1969, diar. 14.10.1969.
, 6 kpl, palanutta luuta.
Löydöt:KM 17637, 1 kpl, saviastian pala, 1968, diar. 09.09.1968, Mitat: 31 x 27 x 7 mm. leimapainanteita. Löytö sorakuopasta . Löytäjä: J. Honkanen.
, 16 kpl, saviastian pala, koristeena matalien kuoppien ja kampaleimojen muod. rivejä, vär i vaalea. Osa paloista koristeettomia.
KM 18667, 8 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
, 8 kpl, palanutta luuta.
KM 18175, 1 kpl, saviastian pala, 1970, diar. 05.05.1970, reunapala. Korist. isokok. kampaleimoja (muodostavat siksak-viivoja ja vyöhykkeitä) ja kuoppia. Reunan päällyksessä kampaleimoja. Löytäjä: J. Koukkari.
, 3 kpl, saviastian pala.
Sijainti:Paikka sij. Mustolan talon maalla n. 2 km talosta NNE ja n. 250 m Suojalan talosta S.
Huomiot:Löydöt pienen harjun S-rinteellä sij. hiekkakuopista. Kangasmaa, hienoa hiekkaa.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 6 HAUTAUSMAA
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4341 01
x: 7046 22 y: 4500 52 z: 120
p: 7049 74 i: 3649 80
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sij. Nurmijärven W-rannalla lähellä Jongunjoen suuta. Löydöt hautausmaan kappelin SE-puoleisilta, rinteessä olevilta käytäviltä.
Löydöt:KM 18668, 9 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Paikka sij. Nurmijärven W-rannalla lähellä Jongunjoen suuta. Harvaa männikköä kasvava kangas, joka laskee jyrkästi.


LIEKSA 7 NURMIJÄRVEN LEIRINTÄALUE
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4341 01
x: 7046 85 y: 4502 16 z: 115
p: 7050 45 i: 3651 42
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi, Huurre M 1983 tarkastus
Sijainti:Paikka sij. Nurmijärven E-rannalla.
Löydöt:KM 18669, 5 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Paikka sij. Nurmijärven E-rannalla. Matala rantahietikko, jonka takana jyrkkä rantatörmä.


LIEKSA 8 PUURUNAHO
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4341 01
x: 7047 92 y: 4500 66 z: 120
p: 7051 44 i: 3649 86
Tutkijat:Björkman T 1962 tarkastus, Lönnberg M 1971 inventointi
KM 15483, 5 kpl, rautakuona, Björkman T 1962, diar. 03.09.1962.
, 2 kpl, saviastianpala.
Löydöt:KM 15250, 1 kpl, uurrenuija, 1961, diar. 26.10.1961, Mitat: 153 x 97 x 78 mm. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: U. Määttä.
, 3 kpl, palanutta luuta.
KM 18670, 1 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Sijainti:Paikka sij. Jongunjoen rantarinteellä.
PiKsm 5528, 1 kpl, tasataltta, 1962, Mitat: 83 x 52 x 16 mm. lattea, vaaleata vihr.harmaata kiveä . Löytäjä: U. Määttä.
Huomiot:Paikka sij. Jongunjoen rantarinteellä. Hiekkarinne.


LIEKSA 9 TUHKALA
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4323 10
x: 7047 34 y: 4499 66 z: 120
p: 7050 82 i: 3648 89
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
KM 18671, 1 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
PiKsm 10458, 1 kpl, tasataltta.
PiKsm 10459, 1 kpl, kiviesine, nelisivuinen kiviesine.
PiKsm 10460, 1 kpl, kiviesine, pyöreä, pitkulainen kiviesine.
Sijainti:Paikka sij. Tuhkalan talon pellolla Kattilalammen S-rannalla, n. 50 m talosta E olevalla peltorinteellä
Löydöt:KM 1887, 1 kpl, tasataltta, 1878, diar. 16.04.1878, Mitat: 86 x 38 x 21 mm. ? kaksoistasataltta, lähes kauttaaltaan hiottu. Löytäjä E. Itkonen.
Huomiot:Paikka sij. Kattilalammen S-rannalla n. 50 m E Tuhkalasta. Loivasti järveen laskeva hiekkaperäinen rinne.


LIEKSA 10 METELINSAARI
Kylä:PANKAJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 03
x: 7032 48 y: 4507 68
p: 7036 35 i: 3657 60
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
, 3 kpl, palanutta luuta.
Löydöt:KM 18672, 28 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Sijainti:Metelinsaari sijaitsee Pankajärven N-osassa lähellä sen W-rantaa.
PiKsm 0, 1 kpl, poikkikirves.
Huomiot:Pitkä, kapea ja harjava saari Pankajärven N-osassa. Löytöjä kankaalta, rannalta ja jyrkästä rinteestä.


LIEKSA 11 HONKALA sisältävää harmaata kiveä. Löyd. peltotöiden yhteydessä. Löytäjä O. Honkanen.
Kylä:TIMITRA
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 02 LIEKSA
x: 7022 34 y: 4500 86 z: 95
p: 7025 90 i: 3651 26
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi, Katiskoski K 1991 kaivaus
KM 13450, 1 kpl, kiviesine, 1954, diar. 28.07.1954, Mitat: 232 x 53 x 23 mm. suiponmuotoinen, hiontaa. Kiilleettä
, 1 kpl, kivikirves, Mitat: 247 x 61 x 40 mm. ? teelmä. Harmaata kiveä, toisessa päässä iskemisen jälkiä. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: O. Honkanen.
Löydöt:KM 12107, 1 kpl, kivihakku, 1948, diar. 02.04.1949, Mitat: 165 x 55 x 43 mm. harmaata kiveä, poikkileikkaus segmentti. Löyd. perunannoston yhteydessä . Löytäjä: K. Damsten.
KM 27123, Katiskoski K, diar. 23.04.1992, Keramiikkaa ja kvartsia.
KM 20420, 1 kpl, tasataltta, R. Honkanen 1978, diar. 27.11.1978, Mitat: 80 x 46 x 20 mm. harmaanruskeaa kiveä, naarmuuntunut ja lohjennut terästä. Löyd. peltotöiden yhteydessä.
Sijainti:Sijaitsee Lieksajoensuun ja Pielisen niemen välissä, Aataminlahden N-puolella.
KM 18673, 10 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Lahdenpoukama, joka osittain hiekkaa, osittain kivikkoa.


LIEKSA 12 SERTTI
Kylä:VARPANEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 09 VIEKIJÄRVI
x: 7036 48 y: 4481 75 z: 120
p: 7039 13 i: 3631 51
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
KM 18674, 7 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
KM 29264, kivikirves, diar. 12.01.1995, Löytäjä Tuomo Pölönen, Mätäsvaara. Sertinlammen pohjoisrannan pelloilta.
PKKo 108, 1 kpl, tasataltta, A. Turunen 1912, Mitat: 94 x 42 x 14 mm. Löyd. peltotöiden yhteydessä.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 23,8 km NW, Sertin talon S- ja SW-puoleisilla pelloilla talosta n. 100-150 m.
Löydöt:KM 3352, 1 kpl, tasataltta, 1897, diar. 14.01.1897, Mitat: 81 x 37 x 18 mm. mustanruskeata kiveä. Löyd. pellon ojaa kaivettaessa . Löytäjä: O. Kärkkäinen.
Huomiot:Paikka sij. Sertin talon S- ja SW-puoleisilla pelloilla. Loivasti kumpuileva pelto, jossa alh. savea, ylh. hiekkaa.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 13 KELOVAARA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7026 16 y: 4488 10 z: 100
p: 7029 12 i: 3638 34
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 13,8 km W, Syvälahden tien vierellä olevalla loivalla E-rinteellä.
PiKsm 0, 1 kpl, tasataltta, 1945, Mitat: 60 x 41 x 14 mm. nelisivuinen. Löyd. pellosta.
Löydöt:KM 18675, 4 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Syvälahden tien vierellä oleva loiva E-rinne. Hiekkaperäinen pelto.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 14 KUUSENJUURI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7022 20 y: 4490 66 z: 95
p: 7025 28 i: 3641 08
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,1 km W, Lontsinniemen kärjessä paikalla, missä Halinjoki yhtyy Pieliseen. Niemen kärki korkea ja jyrkkärantainen, nyk. laitumena. As. paikka sijaitsee niemen S- ja W-osassa.
Löydöt:KM 18676, 6 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Paikka sij. Lontsinniemen kärjessä. Niemekkeen S- ja W-osa, ulottuu metsän reunaan asti.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 15 JOKELA
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7004 45 y: 4500 16 z: 95
p: 7008 00 i: 3651 40
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi, Katiskoski K 1991 tarkastus, Katiskoski K 1992 kaivaus, Jussila T 2001 inventointi
KM 27124, 1 kpl, kvartsi-iskos, Katiskoski K.
KM 27754, 1 kpl, kvartsi-iskos, Katiskoski K, diar. 15.04.1993.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 19,0 km S, Lieksa-Joensuu -välisen vanhan tien varressa, lähellä Jauhiaisen ja Pielisen yhtymäkohtaa. As.paikka Pielisen rannalla olevan pitkän hietikon N-päässä.
Löydöt:KM 18677, 4 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Pielisen ranta. Rantahietikko, jonka takana jyrkkä törmä. Paikka lienee täysin tuhoutunut. Kaivauksessa 1992 löytyi vain yksi kvartsi. Vuoden 2001 inventopinnissa ei matalanveden aikaan paikalla havaittu mitään merkkiä esihistoriasta.

1. peruskarttote 2x2 km


LIEKSA 16 LAHTELA
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7002 82 y: 4500 40 z: 95
p: 7006 38 i: 3651 72
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
KM 18678, 10 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 20,6 km S, Lahtelan talosta n. 50 m SW, löydöt loivan rantapenkereen takana olevalta tasaiselta pellolta ja Pielisen rantahietikolta.
Löydöt:KM 3162, kourutaltta, 1895, diar. 15.10.1895, katkelma, E. Itkosen keräys.
Huomiot:Lahtelan talosta n. 50 m SW oleva pelto. Löydöt tasaisesta pellosta ja Pielisen rannasta.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 17 PAATERI
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7005 32 y: 4502 12 z: 95
p: 7008 96 i: 3653 32
Kaava-al.:A
Tutkijat:Luho V 1958 tarkastus, Björkman T 1964 tarkastus, Luho V 1967 tarkastus, Lönnberg M 1971 inventointi, Jussila T 2001 inventointi
KM 16418, 1 kpl, kourutaltta, 1964, diar. 06.10.1964, Mitat: 83 x 41 x 26 mm. kellertävänharmaata liusketta. Löyd. pihasta. Löytäjä: P. Ryynänen.
, 10 kpl, saviastianpala, kahdessa palassa koristeena kuoppia, yhdessä ristiinvedettyjä viivoja. Löytäjä: P. Ryynänen.
Löydöt:KM 14549, 1 kpl, saviastian pala, 1959, diar. 30.01.1959, koristeena soikeita kuoppapainanteita, sekoitteena kvartsia ja tummaa kivilajirouhetta. Löytäjä: P. Ryynänen.
, 6 kpl, saviastianpala, kahdessa korist. pieniä kuoppia ja kampaleimaa, sek. kiillettä. Kahdessa tyypillistä kampaleimaa ja isoja kuoppia . Löytäjä: P. Ryynänen.
, 1 kpl, piiveitsi, Mitat: 72 x 15 x 5 mm. Löytäjä: P. Ryynänen.
KM 17298, 1 kpl, kivitaltta, 1967, diar. 09.10.1967, Mitat: 102 x 39 x 15 mm. teräosa hyvin hiottu, toinen kulma terästä lohjennut pois. Vaal vihertävänharmaata liusketta. Löytäjä: P. Ryynänen.
, 6 kpl, saviastianpala, korist. epämääräisiä kuoppa- ja leimapainanteita, sek. kiillettä, vaaleita. Löytäjä: P. Ryynänen.
, 2 kpl, saviastian pala, korist. syviä vaakasuoria painanteita. Löytäjä: P. Ryynänen.
, 25 kpl, saviastian pala, leima- ja kuoppakoristelua, sekoitteena useissa asbestia. Löytäjä: P. Ryynänen.
, 2 kpl, saviastianpala, korist. kampaleimapainanteita.
KM 18679, 26 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 18,1 km S, Sammalajoen E-rannalla korkean niemekkeen W- ja S-rinteillä.
KM 22894, 21 g, 1 kpl, saviastianpala, P. Ryynänen 1985, diar. 03.10.1985, vyöhykkeistä kampaleima- ja kuoppakoristelua. Kampaleimoista tehty tikku-ukkoa muistuttava hahmo. Sekoiteaines karkeaa.
Huomiot:Sammaljoen E-rannalla oleva korkea niemeke. Yhtenäinen as.paikka W- ja S-rinteellä. Paikka on nyt (v. 2001) hoidettuna nurmikkona ateljeen piha-alueella.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 18 PUISTOLA
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4313 12 VUONISLAHTI
x: 7005 10 y: 4499 36 z: 95
p: 7008 61 i: 3650 57
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
PiYl 0, 1 kpl, poikkikirves.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 18,4 km S, Pielisen rannalla melko jyrkällä rinteellä. Ranta on kivikkoinen, mutta kivien alla on hiekkaa.
Löydöt:KM 18680, 18 kpl, kvartsi-iskos, Lönnberg M 1971, diar. 28.02.1972.
Huomiot:Paikka sij. Pielisen rannalla jyrkällä rinteellä. Kivikkoinen hiekkaranta.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 19 HANNOLA
Kylä:VIEKI
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton: röykkiö
Kartta:4314 09 VIEKIJÄRVI
x: 7037 74 y: 4485 44, paikannus ±100 m
p: 7040 42 i: 3635 10
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 21,6 km NW, Viekinjärven E-rannalla Hannolan talon lehmihaassa n. 250 m talosta SE.
Huomiot:Matala halkaisijaltaan n. 5 m röykkiö sij. Viekinjärven E-rannalla Hannolan maalla. Luonnonniitty, röykkiön S-puolella sekametsää.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 20 SUURINIEMI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton: röykkiö
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7018 70 y: 4493 40 z: 95
p: 7021 91 i: 3643 98
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,5 km SW, Ison Mahosaaren N-päässä n. 40 m päässä rannasta.
Huomiot:Ison Mahosaaren N-pää. Korkea, laakea kallio. Röykkiön koko n. 6 x 7,5 m.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 21 ISO MAHOSAARI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton: röykkiö
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7018 16 y: 4493 56 z: 95
p: 7021 38 i: 3644 16
Kaava-al.:B
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,6 km SW.
Huomiot:Iso Mahosaaren S-osassa 5 peräkkäistä latomusta. Kivilatomukset sijaitsevat Ison Mahosaaren eteläosassa kivikkoisella tasanteella peräkkäin. Latomus 1 sijaitsee saaren eteläkäjestä noin 30 m päässä. Se on pyöreä kivikehä, jonka halkaisija on noin 3,5 m. Latomus 2 sijaitsee edellisestä pohjoiseen. Se on pyöreä kivikehä, jonka halkaisija on noin 3 m ja sen keskellä on kuoppa. Latomus 3 on suuri nelikulmainen kivikehä, jonka koko on 16 x 22 m ja vallin leveys noin 2 m. Latomus 4 on pyöreä kivikehä, jonka halkaisija on noin 4 m. Latomus 5 on pyöreä kivikehä, jonka halkaisija on noin 6 m. Keskellä on noin 1,2 m halkaisijaltaan oleva kivikasa. Perimätiedon mukaan saarella on ollut uhripaikka.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 22 PIENI MAHOSAARI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton: röykkiö
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7018 70 y: 4492 66 z: 95
p: 7021 88 i: 3643 24
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 10,1 km SW. Pieni Mahosaari sijaitsee Sipolansaaren ja Ison Mahosaaren välissä. Paikka sij. saaren N-päässä.
Huomiot:Pienen Mahosaaren N-osassa 4 kivilatomusta. Kivilatomukset ovat kalliopohjalla, kohdassa missä saari kapenee.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 23 JOENSUUNNIEMI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7022 24 y: 4488 18 z: 95
p: 7025 21 i: 3638 60
Kaava-al.:B
Tutkijat:Björkman T 1959 tarkastus, Jussila T 2001 tarkastus
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 13,5 km W, Joensuunniemen SW-rannalla.
Löydöt:KM 14690, 2 kpl, saviastianpala, Björkman T 1959, diar. 12.10.1959, noen mustaama reunapala, sekoitteena asbestia. Viiva- ja pisteviivakoristelua.
Huomiot:

Björkman T 1959:
Asuinpaikka sijaitsee Joensuunniemen (Viensuunniemen) lounaisrannalla. Alue on hienohiekkaista kangasta. Asuinpaikan arvellaan tuhoutuneen kokonaan hiekanotossa. Asuinpaikka-alue on ollut pienehkön lahdenpoukaman pohjassa. Lounaaseen päin tästä lahdelmasta on pieni Junkiluoto. Asuinpaikka-alue on tuhoutunut pienimuotoisessa kotitarvehiekanotonssa 1950-luvun loppulla. Vuoden 1971 inventoinnin yhteydessä alue on tarkastettu, mutta tällöinkään ei voitu havaita mitään kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa. Asuinpaikan ainoa löytö on kahdesta palasta yhteen liimattu saviastianpala reunapala (KM 14690). Saviastiapalat ovat asbestisekotteisia (varhaismetallikautisia, Luukonsaaren tyypin keramiikkaa)
Jussila T 2001:
Kävin paikalla elokussa 2001. Paikalla on hiekkaranta, hiekkainen lahti ja sen itäpuolella pieni hiekkainen niemi. Alue on hiekkamuodostumaa. En havainnut matalanveden aikana rannalla, enkä rantatörmässä sekä koordinaattien osoittamalla kohdalla olevassa rantaan tulevan ojan penkoissa mitään esihistoriaan viittaavaa. Paikka on ilmeisesti (mikäli alkuperäinen sijaintitieto pitää paikkansa) ollut aivan vesirajassa. Rannasta lienee otettu hiekkaa. Mitään hiekanoton jälkiä ei paikalla ole näkyvissä, ne lienee vesi tasoittanut.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 24 POKRONLAMPI
Kylä:LIEKSA
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asuinpaikka: löytö
Kartta:4332 02 LIEKSA
x: 7021 48 y: 4502 84 z: 99 ±4 m
p: 7025 14 i: 3653 28
Tutkijat:Katiskoski K 1991 kaivaus
KM 27122:1-407, Katiskoski K 1991, diar. 23.04.1992.
Sijainti:Lieksan kaupungin keskustan läheisyydessä, sen kaakkoispuolella, n. 2,2 km Pielisjärven kirkosta kaakkoon. Asuinpaikka on Pokronlammen, entisen Pielisen lahden, koillisrannalla sijaitsevalla jyrkkäpiirteisellä kankaalla, rautatien ja rannan välissä.
Löydöt:KM 22032, 1 kpl, saviastian pala, 1983, diar. 27.10.1983, koristettu kuopilla ja soikeilla painanteilla. Löytö kaatuneen puun juurakosta. Löytäjä: E. Ihalainen.
Huomiot:Pokronlammen E-ranta, lammen ja rautatien väl. Pokron puisto. Korkea, vanha rantatörmä, löytö kaatuneen puun juurakosta.
Asuinpaikka sijaitsee Pielisen muinaisen lahden ja siitä nykyään matalan liettyneen ja soistuneen vesialueen erottanan Pokronlammen itärannalta. Asuinpaikka-alue on mäntyä kasvavaa hiekkakangasta. Alueella oleva korkea törinä on sortunut, jolloin asuinpaikka on ainakin osaksi tuhoutunut. Alueella on myös historiallisen ajan kuoppia. Asuinpaikan paikoin rikaslöytöinen ydinalue näyttää sijoittuvan ylemmälle kahdesta "terassista", noin 100-103 m merenpinnasta (alempi terassi noin 96,5-99,5 m mpy). Vain asuinpaikan "yläterassi" on ollut asuttu neoliittisena aikana. Myöhempi asutusvaihe kattaa molemmat terassit. Runsaslöytöisestä luuaineistosta toistasataa kappaletta on määritelty pääosin hirven (Alces alces) tai tarkemmin määrittelemättömän nisäkkään (Mammalia sp.) luuksi. Lisäksi on tunnistettu kalanluita (Teleostei sp), joista ainakin osa oli haukea (Esox lucius). Luulöytöjen puuttuminen "alaterassilta"viittaa luuaineiston ajoittumiseen ainakin pääosin neolittiiseen vaiheeseeen. Samaan vaiheeseen kuulunee "yläterassin" purupihkalöytö (KM 27122:157). Asuinpaikalta on tullut esille myös noin 2 m pitkä punamultaläikkä (mahdollinen hauta), jonka itäpäässä oli pyöreä, niin ikään runsaasti punamultaa sisältänyt liesikiveys jonka C14-ajoitus (Hel-3184), 4640+120 B.P.) osoittaa rakenteen kuuluvan asuinpaikan varhaisvaiheeseen. Lähinnä terassien välissä olleiden resenttien kaivantojen ympäriltä on löytynyt pääasiassa historiallisen ajan keramiikan lisäksi palanutta savea, metallisesineiden katkelmia ja kuonaa, tuluspiitä ja kvartsia. Löydöt: tyypillistä kampakeramiikkaa, enimmäkseen koristelemattomia pieniä asbesti-, kiille- ja heikkasekoitteisia saviastianpaloj a, jotka ajoittuvat lähinnä kivikauden loppupuolelle ja
varhaismetallikautiseen vaiheeseen, Sär 2 keramiikkaryhmän ns. L-keramiikkaa, rautakautistyyppistä keramiikkaa (KM 27122:7,375 ja 400), sekä palanutta luuta ja kvartsia.


LIEKSA 25 LONTSINNIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7022 50 y: 4490 62 z: 100
p: 7025 58 i: 3641 03
Kaava-al.:B
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,1 km W.
Huomiot:Asuinpaikka sijaitsee Lontsinniemessä alueella, josta pintamaata on kuorittu pois. Toimenpide on tuhonnut muinaisjäännöstä. Lontsinniemessä on myös ortodoksikalmisto. Löydöt: kvartsia ja palanutta luuta. (Muinaisjäännösrekisterissä mainituista em. löydöistä ei löydy tietoja Museoviraston arkistosta v. 2001).

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 26 HAASIINNIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7001 70 y: 4500 18 z: 100
p: 7005 25 i: 3651 55
Kaava-al.:A
Tutkijat:Katiskoski K 1991 tarkastus, Katiskoski K 1992 kaivaus, Koponen M 1992 tarkastus, Katiskoski K 1993 kaivaus
KM 27734, Katiskoski K 1992, diar. 03.03.1993.
KM 27126, asuinpaikkalöytöjä, Katiskoski K, diar. 23.04.1992.
KM 28066, Katiskoski K 1993, diar. 24.11.1993.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 21,8 km S, muinaisella rantaterassilla ja sen juurella 100 m pielisestä 4 - 6 m nykyrantaa korkeammalla.
Löydöt:KM 27098, Katiskoski K, diar. 01.04.1992.
Huomiot:Sijaitsee Pielisjärven ja Kälvänjärven välisellä hiekkakankaalla, Alakälvästä läpikäytävälle vievän tien N-puolella olevan hiekkakuopan N-puolella olevalla muinaisella rantaterassilla. Z 96-103.

Katiskoski K 1991:
Löytöjä hiekkakuopan N-reunasta ja ajourilta.
Katiskoski K 1993:
Asuinpaikka sijaitsee Pielisjärven j itärannan etelään pistävän lahden ja Kelvänjärven välisellä pääosin mäntyä kasvavalla hiekkakannaksella. Asuinpaikan keskellä on selvästi havaittavissa lounais-koillis-suuntainen muinainen rantatörmä noin 100 m etäisyydellä ja lähes 6 m ylempänä (noin 99,5 m mpy) Pielisen nykyrannasta. Törmän alapuolella maasto viettää loivahkosti ja epätasaisesti kohti nykyisen rantahiekan yläpuolista jyrkkää rantavallia, jonka päällinen on noin 2,5 m järvenpinnan yläpuolella.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 27 REKINIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7004 73 y: 4500 31 z: 100
p: 7008 29 i: 3651 54
Kaava-al.:A
Tutkijat:Katiskoski K 1991 tarkastus
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 18,7 km S, Rekiniemen suuren hiekkakuopan itäreunassa, rajapyykin lähellä, korkean rantatörmän päältä.
Löydöt:KM 27125, kvartsi-iskoksia, diar. 23.04.1992.
Huomiot:Lieksan Jokelan asp. saman niemen länsiossa n. 300-500 m SW.

1. peruskarttote 2x2 km


LIEKSA 28 PIITILÄNKANGAS
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4313 08
x: 7027 15 y: 4486 47 z: 117,5
p: 7030 03 i: 3636 67
Kaava-al.:B
Tutkijat:Katiskoski K 1991 tarkastus
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 15,6 km W, Piitilänkankaan hiekkakuoppa-alueelta itään johtavalla tieuralla loivasti lounaaseen viettävässä kohdassa.
Löydöt:KM 27127, Katiskoski K 1991, diar. 23.04.1992.
Huomiot:Kvartsit Piittilänkankaan hiekkakuoppa-alueelta itään johtavalta tieuralta loivasti lounaaseen viettävästä kohdasta.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 29 RAATOKALLIO
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 02 LIEKSA
x: 7020 78 y: 4501 54 z: 96 ±2 m
p: 7024 38 i: 3652 02
Tutkijat:Katiskoski K 1991 tarkastus
Sijainti:Sij. Raatokallion luoteispuollella 20 m rannasta, Pärnävaaran etelärinteellä, rantaterassilla.
Löydöt:KM 27128, Katiskoski K, diar. 23.04.1992.
Huomiot:Raatokallion luoteispuollella olleen uudisrakennustyömaan ympäriltä kvartseja rannan läheisyydestä.


LIEKSA 30 TERVALAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4313 12 VUONISLAHTI
x: 7007 30 y: 4498 99 z: 95
p: 7010 79 i: 3650 10
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi, Katiskoski K 1991 tarkastus
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,3 km S, Tervalahden hiekkaisella rannalla.
Löydöt:KM 27129, kvartsi-iskoksia, 1991, diar. 23.04.1992, Veden pyöristämiä.
Huomiot:Mahdolliseti esihistoriallisia kvartseja. Epämääräisiä kvartseja löydetty Tervalahden hiekkaiselta rannalta.

Jussila T 2001:
En havainnut Tervalahden rantahietikolla mitään merkkejä esihistoriasta. Mahdollinen asuinpaikka, jos sellainen on paikalla ollut, lienee tuhoutunut aikojen kuluessa veden syödessä hiekkarantaa. Rannan kivikkoa on ilmeisesti myös perattu.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 31 MATKALAHTI
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton: röykkiö
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7020 39 y: 4492 25 z: 97,5
p: 7023 55 i: 3642 76
Kaava-al.:B
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,9 km W, kangasmaastossa Metelinniemen kärjen lähellä 20 m Nevalaisen Huvilasta, piha-alueella.
Huomiot:Raunio sijaitsee aivan mökin nurkalla, mökkitien toisella puolen niemen lakitasanteen reunalla.
Nelisivuinen matala kiviraunio, jossa keskellä kuopanne. Raunion koko on 3,5 x 5 m. viereisen huvilan omistajan Rauno Nevalainen kertoi isänsä aikoinaan kaivaneen raunion keskelle kuopan. Hänen mukaansa kiviraunio jatkui yli metrin syvyyteen. Aivan raunion pohjalla oli ollut vuolukivinen murikka jota on hakkaamalla muotoiltu tyylitellyn hirvenpään näköiseksi. Lisäksi pohjalta löytyi tuohisia verkonkohoja. Röykkiö oli kavamisen jälkeen ennallistettu.
Röykkiöstä löytyneet verkonkohot ovat tallessa ja Rauno Nevalaisen hallussa (Repolank. 5, 89100 Lieksa, p. 013-521558), samoin vuolukiven murikka.
Jussila 2001: näin vuolukiven ja sitä todellakin on hakkaamalla muotoiltu. Joskin hirvenpään muoto ei ole aivan selvä, mutta mahdollinen tulkinta kuitenkin. Verkonkohot ovat ehdottomasti aitoja ja hyväkuntoisia.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 32 PAJUJÄRVI
Ajoitus:esihistoriallinen
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7023 44 y: 4490 40 z: 97,5
p: 7026 51 i: 3640 77
Kaava-al.:B
Tutkijat:Poutiainen H 1992 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,2 km W, Pajujärven suppilomaisen eteläpään länsirannalla 11 km Lieksan kirkosta länteen. Järvelle päin viettävältä peltolohkolta 50 metrin päästä rannasta.
Löydöt:KM 27646:1-20, asuinpaikkalöytöjä, Poutiainen H, diar. 31.12.1992, Saviastian paloja 18 kpl, tulus- tai pyssypiitä 2 kpl, kvartsi-iskoksia 14 kpl, iskentäytimiä 1 kpl. savitiivistettä/palanutta savea 14 kpl, liitupiipun varren katkelmia 2 kpl, kuonaa/kuonaantunutta savea 3 kpl.
Huomiot:Kivikautisia, varhaismetallikautisia ja historiallisen ajan löytöjä.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 33 VIRSULAHTI
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7021 86 y: 4490 80 z: 100
p: 7024 95 i: 3641 24
Kaava-al.:B
Tutkijat:Poutiainen H 1992 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,0 km W, Viensuunjoen mutkassa olevan Virsulahden rannasta 50 m päässä olevalta pellolta, joka on vanhaa rantamuodostumaa.
Löydöt:KM 27647:1-16, asuinpaikkalöytöjä, Poutiainen H, diar. 31.12.1992, Saviastianpaloja 23 kpl, kvartsi-iskoksia 16 kpl, kvartsikaapimia 3 kpl, pii-iskoksia 4 ja -esineitä 2 kpl, savitiivistettä/palanutta savea 27 kpl, kuonaa 1 kpl, liitupiipun kopan- ja varrenkatkelmia 8 kpl.
Huomiot:Kivikautisia, varhaismetallikautisia ja historiallisen ajan löytöjä.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 34 SILLANKORVA
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7023 00 y: 4490 70 z: 100
p: 7026 09 i: 3641 09
Kaava-al.:B
Tutkijat:Poutiainen H 1992 inventointi
:2, 1 kpl, pii-iskos.
Löydöt:KM 27648:1, 16 kpl, kvartsi-iskoksia, Poutiainen H, diar. 31.12.1992.
:3, 1 kpl, palanut luu.
:4, 3 kpl, kuonaa, Kuonaantunutta savea.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 10,9 km W, Viensuujoen itäpuolella loivasti länteen viettävällä pellolla n. 100-150 m rannasta.
Huomiot:Paikalla merkkejä ihmistoiminnasta myös myöhemmiltä ajoilta

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 35 METELINNIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 03
x: 7032 72 y: 4507 55 z: 117,5
p: 7036 59 i: 3657 46
Tutkijat:Katiskoski K 1992 tarkastus
Sijainti:Sij. Metelinniemen kärjessä, lähellä muuntajaa, ajotiellä ja pihamaalla.
Löydöt:KM 27735, Katiskoski K 1992, diar. 03.03.1993.
Huomiot:Kvartseja löytyi 20-30 metrin matkalta Metelinniemen kärjestä, lähellä muuntajaa, ajotieltä ja pihamaalta.


LIEKSA 36 KOKKOKANGAS
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 03
x: 7037 38 y: 4503 42 z: 119 ±2 m
p: 7041 05 i: 3653 12
Tutkijat:Katiskoski K 1992 tarkastus
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 14,1 km N, Toivaanjärven itärannan Kokkokankaan suuren hiekkakuoppa-alueen länsi- ja luoteispuolella.
Löydöt:KM 27736, Katiskoski K 1992, diar. 03.03.1993.
Huomiot:Kvartseja löytyi matalasta niemestä kesähuvilan luoteispuolelta ja luuta tästä n. 140-150 m kaakkoon ajouralta.


LIEKSA 37 PAIMENSALMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 03
x: 7038 00 y: 4502 98 z: 120
p: 7041 65 i: 3652 65
Tutkijat:Katiskoski K 1992 tarkastus
Sijainti:Sijaitsee Toivaanjärven länteen työntyvässä eteläisimmässä niemekkeessä Paimenensalmen rannan läheisyydessä Lieksan kylän puolella.
Löydöt:KM 27737, Katiskoski K 1992, diar. 03.03.1993.
Huomiot:Kvartseja löytyi ajouran kääntöpaikalta ja luuta tästä 50 - 60 m pohjoiseen.


LIEKSA 38 HIEKKANIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 09
x: 7034 87 y: 4525 36 z: 140
p: 7039 57 i: 3675 15
Tutkijat:Katiskoski K 1994 tarkastus
KM 28591, kvartsi-iskoksia, Katiskoski K.
Sijainti:Sij. Ruunajärven Hiekkaniemen rannalla.
Löydöt:KM 27811, kvartsi-iskoksia, diar. 23.08.1993, Löytänyt A. Vauramo.
Huomiot:Asuinpaikka sijaitsee kapean Ruunaanjärven koillisrannan pienellä hiekkaisella niemellä. Löydöt on poimittu niemen länsirannalla ja niemen kärjestä.


LIEKSA 39 HIETANIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4332 09
x: 7034 97 y: 4528 04 z: 104
p: 7039 79 i: 3677 82
Tutkijat:Katiskoski K 1994 tarkastus
KM 28592, kvartsi-iskoksia, Katiskoski K.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 28,8 km E.
Löydöt:KM 26418, kivitaltta, diar. 18.07.1991, Löytäjä: Wuorio A. Kiviesinelöytö vesirajasta rantakivikolta, x 7034 88,y 4527 96. Paikkanimi ollut löydöllä "Vaaralahti".
Huomiot:Asuinpaikka sijaitsee kapean Ruunaanjärven koillisrannan pienellä niemellä. Löydöt on poimittu niemen länsi- ja kaakkoisrannalta, rantahietikolta ja -kivikosta. Asuinpaikka on osittain tuhoutunut vedenpinnan vaihteluiden johdosta


LIEKSA 40 LONTSINNIEMEN KALMISTO
Ajoitus:historiallinen
Laji:hautaus: ortodoksikalmisto
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7022 42 y: 4490 46
p: 7025 50 i: 3640 87
Kaava-al.:B
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,2 km W.
Huomiot:Ortodoksikalmisto sijaitsee Lontsinniemellä, Pielisen lahden länsipuolella. Kalmiston ympärillä on kiviaitaa. Kohteessa on kalmisto ja tsasounan paikka.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 41 KITSI
Ajoitus:historiallinen
Laji:palvonta: kirkko
Kartta:4332 10
x: 7016 17 y: 4539 05
p: 7021 53 i: 3689 70
Sijainti:Tsasounan paikka on ollut korkealla kannaksella Palkinjärven länsipuolella ja Kitsinlammen itäpuolella. Paikka on nykyisin viljelyspeltona. Paikalta on vuonna 1928 raivattu viimeiset tsasounan rakennelmat pois. Vuonna 1963 on pystytetty tsasounan muitokivi tien varteen, noin 80 m etelään varsinaisesta tsasounan paikasta.


LIEKSA 42 KOLI
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:palvonta: uhripaikka
Kartta:4313 11 KOLI
x: 6999 37 y: 4490 30 z: 310
p: 7002 46 i: 3641 79
Sijainti:Kolin uhrihalkeama on uhri ja tarinapaikka 26 km Lieksan kirkolta lounaaseen 20-30 m pohjoiskoiliseen Hotelli kolin seinästä kalliopaljastuman kuperan harjanteen ja tasaisen osan yhtymäkohdassa.
Huomiot:Uhrihalkeamana tunnettu kohde sijaitsee Hotelli Kolin seinämästä muutamia metrejä. Se on syvä, kapea halkeama kalliossa.Uhrihalkeamaan liittyvää perimätietoa on kirjoitettu muistiin eri aikoina ja julkaistukin jo 1880-luvulla. Juhani Ahon kerrotaan Panu teoksessaan käyttäneen esikuvana Kolin uhrihalkearnaa.


LIEKSA 43 KITSINKYLÄN KALMOSAARI
Ajoitus:historiallinen
Laji:hautaus: ortodoksikalmisto
Kartta:4332 10
x: 7016 70 y: 4538 74
p: 7022 04 i: 3689 37
Huomiot:Ortodoksikalmisto sijaitsee Palkinjärven pohjoisosassa olevassa Kalmosaaressa. Saari on pieni ja matala. Eteläosa saarta on kosteaa, mutta pohjoisosa on hiukan korkeampaa. Kalmisto sijaitsee saaren pohjoisosassa, jossa on mäntymetsää ja kangaskasvillisuutta.


LIEKSA 44 TEMMES
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7004 32 y: 4500 36 z: 97,5
p: 7007 87 i: 3651 61
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
, kvartsi-iskoksia.
Löydöt:KM 31490, kivitaltta, Löytäjä Heikki Tirkkonen. Taltta löytyi koordinaattien osoittamasta kohdasta, Mökin takana olevalta perunamaalta, maakiven juuresta.
:2, 4 g, 1 kpl, kvartsi-iskoksia.
KM 32761:1, 7 g, 1 kpl, pii-iskos, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, tumman harmaata piitä, jossa yhdellä syrjällä vaaleata nodulin pintaa. Mahdollisesti pyssy- tai tuluspiitä. Jätemaasta, joka nostettu paikalle muutaman metrin päässä olleesta viemärikaivannosta.
:3, palanutta luuta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 19,1 km S, Vuonislahden hautausmaan eteläpuolella Jauhiaisen rannassa.
Huomiot:Taltta löytyi Vuonislahden Rekiniemen tila Temmekseltä lapiolla maasta 30 cm syvyydestä aitan ja päärakennuksen välistä ison kiven vierestä. Iskos löytyi läheltä maanpintaa päärakennuksen ja saunan väliseltä parkkipaikalta. paikan koordinaatit osoittavat taltanlöytöpaikan. Siitä 80 etelään on mökkitonttien välissä rakentamaton ala, minkä kohdalla rantatörmän päälle oli levitetty maata, joka on nostettu viereisen (pohjoispuolisen) mökin pihasta sinne vemäriä kaivettaessa. Tästä maasta löysin kvartseja, piin palan ja palanutta luuta (p: 7007 818 i: 3651 685).
Taltanlöytöpaikka on perunapeltona. Mökin taustan peltomaassa on myös runsaasti rautakuonaa. Paikalla on ollut raudanvalmistuspaikka tai paja. Paikan näytti minulle taltan löytäjä, maan ja viereisen mökin omistaja hra Heikki Tirkkonen (Vuonislahdentie 94 / Uunonpolku 12 A 7, 73600 Kaavi). On ilmeistä, että paikalla on laaja asuinpaikka viereisen hautausmaan ja sen eteläpuolisten mökkitonttien alla (ks. paikka 62). Maaperä alueella on hiekka.

1. peruskarttote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 45 PETRONNIEMI 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7015 67 y: 4497 48 z: 100 ±1 m
p: 7019 08 i: 3648 21
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 9 g, 1 kpl, kvartsi-ydin, mökkitien pinnasta.
Löydöt:KM 32762:1, 60 g, 8 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Joukossa yksi iso ydin.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,8 km S, Huttuvaaran eteläpuolella olevan Petronniemen tyvessä, Laajalahteen länteen ja etelään Petronniemeen menevien teiden risteyksen tienoilla, sen länsipuolella olevan hiekkakuopan kohdalla (1) ja risteyksestä 100 m kaakkoon tien varrella (2).
Huomiot:Alueen maaperä on lajittunutta hiekkaa, joka pohjoisessa maan noustessa muuttuu kivikkoiseksi ja louhikkoiseksi hiekkamoreeniksi. Kasvillisuus on nuorta mäntymetsää. Paikalla on näkyvissä muinaisrantatörmiä.
Löytöjä kahdesta eri kohdasta. Löytöpaikka 1:n kvartsit löytyivät tien Laajalahteen menevän tien pinnasta rinteen laelta ja länsireunan törmältä. Tien eteläpuolella olevaan metsään tehdystä muutamasta koekuopasta ei saatu havaintoja esihistoriasta. Tien pohjoispuolella olevan hiekkakuopan seinämistä ei havaintoja esihistoriasta. Asuinpaikka lienee ehkä suureksi osaksi tuhoutunut hiekanotossa, mutta toisaalta se voi olla vielä ehjänä tien eteläpuolella.
Löytöpaikka 2 sijaitsee 100 m risteyksestä kaakkoon. Tienleikkauksesta, leikkauksen päälle nostetusta maakasasta löysin yhden mielestäni selvän kvartsiytimen. Tällä kohden tie leikkaa hieman idenpänä yhden muinaisrantatörmän ja lännempänä toisen ylemmän törmän.
Petronniementie on päällystetty paikoin kvartsipitoisella sepelillä, mutta nyt tehdyt löydöt päällystämättömältä tieltä. Kvartsilöytöihin pitää kuitenkin suhtautua kriittisesti. Mielestäni nyt luetteloimani löydöt ovat ihmisperäisiä iskoksia, mutta muiden havaintojen puuttuessa on syytä varautua siihen, että kvartsit ovat resenttejä. Paikka jäi hieman epäselväksi. Selvää asuinpaikan "keskusta" ei löytynyt, eikä mahdollisen asuinpaikan tai kahden asuinpaikkakohdan rajausta saatu selville.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 46 PETRONNIEMI 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7015 53 y: 4497 75 z: 100 ±1 m
p: 7018 95 i: 3648 48
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 20 g, 2 kpl, kvartsi-iskoksia, metsänlaikutusvaosta alueen länsiosasta.
Löydöt:KM 32763:1, 8 g, 3 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, mökkitien pinnasta alueen itäosasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,8 km S, Huttuvaaran eteläpuolella olevan Petronniemen tyvessä, Hiekkalahden pohjoispuolella.
Huomiot:Alue on loivasti etelään Hiekkalahteen laskevaa rinnettä, jossa on vajaan 100 m korkeudella matala muinainen rantatörmä, joka jyrkkenee lännessä, sekä toinen matala törmä runsaan 100 m korkeudella, joka lännessä yhtyy alempaan törmään. Maaperä alueella vaihtelee puhtaasta hiekasta (rantakerrostuma) soraiseen hiekkaan ja ylempänä hiekkamoreeniin. Alueella on avointa pihatannerta, mökkiteitä ja metsänlaikutusvakoja. Alueen itäosa, muinainen eteläranta on hiekkainen, kun taas länsi- ja pohjoisosa on soraisempi.
Havaitsin kvartseja koordinaattien osoittamassa pisteessä itäpuoleiselle mökille menevällä tiellä muinaisen ylemmän rantatörmän päällä (1). Toinen löytöpaikka oli alueen länsiosassa, korkean muinaisrantatörmän päällä, josta metsänlaikutusvaosta poimin muutaman epämääräisen kvartsin. Nykyisen korkean rantatörmän päällä en havainnut mitään viitteitä esihistoriasta, vaikka törmän reuna on lähes koko alueella suurimmilta osin paljasta pihatannerta tai tieuraa.
Alueen pohjoisosassa oleva Petronniementie on sepelöity, samoin lahden keskellä olevaan valkamaan menevä tie on osin sepelöity. Alueella on soraisessa maassa kohtalaisen runsaasti luontaista kvartsia. Löytöpaikka 1:n kvartsit ovat kuitenkin mielestäni esihistoriallisia ja ihmisen muokkaamia. Löytöihin on silti suhtauduttava kriittisesti. Asuinpaikan rajaus ja laajuus jäivät epäselväksi. Alueella lienee useitakin asuinpaikkakohtia tai kenties vaatimattomampia leiripaikkoja.

1. 400x400 m
2. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 47 KUIKKAKANGAS-KORPILAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7015 78 y: 4498 35 z: 102 ±2 m
p: 7019 23 i: 3649 07
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 4 g, 1 kpl, kvartsi-iskos1, koekuopasta alemmalta terassilta rannan läheltä. Retusoitu säle, jossa myös uurrinisku. Hyvälaatuista harmaata kvartsia.
Löydöt:KM 32764:1, 2 g, 2 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta asumuspainanteesta. Pieni säle ja iskos huonolaatuisesta kvartsista.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,3 km S, Kuikkalammen eteläpuolella olevan Kuikkakankaan pohjoisosassa, Pielisen Korpilahden koillisrannalla.
Huomiot:Alue on maaperältään hiekkainen, mäntymetsää. Koordinaatin osoittamassa kohdassa, leveällä terassilla, sen reunalta lähes 40 m itään eli rannasta pois päin on komea todennäköisesti kivikautinen asumuspainanne. Sen mitat ovat 9 x 7 m vallin harjalta mitattuna. Painanne on lähes lähes suorakaiteen muotoinen ja hyvin säilynyt. Painanteen sisään tehdyistä puolen kymmenestä koekuopasta löytyi 2 kvartsi-iskosta. Koekuopissa havaittiin selvä ja paksuhko maannos. Ison nelisivuisen painanteen luonaispuolella oli toinen, pienempi ovaalimainen painanne, johon tehdyistä parista koekuopasta ei saatu löytöjä.

Painanteesta 45 m luoteeseen, rannan suuntaan, olevan ison siirtolohkareen kaakkoispuolelta, hieman alemmalta terassilta (z n. 98 m), pisteestä 7019.188 3649.044 löytyi koekuopasta kaunis kvartsi-iskos. Alueella on ilmeisesti kaksi eri aikaista asuinpaikkaa. Molemmat vaikuttavat täysin koskemattomilta ja ehjiltä.

1. Peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 48 KUIKKAKANGAS-KUIKKASUO 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7015 17 y: 4499 22 z: 103 ±1 m
p: 7018 66 i: 3649 97
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,6 km S. Kuikkasuon länsipuolella olevan Kuikkakankaan kaakkoisreunalla, aivan suon laidalla, hiekkakuopan pohjoispäässä.
Löydöt:KM 32765:1, 100 g, 23 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Hiekakuopan reunoilta.
Huomiot:Tasalakisen n 107 m korkeudella olevan Kuikkakankaan juurella on kapea terassi aivan suon laidalla n. 103 m korkeustasolla. Hiekkakuopan pohjoispäässä tämän terassin kohdalla on kuopan reunoilla runsaasti kvartseja. Asuinpaikka on osin tuhoutunut hiekanotossa, mutta sitä lienee vielä ehjänä jäljellä kuopan pohjoispuolella. Hiekkakuopan keski- ja eteläosassa ei ollut havaittavissa mitään jälkiä esihistoriasta.

1. 400x400 m
2. Peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 49 KUIKKAKANGAS-KUIKKASUO 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7015 13 y: 4499 31 z: 103 ±1 m
p: 7018 63 i: 3650 06
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 2 g, 3 kpl, palanutta luuta, koekuopasta.
Löydöt:KM 32766:1, 18 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,6 km S, Kuikkasuon länsipuolella olevan Kuikkakankaan kaakkoisreunalla, aivan suon laidalla, pienessä suohon kurottuvassa niemessä, sen itäreunalla.
Huomiot:Paikka on koskematon ja ehjä. Maaperä paikalla on hiekka, kasvillisuus karu mäntymetsä. Löydöt niemekkeen eteläreunalle tehdystä koekuopasta. Paikka on ehjä.

1. Peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 50 SAUNAKANGAS
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7014 48 y: 4499 82 z: 100 ±1 m
p: 7018 00 i: 3650 60
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 30 g, 12 kpl, kvartsi-iskoksia, Tuulenkaadosta ja koekuopasta.
Löydöt:KM 32767:1, 10 g, 4 kpl, kvartsiuurtimia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Erittäin hyvälaatuista kvartsia. Tuulenkaadosta ja koekuopasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,1 km S, Kuikkasuon eteläpuolella olevan Saunakankaan lounaisreunalla, mökkitien laidalla tiestä n. 10 m, kohdasta mistä pelto tulee tien laitaan 40 m luoteeseen.
Huomiot:Löydöt tuulenkaadosta. Maaperä kohtalaisen kivinen hiekkamoreeni, kasvillisuus mäntymetsää. Paikka on ehjä.

1. Peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 51 IKOLANNIEMI-PEKKALA W
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 11 JAMALI
x: 7020 01 y: 4498 88 z: 102 ±1 m
p: 7023 49 i: 3649 40
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 4,4 km SW, Sarkkilan luoteisosassa olevan Ikolanniemen tyvessä, Ikolanlamesta laskevan uoman pohjoispuolella, rantaan menevän tieuran eteläpuolella.
Löydöt:KM 32768, 37 g, 15 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Metsänlaikutusvaoista.
Huomiot:Etelään ja lounaaseen laskeva loiva rinne, jossa muinainen rantatörmä muodostaa pienen lounaaseen kurottuvan niemekkeen. Paikalla on ollut muinainen kapea salmi. Asuinpaikka on tämän salmen luoteissuussa. Alue oli paikalla käydessäni vesakkoista vanhaa aurattua hakkuuaukeata. Poimin tieuran pinnasta sekä metsänaurausvaoista kvartseja muinaisen törmän reunalta.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. peitepiirros
Valokuvia


LIEKSA 52 IKOLANNIEMI-PEKKALA S
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7019 87 y: 4499 07 z: 105
p: 7023 35 i: 3649 60
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 5 g, 17 kpl, palanutta luuta, Hiekkakuopan reunoilta.
Löydöt:KM 32769:1, 105 g, 17 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Hiekkakuopan reunoilta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 4,4 km SW, Ikolanniemen tyvessä, Ikolanlammen pohjoispuolella, metsässä, Ikolanniemeen menevän tien eteläpuolella 20 m, kohdalla, missä tie nousee rinteen laelle ennen Pekkalan taloa, hiekkakuopan pohjoispuoliskon reunoilla.
Huomiot:Asuinpaikka on osin tuhoutunut hiekanotossa, jotain lienee vielä jäljellä kuopan ja tien välillä, sekä kuopan reunoilla. Maaperä paikalla on hiekka, kasvillisuus pääosin nuorta mäntymetsää.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. peitepiirros


LIEKSA 53 KINAHMONLAMPI N
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7017 81 y: 4498 25 z: 102 ±1 m
p: 7021 26 i: 3648 88
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 95 g, 25 kpl, kvartsi-iskoksia ja -ytimiä, Koekuopista.
Löydöt:KM 32770:1, 45 g, 4 kpl, kvartsiesineitä, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, kaapimien ja uurtimien katkelmia. Koekuopista.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,6 km S, Ikolanvaaran ja Ertonvaaran välisessä kapeassa laaksossa, kuivatun Kinahmonjärven pohjoispäässä, muinaisen salmen suussa, Juurikkalahden pohjukasta n. 450 m etelään, heti purouoman itäpuolella ja lahteen menevän tien länsipuolella muutaman kymmentä metriä, kohdalla missä tie laskee vaaran rinteeltä alas laaksoon ja kaartuu pohjoiseen.
Huomiot:Asuinpaikka on ehjä. Se on sijainnut sotien jälkeen kuivatun Kinahmonjärven pohjoisrannalla sen lasku-uoman suussa. Kinahmonjärvi on aikanaan ollut myös suorassa yhteydessä Pieliseen ja asuinpaikka saattaa olla sen aikainen. Asuinpaikka sijoittuu 15-20 m leveän laason poikki kulkevan hiekkaisen kannaksen laelle. Tämän kannas on kaivettu puro-uoman kohdalta pois järveä laskettaessa ja tällöin on osa asuinpaikasta saattanut tuhoutua. Nyt asuinpaikka rajoittuu uoman suunnassa korkeaan ja kapeaan uoman suunnassa n. pari kymmentä metriä pitkään harjanteeseen, joka lienee syntynyt uomaa syvennettäessä.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. peitepiirros


LIEKSA 54 SIIKANIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7010 74 y: 4498 42 z: 104 ±1 m
p: 7014 20 i: 3649 37
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 5 g, 17 kpl, palanutta luuta, tieuran pinnasta.
Löydöt:KM 32771:1, 6 g, 3 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, tieuran pinnasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 13,1 km S, Siikaniemen lounaisosassa, Hiekkalahden rannasta 300 m pohjoiseen, Kallioniemeen menevän mökkitien pohjoispuolella, kohdalla missä tie kaartuu länteen ja jossa tien pohjoispuolella on iso siirtolohkare pienen harjanteen kärjessä. Asuinpaikka on em. siirtolohkareen koillispuolella, muinaisen korkean rantatörmän laella.
Huomiot:Muinaisen rantatörmän laelle tulee alempana kulkevlta tieltä metsätieura, joka muodostaa pienen kääntöpaikan rinteen laella. Tie on kevytrakenteinen ura, jota ei ole sen kummemmin raivattu tai perustettu. Tältä tieuralta, rinteen laelta poimin talteen löytöjä. Asuinpaikka on tieurasta huolimatta varsin ehjä. Paikka erottuu varsin kivisestä maastosta vähäkivisenä "läikkänä". Maaperä kivikon seassa on hiekka. Vaikuttaa siltä, että paikkaa olisi muinoin raivattu asuinpaikaksi.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 55 TERVALAHTI 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4313 12 VUONISLAHTI
x: 7007 41 y: 4499 00 z: 104 ±1 m
p: 7010 90 i: 3650 11
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,2 km S, Vuonislahden Raapionlahden pohjoispäässä olevan Tervalahden pohjoispuolella, lahden koillisrannasta vajaa 100 m pohjoiseen, heti tien pohjoispuolella kulkevan sähkölinjan pohjoispuolella olevalla tasanteella, muinaisen rantatörmän laella.
Löydöt:KM 32772, 20 g, 3 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Huomiot:Tervalahden uimarannalta lähtee polku rinnettä ylös metsään. Rinteessä polku kulkee vesakkoisen metsän läpi. Heti kohta sähkölinjan jälkeen polku tulee vähäpuustoiselle tasanteelle (tai hyvin loivasti laskevalle rinteelle), jossa polku kaartuu länteen. Tällä kohden, muinaisen törmän laella, polusta 50 m luoteeseen tehdyistä koekuopista tuli kvartsi-iskoksia. Maaperä paikalla on hiekka .

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
3. peitepiirros
Valokuvia


LIEKSA 56 KOTANIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4313 12 VUONISLAHTI
x: 7009 13 y: 4499 03 z: 96,5 ±1 m
p: 7012 62 i: 3650 06
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 1 g, 1 kpl, palanutta luuta, koekuopasta.
Löydöt:KM 32773:1, 10 g, 3 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 14,5 km S, Kotavaaran pohjoispuolella olevan Kotaniemen kärjessä, luoteispuoleisesest hiekkarannasta n 70 m kaakkoon, kahden harjanteen välisessä loivasti kaakkoon nousevassa tasaisessa laaksossa, mökkitien päässä olevasta kääntöpaikasta 36 m suuntaan 156/360 ja mökistä 45 m suuntaan 129/360.
Huomiot:Paikalla on ollut kahden harjanteen välillä komea n. 100 m leveä laguunimainen hiekkalahti. Keskellä tätä muinaista lahtea on matalan rantatörmän halki tehty asumuspainanne, eli jäännökset osittain maahan kaivetusta kivikautisesta talosta. Painanteen koko on 8 x 13 m vallin keskeltä miattuna. Pitkä sivu on suunnassa 20/360 astetta. Painanne ympäristöineen on koskematon ja ehjä. Löydöt tulivat painanteeseen tehdystä koekuopasta.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 57 PIRTAMONKANGAS 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7007 32 y: 4500 41 z: 103
p: 7010 87 i: 3651 52
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 1 g, 2 kpl, palanutta luuta, Hiekkakuopan reunoilta.
Löydöt:KM 32774:1, 140 g, 14 kpl, kvartsi-iskoksia ja -ytimiä, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Hiekkakuopan reunoilta.
:3, 9 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, hiekkakuopan eteläosasta, kuoritusta maasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,1 km S, Vuonislahden taajaman pohjoispuolella, Jauhiaisen pohjoisosan Vastuulahden pohjoipuolella 600 m, aivan radan varressa, radan ja suon välisellä kapealla hiekkakankaalla olevan hiekkakuopan pohjoisreunoilla.
Huomiot:Asuinpaikka lienee suureksi osaksi tuhoutunut hiekanotossa, mutta sitä lienee vielä ehjänä jäljellä radan varressa heti kuopan pohjoispuolella ja kuopan pohjoisosan reunoilla. Hiekkakuoppa ulottuu Kivivaaraa kiertävältä tieltä n. 100 m pohjoiseen. Löydöt rajoittuivat aivan kuopan pohjoisimpaan osaan. Kuopan eteläosan radsan puolelta oli kuorittu pintamaata kuopan reunoilta parin kymmenen metrin syvyydeltä radallepäin. Tältä raiviolta löytyi yksi kvartsi-iskos. Tutkin huolelliseti koko raivon alan pelkalla pöyhimällä, mutta en löytänyt muita merkkejä esihistoriasta. Kvartsi voi olla peräisin mahdollisesti kuopan nykyisen reunan ja suon välillä olleesta tuhoutuneesta asuinpaikasta. Kuopan eteläosasta ja tieleikkauksissa ei ollut merkkejä esihistoriasta.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
3. peitepiirros
Valokuvia


LIEKSA 58 PIRTAMONKANGAS 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7007 23 y: 4500 51 z: 103
p: 7010 79 i: 3651 63
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,1 km S, Vuonislahden taajaman pohjoispuolella, Jauhiaisen pohjoisosan Vastuulahden pohjoipuolella 500 m Kivivaaran länsipuolella, vaaraa kiertävän tien alla ja laidoilla, suon etelärannalla, kahden kalliopaljastuman välisen laakson itäosassa.
Löydöt:KM 32775:1, 45 g, 4 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Kuoritusta pintamaasta ja tieleikkauksesta.
Huomiot:Poimin kvartseja tien laidalle tehdystä raiviosta, jossa pintamaata oli kuorittu n. 5 x 5 m alalta. Asuinpaikka on suppeahkoalainen, se rajautuu luonnon esteisiin: lännessä alavaan kosteikkoon, idässä kallion ja pohjoisessa suohon eli muinaiseen Pielisen lahdekkeeseen. Asuinpaikka on ilmeisesti uhan alainen, riippuen sen kohdalle tehdystä pintamaan raivauksen tarkoituksesta.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 4oox400 m
Valokuvia


LIEKSA 59 KIVIVAARA
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7007 23 y: 4500 74 z: 103
p: 7010 80 i: 3651 86
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 1 g, 1 kpl, palanutta luuta, Tien ojasta.
Löydöt:KM 32776:1, 55 g, 14 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Tien ojasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,1 km S. Vuonislahden taajaman pohjoispuolella, Jauhiaisen pohjoisosan Vastuulahden pohjoipuolella 500 m Kivivaaran koillisrinteen alaosassa olevalla kapealla muinaisella rantaterassilla, pellon laidalla, vaaraa kiertävän tien alla ja reunoilla.
Huomiot:Poimin kvartseja teileikkauksesta n. 65 m matkalta. Paikka on osin tien tuhoama, mutta sitä on ehjänä jäljellä tien ja jyrkän rinteen välillä, sekä kenties vielä tien allakin.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 60 SELKÄRANTA
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4313 11 KOLI
x: 6997 78 y: 4499 99 z: 103
p: 7001 31 i: 3651 54
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,1 km S., Pielisen itärannalla Kelvänjärven keskikohdan tasalla, Edussaaren pohjpospuoleisella niemekkeellä, Ristiniemen eteläpuolella, Selkärantaan menevän mökkitien pohjoispuolella 20 m, rannasta 200 , kohdalla missä tie ylittää matalan harjanteen, joka jyrkentyy ja nousee heti tien pohjoispuolella..
Löydöt:KM 32777, 21 g, 6 kpl, kvartsi-iskoksia ja ydin, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, iskokset epämääräisiä, yksi pieni mikrosäle. Koekuopasta.
Huomiot:Asuinpaikka on niemeimäisen harjanteen kärjessä. Maaperä paikalla on sorainen hiekka. Laajalla alueella joka ulottuu pohjoisessa kilometrin päässä olevan Pieni-Ristiniemen tasalle ja asuinpaikasta 400 m etelään on runsaasti erinomaista "asuinpaikkamaastoa". Hiekkakangasta, jossa on useita muinaisrantatörmiä. Selkärannan kohdalla - asuinpaikan tasalla Pielisen nykyinen rantatörmä on korkea ja jyrkkä. Tutkin huolellisesti alueen lukuisat tiet ja polut, tuulenkaadot, sekä pihatantereet ja avoimet rannat ja metsänaurausvaot. Tein alueelle useita koekuoppia. En havainnut tätä yhtä ilmeisen suppeaa ja vähälöytöistä asuinpaikkaa lukuunottamatta minkäänlaista vihjettä esihistoriasta, mikä on varsin merkillistä ottaen huomioon alueen kivikautisen asutuksen kannalta alueen hyvän hiekkaisen maaperän ja oivan topografian.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 61 REKINIEMI 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7004 54 y: 4500 38 z: 100
p: 7008 09 i: 3651 62
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 33 g, 10 kpl, kvartsi-iskoksia, polulta.
Löydöt:KM 32778:1, 15 g, 5 kpl, saviastian reunapaloja, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, varhaista asbestikeramiikkaa. Sekoitteena kareka asbestimurska, koristeena tiehä ja matala painanneverkko, reunan päällä painanteita. Sisäpinta rapautunut pois, joten reunan ja seinän paksuutta ei voi mitata, reunan paksuus kuitenkin yli 10 mm. Löytyi polunpintaa raaputettaessa.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 18,9 km S, Vuonislahden Rekiniemen itärannalla, Jauhiaisen länsirannalla, vanhan hiekkakuopan - nyt leirintäalueen - ja järven välisellä kapealla koskemattomalla alalla, saunarakennuksen kohdalla ja sen pohjoispuolella.
Huomiot:Löytöpaikan osoitti minulle hra. Heikki Tirkkonen (ks. paikka 62 ja 44), joka kertoi havainneensa saunan ympäristön polulla kvartsi-iskoksia. Paikalla olikin aivan saunan kupeessa, sen ja rannan välillä maassa kvartseja ja keramiikkaakin. Asuinpaikka lienee osaksi tuhoutunut hiekanotossa, mutta sitä on vielä koskemattomana jäljellä ainakin tällä kohden kuopan ja rannan välillä. Asuinpaikka on saattanut ulottua yhtenäisenä yhtenä laajana "kylänä" koko Rekiniemen itärannan mitalle lähes 700 m matkalle. Tämän asuinpaikan rippeinä ovat nyt asuinpaikat numero 27, 61, 62 ja 44, jotka ovat kaikki eri tavoin runneltuja hiekanotossa, hautausmaan ja kesämökkien alla.

1. peruskarttote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 62 REKINIEMI HAUTAUSMAA
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7004 40 y: 4500 39 z: 100
p: 7007 95 i: 3651 64
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 1 g, 1 kpl, palanutta luuta, avoimesta käännetystä maasta.
Löydöt:KM 32779:1, 4 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, avoimesta käännetystä maasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 18,9 km S. Vuonislahden Rekiniemessä olevan hautausmaan itäosassa, Jauhiaisen rannassa.
Huomiot:Hautausmaan ja rannan välissä on komea asumuspainanne kooltaan 8 x 11 m. Painanne on n. 30 m päässä pohjoispuolella olevan hiekkakuopan reunasta etelään. Painanne on hautausmaalta rantaan vieän polun pohjoispuolella, rantatörmän päällä. Painanteen ja polun välillä oli paikalla käydessäni "myllös" eli muutaman neliötä avointa maata (kuoppa johon haudattu roskia ja peitetty hiekalla) jossa oli kvartseja ja palanutta luuta. Polun eteläpuolella on vanha tervahauta jossa on hauta.

1. peruskarttote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 63 HUPELINKANGAS 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7002 53 y: 4502 08 z: 100
p: 7006 16 i: 3653 41
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 20,9 km S, Jauhiaisen eteläosan Pohjanlahden länsipuolisella kankaalla, Ikolansaaren tasalta soistuneesta rannasta 330 m lounaaseen, maantieltä 600 m luoteeseen, metsätieltä 70 m koilliseen, rinteen laella muinaisen törmän reunalla, tervahaudan jäännöksistä n. 60 m kaakkoon, auratun hakkuuaukean reunalla.
Löydöt:KM 32780:1, 41 g, 8 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, metsänlaikutusvaoista.
Huomiot:Poimin kvartseja parin metrin matkalta hakkuuaukean reunalta metsänaurausvaosta. Asuinpaikkaa lienee ehjänä jäljellä auratun alan länsipuolella.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 64 HUPELINKANGAS 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7002 57 y: 4502 01 z: 100
p: 7006 20 i: 3653 34
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 20,9 km S, Jauhiaisen eteläosan Pohjanlahden länsipuolisella kankaalla, Ikolansaaren tasalta soistuneesta rannasta 350 m lounaaseen, maantieltä 680 m luoteeseen, metsätieltä 60 m koilliseen, rinteen laella olevasta pienestä laaksomaisesta kahden harjanteen välisestä painanteesta, tervahaudan jäännöksistä n. 40 m länsi-luoteeseen, hakkuuaukealla.
Löydöt:KM 32781, 32 g, 13 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, metsänlaikutusvaoista.
Huomiot:Maaperä alueella on kivinen hiekkamoreeni. Asuinpaikan kohdalla pienessä alavammassa laaksomaisessa kohdassa, törmän äärellä maaperä on vähäkivistä ja hiekkaisempaa kuin ympäristössä. Poimin kvartseja n. aarin alalta.

1. 400x400 m
2. peitepiirros


LIEKSA 65 SAMMALNIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4331 03 VUONISJÄRVI
x: 7005 05 y: 4501 64 z: 100
p: 7008 66 i: 3652 86
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:1, 70 g, 11 kpl, kvartsi-iskoksia, tieleikkauksesta.
Löydöt:KM 32782:1, 13 g, 1 kpl, kvartsikaavin, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, kärkeen oheneva, terä 4-3 mm paksu, kanta 10-5 mm, muut mitat: pituus 30 leveys kärjestä 23 mm, kannasta 30 mm. Tieleikkauksesta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 18,4 km S, Jauhiaisen keskellä olevan laajan Sammalniemen keskiosassa, metsätien kohhdalla pienen kumpareen itäreunalla.
Huomiot:Poimin kvartseja tieleikkauksesta. Paikalla on muinainen pieni saari. Tien pohjoispuolella maasto on hyvin kivistä, kun taas etelä-länsipuoli on vähäkivisempää ja tasaista. Asuinpaikkaa lienee ehjänä jäljellä tien länsipuolella.

1. peruskarttote 2x2 km
2. peruskarttaote 2x2 km
3. 400x400 m


LIEKSA 66 KOKKOSAARI 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7016 93 y: 4494 54 z: 98 ±1 m
p: 7020 20 i: 3645 21
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,6 km SW, Pielisen Mönninselän (Lieksan taajaman edustalla) ja Suurselän välillä olevan Kokkosaaren etelärannalla, 70 m saunarakennuksesta pohjoiseen.
Löydöt:KM 32783:1, 7 g, 4 kpl, kvartsi-iskoksia, Krapu A 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Huomiot:Paikan tarkasti arkeologi Antti Krapu. Tasaisella terassilla on loiva rantatörmä, jonka päällä on heikosti erottuva asumuspainanne. Löytöjä kopekuopista törmän päältä painanteen ympäristöstä. Asuinpaikka on ehjä. Maaperä paikalla on hiekkaa.

1. 600x600 m


LIEKSA 67 KOKKOSAARI 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 10 LIKLAMO
x: 7017 22 y: 4494 68 z: 100 ±1 m
p: 7020 50 i: 3645 34
Kaava-al.:A
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 2 g, 6 kpl, palanutta luuta, koekuopasta.
Löydöt:KM 32784:1, 5 g, 1 kpl, kvartsi-iskoksia, Krapu A 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,3 km SW, Pielisen Mönninselän (Lieksan taajaman edustalla) ja Suurselän välillä olevan Kokkosaaren pohjoisrannalla olevasta mökistä 40 m etelään ja huussista 25 m lounaaseen.
Huomiot:Paikan tarkasti arkeologi Antti Krapu. Paikalla on muinainen rantavalli. Rantavallin sivulla on asumuspainanne, jonka pohjoissivu yhtyy rantavalliin. Maaperä paikalla on hiekka. Paikka on ehjä.

1. 600x600 m


LIEKSA 68 VIEKIJÄRVI HANNNOLA S
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 09 VIEKIJÄRVI
x: 7037 34 y: 4485 76 z: 103 ±1 m
p: 7040 19 i: 3635 49
Kaava-al.:C
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 21,1 km NW, Viekijärven pohjoisosan itärannalla, Hannolan talosta 750 m kaakkoon, rantaan laskevan rinteen yläosassa, rannasta n. 80 m, matalan rantatörmän päällä, vanhan hakkuuaukean luoteispuolella n. 20 m, metsätien lounaispuolella n. 40 m.
Löydöt:KM 32785:1, 20 g, 3 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Huomiot:Maaperä alueella on hyvin kivinen - ilmeisesti rantavoimien huuhtoma - sorainen hiekkamoreeni. Kasvillisuus alueella on mäntymetsää. Rantaan laskevassa rinteessä on erotettavissa paikoin matala vallimainen rantakivikkotörmä. Asuinpaikan kohdalla, törmän äärellä maaperä on silmin havaittavasti selvästi vähäkivisempi kuin ympäristössä. Vähäkivinen hiekkapohjainen alue on aarin parin kokoinen. Parista tälle alalle tehdyistä koekuopasta tuli esiin yhteensä muutama kvartsi. Paikalla on suppea-alainen ehjä asuinpaikka.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 69 VIEKIJÄRVI KORPINIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 09 VIEKIJÄRVI
x: 7032 38 y: 4488 36 z: 101 ±1 m
p: 7035 35 i: 3638 32
Kaava-al.:C
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 5 g, 7 kpl, palanutta luuta, koekuopasta.
Löydöt:KM 32786:1, 25 g, 5 kpl, kvartsi-iskoksia ja -ydin, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 16,0 km NW, Viekijärven eteläosan koillisrannalla, Vaaralahden eteläpuolella, Korpelan talosta 700 m etelään, korpiniemeen menevän tien länsipuolella, länteen Korpilahteen haarantuvan tien risteyksestä 70 m etelään, kohdalla missä tie kaartuu etelään ja laskee alemmalle tasolle, tien varrella olevalla pienellä metsäaukolla.
Huomiot:Paikalla on matala kivinen rantatörmä. Löydöt törmän äärelle tehdystä koekuopasta, jossa havaittiin myös vahva kulttuurikerros. Maaperä alueella on kivinen hiekkamoreeni, asuinpaikan kohdalla vähäkivisempi. Kasvillisuus sekametsää. Paikka on ehjä ja ilmeisen suppea-alainen.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 70 JOENSUUNNIEMI KUORENNIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7023 10 y: 4487 79 z: 102 ±1 m
p: 7026 05 i: 3638 18
Kaava-al.:B
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 90 g, 11 kpl, kvartsi-iskoksia ja -ydin, Tieleikkauksesta.
Löydöt:KM 32787:1, 4 g, 2 kpl, saviastian paloja, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Sekoitteena asbesti, pinnat rapautuneet. Tieleikkauksesta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 13,9 km W, Klakinlahden eteläpuolella, Viensuunjoen eteläpuolella olevan Joensuunniemen länsikärjestä 250 m kaakkoo, rannasta 100 m, niemen kärkeen menevän mökkitien varrella, enimmiltä osin tien itäpuolella, kohdassa jossa tie nousee törmän laelle ja kaartuu luoteeseen.
Huomiot:Löydöt hiekkamoreenimaasta tieleikkauksesta. Pari kvartsia tien pinnasta koordinaattien osoittamasta kohdasta 80 m etelään, niemimäisen harjanteeteen laelta. Paikalla on ollut lounaaseen pistävä hiekkamainen niemi. Keramiikkalöydöt tämän niemn pohjoistyvestä ja pari kvartsia niemen kärjestä. Muinaisen niemen laki löytöpaikan etelä- ja kaakkoispuolella on hiekkaista ja tasaista maata. Sen etelärinteellä on pieni vanha hiekkakuoppa. On mahdollista, että alueella on muitakin asuinpaikkakohtia kuin nyt havaitut. Tein alueelle useita koekuoppia.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m
Valokuvia


LIEKSA 71 VIEKI KANNELKOSKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7045 70 y: 4480 88 z: 112
p: 7048 32 i: 3630 22
Vesistö:4
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 7 g, 14 kpl, palanutta luuta, Hiekkakuopan reunoilta.
Löydöt:KM 32788:1, 34 g, 10 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, hiekkakuopan reunoilta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 30,5 km NW, Viekijoen varrella Lieksa-Nurmes lentokentän länsipuolella, lentokentälle menevän tien länsipuolella olevan hiekkakuopan pohjoisosassa ja pohjoispuolella.
Huomiot:Löytöjä hiekkukuopasta ja sen pohjoiseinämistä, missä kuoppa leikkaa matalan muinaisrantatörmän. Asuinpaikka rajautuu lännessä Viekijäkeen, idässä sen ulottuvuus on epäselvä. Rantatörmä jatkuu lentokentän suuntaan itään. Alueella on useita muinaisrantatörmiä. Maaoerä alueella on lajittunut hiekka ja kasvillisuus karua mäntymetsää. Lähialueella lienee useampia asuinpaikkoja kuin nyt havaitut paikat 71-73.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 72 LENTOKENTTÄ 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7045 48 y: 4481 85 z: 111 ±1 m
p: 7048 14 i: 3631 20
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 29,7 km NW, Viekijoen itäpuolella, heti Lieksa-Nurmes lentokentän kiitoradan eteläpuolella kulkevan tieuran alla ja laidoilla, hieman kiitoradan keskikohdan itäpuolella.
Löydöt:KM 32789:1, 24 g, 24 kpl, palanutta luuta, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, tien pinnasta ja laidoilta.
Huomiot:Lentokentän kiitoradan eteläpuolella on pintamaata kuorittu ja puskettu muutaman kymmenen metrin leveydeltä etelään. Samalla on puskettu pois muinaista rantatörmää. Raivatulla alueella kulkee kiitoradan suuntaisesti tieura, jonka pinnassa havaitsin n. kymmenen metrin matkalla runsaasti palanutta luuta. Asuinpaikka on siis osin tuhoutunut, mutta sen pohjaosat ovat vielä jäljellä. Löytöjä on oletettavasti myös tallessa pusketussa maassa, joka on kasattu kentän laidalle muutaman kynmmenen metrin päähän löytökohdalta etelään.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 73 LENTOKENTTÄ 2
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7045 30 y: 4482 17 z: 111 ±1 m
p: 7047 98 i: 3631 53
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 29,3 km NW, Viekijoen itäpuolella, heti Lieksa-Nurmes lentokentän kiitoradan itäpään eteläpuolella, tieurien risteyksen alueella.
Löydöt:KM 32790:1, 46 g, 14 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, tien pinnasta ja laidoilta.
Huomiot:Poimin kvartseja tieuralta ja alueelta tien laitaan pusketusta pintamaasta.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 74 VIEKIJOKI 1
Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7048 17 y: 4480 75 z: 117 ±1 m
p: 7050 78 i: 3629 98
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 32,4 km NW, Egyptinkorven itäpuolella, Viekijoen pohjoispuolella, Jokisuun talosta 500 m pohjoiseen, tasaisella hiekkakankaalla, muinaisrantatörmän reunalla, kohdalla missä metsätie laskee törmän halki alemmalle tasolle.
Löydöt:KM 32791:1, 43 g, 2 kpl, kvartsi-iskos ja -ydin, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Tieleikkauksesta. ydin huonolaatuista rakeista kvartsia. Iskos epämääräinen.
Huomiot:Poimin tieleikkauksesta pari kvartsia. Leikkauksessa oli myös jokunen palaneelta vaikuttanut kivi. On todennäköistä että tie on leikannut asuinpaikan laitaosaa. En tehnyt koekuoppia alueelle.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 75 JOENSUUNNIEMI VALKAMA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7022 39 y: 4488 08 z: 102 ±1 m
p: 7025 35 i: 3638 50
Kaava-al.:B
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 13,6 km W, Viekijoen suun eteläpuolella olevan Joensuunniemen kärkiosan länsirannalla olevan venevalkaman kohdalla, sinne menevän tien eteläpuolella, rannasta n. 100 m itään.
Löydöt:KM 32792:1, 9 g, 2 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, koekuopasta.
Huomiot:Paikalla on hiekkainen pieni kumpare Pielisen rantatörmän äärellä. Koekuopasta kymmenisen metriä tieltä etelään löytyi yksi kvartsi, sekä avoimesta maalaikusta 10 m kauempaa toinen. Teimme paikalle kymmeniä koekuoppia saamatta lisähavaintoja esihistoriasta. Alueella on vanhoja hiekaottokuoppia. Alue on karua mäntykangasta, joka nyt oli hakkuuaukeana. On mahdollista, että alueella olisi kivikautinen asuinpaikka, jota emme onnistuneet selvästi paikantamaan.

1. peruskarttaote 2x2 km
2. 400x400 m


LIEKSA 76 PALOKANGAS
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7045 10 y: 4483 59 z: 113 ±1 m
p: 7047 84 i: 3632 96
Vesistö:4
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 28,2 km NW., lentokentän kiitoradan itäpäästä 1,5 km itään , Palokankaan talosta 400 m koilliseen, suon pohjoispuolella, suon rannassa olevan törmän laelta kolmisen kymmentä metriä pohjoiseen, tien eteläpuolella olevalla raivatulla aukealla.
Löydöt:KM 32793:1, 5 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Maan pinnalta, josta turve kuorittu pois.
Huomiot:Paikka on laajalla tasalakisella hiekkaknkaalla, jonka eteläreunalla on kilometrien matkalla komea muinainen rantatörmä ja kankaalla ylempiä törmiä. Alueella lienee useita vielä havaitsemattomia muinaisjäännöksiä. Löytö tuli alueelta, nissä turve oli kuorittu pois n.20 x 40 m alalta. Löytö oli muutam,an kymmenen metrin päässä muinaisrantatörmästä. Raivion alalla en havainnut muita merkkejä esihistoriasta. On todennäköistä, että lähistöllä - kenties törmän reunalla löytöpaikan eteläpuolella on kivikautinen asuinpaikka. En tehnyt koekuoppia alueelle.

1. peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


LIEKSA 77 SYVÄLAHTI-SALVOLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7025 42 y: 4486 43 z: 101
p: 7028 30 i: 3636 71
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 15,3 km W, Syvälahden pohjoispuolella, rannasta 300 m pohjoiseen, Korpelan talosta 150 m koilliseen, peltoaukean itäpuolella olevan hiekkaisen mäen länsireunassa.
Löydöt:KM 32794:1, 31 g, 2 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Epämääräisä iskoksia tien pinnasta. Mahdollisesti ihmisen iskemiä.
Huomiot:Paikalla on hiekkainen mäenrinne ja tasainen terassi muinaisen rantatörmän reunalla, jonka päällä kulkee tieura. Heti tien itäpuolella on vanha metsittynyt hiekkakuoppa. Satakunta metriä pohjoiseen on alava vanha pelto (metsittynyt) josta on löydetty kourutaltta (ks. paikka 79). Poimin tien pinnasta pari epämääräistä kavrtsia, jotka saattavat olla iskoksia. Paikka olisi sopiva kivikautiselle asuinpaikalle, mutta enempien todisteiden puuttuessa en sitä olisi valmis vielä sellaiseksi hyväksymään. ajan puutteen takia en tehnyt paikalle koekuoppia.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 78 VORNAN SUOSAARI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4331 02 KELVÄ
x: 6994 64 y: 4505 42 z: 100 ±1 m
p: 6998 43 i: 3657 12
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 29,0 km S, Kelvänjärven eteläpäässä, Vornan sillasta 350 m luoteeseen olevan suosaaren pohjoispäässä, järven rannasta muutaman kymmentä metriä.
Löydöt:KM 32795:1, 6 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 2001, diar. 21.09.2001, Koekuopasta. Epämääräinen, rakeista kvartsia.
Huomiot:Paikalla on suosaari, joka lännessä ulottuu Kelvänjärveen. Saaren pohjoispää on tasainen, metrin puolitoista järven pintaa ylempänä ja maaperältään hiekkainen. Paikka olisi oiva kivikautiselle asutukselle. teimme useita koekuoppia saarekkeeseen, mutta löysimme vain yhden huonolaatuisesta kvartsista isketyn iskoksen tai ytimen. Saarekkeessa oli jälkiä hiekanotosta. Paikalla saattaa olla esihistoriallinen asuin- tai leiripaikka.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 79 SAVELAN ESKON NIITTYPALSTA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4314 08 KYLÄNLAHTI
x: 7025 42 y: 4486 43 z: 101
p: 7028 30 i: 3636 71
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 15,3 km W, Syvälahden pohjoispuolella, rannasta 400 m pohjoiseen, Korpelan talosta 250 m koilliseen, tieuran itäpuolelta vanhasta pellosta.
Löydöt:Yksit , 1 kpl, kourutaltta, 1961, Kourutaltta. Löydetty pellosta. Löytäjän hallussa: Simo Tukiainen, Vaaraniementie 56, Kylänlahti, p. 040-5519480.
Huomiot:Paikan näytti esineen löytäjä Simo Tukiainen. Esine on mitä todennäköisimmin hukattu veteen. Paikalla on kosteamainen ja ympäröivää maastoa alavampi vanha nyt jo metsittynyt pelto.

1. peruskarttaote 2x2 km


LIEKSA 80 YLÄ-KARPPILA
Kylä:VARPANEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 09
x: 7035 08 y: 4481 24, paikannus ±50 m
p: 7037 71 i: 3631 07
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 23,5 km NW.
Löydöt:KM 3352, 1 kpl, kaksoistaltta, 1897, diar. 14.01.1897, Mitat: 180 x 40 x 35 mm. yhdistetty tasa- ja kourutaltta, vihertävänharmaata kiveä, teränsuut murtuneet. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: E. Honkanen.
Huomiot:Löytö Kylänlahden tien E-puolella olevalla rinneniityllä. Savimultapohjainen rinneniitty.


LIEKSA 81 HAAPASALMI
Kylä:KELVÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö järvenpohjasta Haapasalmesta.
Löydöt:KM 2019, 1 kpl, tasataltta, 1879, Mitat: 135 x 30 x 21 mm. poikkil. kolmiomainen, teränlasku kaareva, kauttaaltaan hiottu. Malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 82 KELVÄNJÄRVI
Kylä:KELVÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Kelvänjärven S-päästä joen ylittävän maantiesillan läheltä. Löytö n. 40 cm syvyydestä mudasta.
Löydöt:NuM 60, 1 kpl, reikänuija.


LIEKSA 83 LOUHIKOSKI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Esine Louhikoskesta.
Löydöt:KM 1887, 1 kpl, tasataltta, 1879, Mitat: 19 x 17 x 43 mm. teräkatkelma, löytö vedestä tukkijuovaa pudotettaessa.


LIEKSA 84 JAMALINLAHTI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Koukkuniemen kärjessä sij. Jamalinlahti. Järvenpohja.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, poikkikirves, Mitat: 55 x 53 x 19 mm. teräkatkelma. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 85 JAMALINLAHTI
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö järvenpohjasta Jamalinlahdesta.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, 1895, diar. 15.10.1895, Mitat: 115 x 41 x 20 mm. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 86 KALLIOLAHTI
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 107 x 50 x 18 mm. rikki yläpäästä, alalappeessa hiomaton syvennys. Löyd. malminnoston yhteydessä . Löytäjä: Försnäs.
Löydöt:KM 2849, 1 kpl, kaksoistaltta, 1892, Mitat: 143 x 49 x 29 mm. Yhdistetty tasa- ja kourutaltta. Löyd. malminnoston yhteydessä.
Huomiot:Löytö Kalliolahden talon läheltä Pankajärven SE-päästä. Järvenpohja.


LIEKSA 87 KUNTARINNIEMI
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Jongunjoen pohjasta Kuntarinniemen pään kohdalta.
Löydöt:KM 1962, 1 kpl, tasataltta, 1879, Mitat: 44 x 37 x 12 mm. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 88 RUUNAANJÄRVI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Ruunaanjärven pohjasta.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, kourutaltta, Mitat: 72 x 43 x 17 mm. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 89 VUONISLAHTI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö järvenpohjasta Vuonislahden Siikalahdesta.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 69 x 49 x 16 mm. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 90 VIEKINJÄRVI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Viekinjärven pohjasta.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 97 x 48 x 17 mm. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 91 VIENSUUN JOKI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Viensuun joen (=Halinjoen) pohjasta.
Löydöt:KM 1962, 1 kpl, tasataltta, 1878, Mitat: 90 x 49 x 17 mm. poikkileikkaus soikea, "kaunistekoinen". Löyd. nuotanvedon yhteydessä.


LIEKSA 92 HALINJOEN NISKA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Halinjoen niskasta järven pohjasta.
Löydöt:KM 6767, 1 kpl, tasataltta, malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 93 PIELISJÄRVI
Kylä:PIELISJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Pielisjärven joen pohjasta.
PoKKo 91, 1 kpl, tasataltta, 1870, Mitat: 76 x 39 x 19 mm. äänisen viherliusketta malminnoston yhteydessä . Löytäjä: L. Hakulinen.
Löydöt:HäM 206, 1 kpl, kivikirves.


LIEKSA 94 MÄHKÖNKOSKI
Kylä:?
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö suosta Mähkönkosken alapuolelta. Suo.
Löydöt:KM 4340, 1 kpl, kivikirves, 1890, diar. 05.02.1904, Mitat: 142 x 62 x 35 mm. toisessa lappeessa ja kyljissä hiottu ura, sädekiviliusketta ?, terät murtuneet, "ollut mahd. terälle hiottu molemmista päistä", löytö suosta.


LIEKSA 95 PELTO-RANTALA
Kylä:VARPANEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 09
x: 7034 54 y: 4482 95, paikannus ±100 m
p: 7037 25 i: 3632 80
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 21,8 km NW.
Löydöt:PiKsm 6521, 1 kpl, tasataltta, 1962, Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: A. Turunen.
Huomiot:Varpasenlahden N-ranta. Loivasti Varpasenlahteen laskeva rinnepelto.


LIEKSA 96 JAUHIAINEN
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö jauhiaisesta järvenpohjasta.
Löydöt:KM 1962, 1 kpl, tasataltta, 1878, Mitat: 86 x 50 x 23 mm. hyvin loivalaskuinen, osittain lohkeillut. Löyd. malminnoston yhteydessä.


LIEKSA 97 VIEKINJÄRVI
Kylä:?
Ajoitus:vanh metalli
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Viekinjärven pohjasta malminnoston yhteydessä.
Löydöt:KM 11313, 1 kpl, pronssikirves, 1890, diar. 27.03.1942, Mitat: 119 x 43 x 0 mm. lappeissa matala uurrekoristelu, suupuolta kiertää 2 horison- taalia viivaa. Löyd. malminnoston yhteydessä . Maaningan tyypin kirves.


LIEKSA 98 MULTINIEMI
Kylä:KELVÄ
Ajoitus:rauta
Laji:löytöpaikka
Kartta:4331 02
x: 6996 30 y: 4504 54, paikannus ±100 m
p: 7000 06 i: 3656 16
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 27,3 km S.
Löydöt:KM 7218, 1 kpl, pyöreä kupurasolki, 1903, diar. 02.02.1917, Mitat: 57 x 0 x 0 mm. pronssia, 5 nuppia, palkimen kiinnitys kaksipuolinen, poljin puuttuu. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: H. Kinnunen.
Huomiot:Kelvänjärven E-ranta, Multiniemen talon pelto. S-SW -rinteinen pelto.


LIEKSA 99 LAMPELA
Kylä:KELVÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Lampelan talosta (RNo 13:22) n. 10 m päästä. Perunapelto.
Löydöt:KM 20421, 1 kpl, oikokirves, 1978, diar. 27.11.1978, Mitat: 102 x 48 x 27 mm. juovikasta harmaata kiveä, kantaa kohden voimakkaasti suippeneva, levein kohta terässä joka hyvin hiottu. Ei kulumisjälkiä. Löyd. perunannoston yhteydessä . Löytäjä: S. Siponen.


LIEKSA 100 PANKASALO
Kylä:PANKAJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 03
Huomiot:Pankasalon (RNo 15:5) maalta, n. 10 m päässä Sulkulammesta. Löytö tukkitieltä.
Löydöt:KM 20687, 1 kpl, poikkikirves, 1979, diar. 19.12.1979, Mitat: 140 x 62 x 26 mm. äänisen viherliusketta, kantaa kohden kapeneva. Terä kaareva, selvät teräkulmat. Alalape teräosasta tasainen, ylälappeella teränlasku jyrkkenee n. 1 cm:n päässä terästä. Lähes kokonaan hiottu. Löytö uudelta tukkitieltä . Löytäjä: V-M Timonen.


LIEKSA 101 TAKALA
Kylä:LIEKSA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 01
x: 7012 00 y: 4501 74 z: 100
p: 7015 61 i: 3652 62
Kaava-al.:A
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,4 km S.
Löydöt:KM 21162, 1 kpl, kourutaltta, 1968, diar. 26.08.1981, Mitat: 127 x 29 x 27 mm. tummaa liusketta, kanta hiomaton, kyljissä hionta heikkoa. Kouru pitkä, toispuoleinen. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: P. Lampen.
Huomiot:Siikasuon alueen Takalan tilan (RNo 62:6) pelto. Savipohjainen pelto.


LIEKSA 102 MÄÄTTÄLÄNJOKI
Kylä:LIEKSA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 02
x: 7025 76 y: 4503 99 z: 107
p: 7029 46 i: 3654 23
Huomiot:Lieksanjoen NE-ranta, Jokelasta (RNo 68:25) n. 50-100 m S. Joenrantapelto.
Löydöt:KM 21503, 1 kpl, kourutaltta, 1982, diar. 30.08.1982, Mitat: 153 x 40 x 16 mm. sädekiviliuskeen tyyppistä kiveä, poikkil. lähes nelisivuinen, voimakkaasti kantaa kohden suippeneva. Kouru matala, terä suorahko. Vaillinaisesti hiottu kauttaaltaan. Ylälape tasainen. Löytö perunannostokoneesta . Löytäjä: A. Vornanen.


LIEKSA 103 SORSALA
Kylä:LIEKSA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 02
x: 7024 17 y: 4503 00 z: 97
p: 7027 83 i: 3653 31
Huomiot:Löytö Rantalantien varrelta Riikolanlammin läheltä.
Löydöt:KM 21677, 1 kpl, poikkikirves, 1982, diar. 25.11.1982, Mitat: 92 x 45 x 21 mm. tummanharmaata saviliusketta, terästä ja kannasta vahingoittunut, muuten kauttaaltaan hiottu hajalöytö, tullut paikalle mahd. sorankuljetuksen yhteydessä. Löytäjä: J. Hämäläinen.


LIEKSA 104 KOTIKOIVULA
Kylä:SARKKILA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 10
x: 7018 14 y: 4499 67 z: 107
p: 7021 65 i: 3650 27
Kaava-al.:A
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 5,6 km S.
Löydöt:KM 21832, 1 kpl, reikäkivi, 1980, diar. 02.02.1983, Mitat: 90 x 60 x 46 mm. puolikas, lohjennut reiän kohdalta. Harmaata heikosti kiille- pitoista kivilajia, jossa tummempaa kivilajia hajarakeina. Reikä ollut ellipsinmuotoinen, poikkil. soikea. Löyd. perunannoston yhteydessä . Löytäjä: L. Koukkunen.
Huomiot:Märäjälahteen menevän tien W-puoli, RNo 2:49 n. 300 m N. Perunapelto.


LIEKSA 105 LÄHTEENMÄKI
Kylä:JAMALI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:RNo 89:5 tilan pelto, Pielisen Koukkulahdesta n. 50 m E. Pelto.
Löydöt:KM 22412, 1 kpl, tasataltta, S. Nuutinen 1984, diar. 27.08.1984, Mitat: 42 x 33 x 22 mm. oikoteräinen, liusketta. Löyd. peltotöiden yhteydessä.


LIEKSA 106 HERRALA
Kylä:VARPANEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 09
x: 7034 40 y: 4483 44, paikannus ±100 m
p: 7037 13 i: 3633 30
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 21,3 km NW.
Löydöt:PiKsm 6538, 1 kpl, oikotaltta, Löyd. pellosta.
Huomiot:Varpasenlahden N-ranta. Pelto.


LIEKSA 107 MÄNTYAHO 12.07.1983, Mitat: 202 x 70 x 41 mm. harmaata juovikasta liusketta. Hiontaa lähinnä vain teräpuolessa, kyljissä ja kantaosassa iskennän ja tikkauksen jälkiä. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: O. Saarelainen.
Kylä:LIEKSA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 01
x: 7010 72 y: 4502 86 z: 102
p: 7014 38 i: 3653 80
Kaava-al.:A
KM 29475, kivikirves, diar. 17.06.1996.
Löydöt:KM 21928, 1 kpl, poikkikirves, 1983, diar.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 12,7 km S.
Huomiot:Siikajoen N-puoli, RNo 43:14 tilan sikalasta n. 15 m W. Hiekkaperäinen pelto. Pihalle ajettu maata maantien penkasta, josta reikäkivi löytyi.


LIEKSA 108 RANTA-RAVILA
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 01
x: 7017 20 y: 4504 60, paikannus ±100 m
p: 7020 94 i: 3655 24
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Märäjälahden pohjukassa olevan Ranta-Ravilan talon pelto. Pelto loivalla hiekkaperäisellä kumpareella.
Löydöt:KM 14596, 1 kpl, kivihakku, 1959, diar. 29.05.1959, Mitat: 167 x 53 x 46 mm. puolikas. Löyd. pellon pinnalta . Löytäjä: T. Martiskainen.


LIEKSA 109 SAMMALLAHTI kohdalta katkenneen kiven puolikas. Harmaata ja pehmeää kiveä, muotoiltu pistehakkuulla ja hiomalla. Reikä soikean muotoinen. Vesijättömaalta, Rn 56 rak. 100 m W. Löyd. peltotöiden yhteydessä.
Kylä:VUONISJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4331 03
x: 7004 20 y: 4502 56, paikannus ±100 m
p: 7007 86 i: 3653 81
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
PiKsm 7658, 1 kpl, reikäkivi, peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: A. Mitrunen.
Löydöt:KM 23186, 1 kpl, reikäkivi, A. Mitrunen 1986, diar. 06.06.1987, Mitat: 119 x 62 x 26 mm. rombinmuotoisen reiän
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 19,2 km S.
Huomiot:Sammallahden S-puolella oleva pelto. Alava ja savinen pelto.


LIEKSA 110 HUHTAMÄKI
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4331 03
x: 7000 80 y: 4500 70, paikannus ±100 m
p: 7004 37 i: 3652 11
Kaava-al.:A
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 22,6 km S.
Löydöt:PiKsm 0:6520, 1 kpl, tasataltta, 1954, Löyd. ojaa kaivettaessa.
Huomiot:Kelvänjärven W-ranta. Löytö rannasta matalasta, saviperäisestä maasta.


LIEKSA 111 LAMMINPÄÄ
Kylä:KOLINKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4313 09
x: 7004 10 y: 4488 30, paikannus ±100 m
p: 7007 09 i: 3639 57
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Sij. lähellä Lahnalammen N-päätä. Esine n. 1 metrin syv. suosta mudan ja saven sek.maasta.
Löydöt:KM 12139, 1 kpl, kivikirves, 1949, diar. 16.05.1949, Mitat: 253 x 75 x 33 mm. ei tikattu. Äänisen viherliusketta. Löyd. suota raivattaessa . Löytäjä: U. Ryynänen.


LIEKSA 112 KANSAKOULU
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 11
x: 7023 20 y: 4490 50, paikannus ±100 m
p: 7026 27 i: 3640 87
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,2 km W.
Löydöt:VKk 0, 1 kpl, kourutaltta, 1930, Löytäjä: M. Huopio.
Huomiot:Halinjoen W-rannalla oleva peltotie. Saviperäinen peltorinne, joka laskee jyrkästi Halinjokeen.


LIEKSA 113 RAVIRATA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4332 02
Sijainti:Sij. Ruudussa 22/04-05.
Löydöt:KM 27159, kehdonjalashakku, 1990, diar. 09.07.1992, Katkelma tai reikäkiven puolikas. Löytäjä: Toivanen P.
Huomiot:Kehdonjalashakun kappale sekudäärisestä paikasta. Löytyi raviradan varikkoalueelta täytemaan joukosta kiviä kerättäessä.


LIEKSA 114 MÄÄTTÄLÄ
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 11
x: 7023 16 y: 4490 64, paikannus ±100 m
p: 7026 24 i: 3641 01
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 11,0 km W.
Löydöt:PiKsm 515, 1 kpl, tasataltta, 1937, Mitat: 124 x 37 x 21 mm. vihertävää kiveä, osittain ruskean patinan peittämä. Löyd. perunakuoppaa kaivettaessa . Löytäjä: M. Määttälä.
Huomiot:Halinjoen E-ranta Pajujärven ja Virsulahden välissä. Loivasti Halinjokeen laskeva pelto.


LIEKSA 115 KÄRKKÄÄLÄ
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 11
x: 7020 10 y: 4491 60, paikannus ±100 m
p: 7023 23 i: 3642 12
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 10,6 km W.
Löydöt:VKk 0, 1 kpl, tasataltta, 1945, Mitat: 60 x 41 x 14 mm.
Huomiot:Kuivasalmen NE-puoli. Pellot alavia ja maaperältään savisia.


LIEKSA 116 RANTALA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 08
x: 7023 00 y: 4489 54
p: 7026 03 i: 3639 92
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
NuM 14, 1 kpl, kivikirves, J. Koponen 1934, Löyd. soranoton yhteydessä.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 12,1 km W. Paikka sij. Viensuunjoen N-puolella, Rantalan taloon johtavan tien varrella metsän reunassa. Rinteen W-puolella alavat pellot.
Löydöt:NuM 13, 1 kpl, riipushioin, J. Koponen 1934, Mitat: 87 x 41 x 27 mm. Löyd. soranoton yhteydessä.
Huomiot:Viensuunjoen N-puoli. Rinteessä oleva hiekkakuoppa.


LIEKSA 117 JUNNULA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 08
x: 7023 20 y: 4488 74, paikannus ±100 m
p: 7026 19 i: 3639 11
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 12,9 km W.
Löydöt:PiKsm 0, 1 kpl, poikkikirves, Löyd. ojaa kaivettaessa . Löytäjä: P. Oinonen.
Huomiot:Viensuunjoen S-ranta. Maisema alavaa ja maaperä savista.


LIEKSA 118 AATAMILA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 08
x: 7023 08 y: 4487 44, paikannus ±100 m
p: 7026 01 i: 3637 82
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 14,2 km W.
Löydöt:PiKsm 0, 1 kpl, liuskeveitsi, 1954, Mitat: 97 x 33 x 13 mm. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: R. Oinonen.
Huomiot:Pielisen Vihtaselkään pistävä Kalkinniemi. Pellot alavia ja saviperäisiä.


LIEKSA 119 NOTKOLA 91 x 16 mm. lattea, harmaata kiveä. Löyd. ojaa kaivettaessa. Löytäjä: T. Saastamoinen.
Kylä:KOTOLA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 02
x: 7025 10 y: 4500 04, paikannus ±100 m
p: 7028 62 i: 3650 31
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
PiKsm 2764, 1 kpl, reikäkivi, 1959, Mitat: 107 x
Sijainti:Löytö Pielisen N-puolelta, n. 80 m Saastamoisen talosta S
Löydöt:PiKsm 2763, 1 kpl, reikäkivi, 1959, Mitat: 97 x 84 x 18 mm. pintaosa, harmaata kiveä. Löyd. ojaa kaivettaessa.
Huomiot:Paikka sij. n. 80 m Saastamoisen talosta S, Pielisen N-puol. Metsän keskellä oleva suoperäinen niitty.


LIEKSA 120 PUKARA
Kylä:LIEKSA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 02
x: 7027 00 y: 4502 56, paikannus ±50 m
p: 7030 63 i: 3652 74
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Löytö Lieksanjoen W-rannalta Pukaran tilan maalta rannasta.
Löydöt:KM 1887, 1 kpl, kourutaltta, diar. 16.04.1878, Mitat: 130 x 33 x 25 mm. poikkil. puolipyöreä, kapenee terää ja vartta kohden. E. Itkosen keräys.
Huomiot:Lieksanjoen W-rannalla sij Pukaran tila.


LIEKSA 121 SAAVANNIEMI
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 02
x: 7025 00 y: 4502 30, paikannus ±50 m
p: 7028 62 i: 3652 57
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sij. Lieksanjoen E-rannalla Riikolanlammen NW-puolella
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, kourutaltta, 1895, diar. 15.10.1895, Mitat: 110 x 45 x 20 mm. Löyd. pellosta. E. Itkosen keräys.
Huomiot:Lieksanjoen E-ranta Riikolanlammen NW-puolella. Matala niemi, multapohjainen pelto.


LIEKSA 122 HILOLA 2
Kylä:LAMMINKYLÄ
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:löytöpaikka
Kartta:4332 02
x: 7020 96 y: 4503 36, paikannus ±50 m
p: 7024 64 i: 3653 82
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
, 2 kpl, liusketerä, harmaata liusketta, hiottuja, toisesta puuttuu kärki, toisesta nuppi. Löydöt pellosta . Löytäjä: E. Hilonen.
Löydöt:KM 16419, 15 kpl, liuskelevy, 1964, diar. 06.10.1964, harmaata liusketta, käsittelemättömiä raaka-ainekappaleita. Löydöt pellosta. Löytäjä: E. Hilonen.
Huomiot:Pokronlammin SE-puoli. Savinen pelto. Kyseessä ei ilmeisesti ole ihmisen toimintaan liittyvä löytö.


LIEKSA 123 SUOKKOLANSAARI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4332 02
x: 7029 48 y: 4509 01 z: 115,2
p: 7033 42 i: 3659 07
Kaava-al.:C
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 9,5 km NE. Alkeellinen kirves löytyi Pankajärven Suokkolansaarelta 50 m itään seurakunnan ja Suokkolan rajapyykistä. Kirves oli rantavedessä ja löytyi kävelyretkellä. Saari on ollut niemi ennen Pankakosken valjastamista.
Löydöt:KM 28670, kivikirves.


LIEKSA 124 SIIKAKOSKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4332 08
x: 7026 55 y: 4523 82 z: 125
p: 7031 18 i: 3674 00
Huomiot:Pohjalainen kirves löytyi valtion retkeilyalueelta Lieksajoen länsirannasta rantakivien seasta n. 20 cm syvästä vedestä n. 10 m riippusillasta lounaaseen. Paikalle on siirretty maata kauempaa rannasta sillanrakennuksen yhteydessä.
Löydöt:KM 28835, kivikirves, Alkeellinen.


LIEKSA 125 SUOMAJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4331 12
x: 7002 18 y: 4536 72 z: 152
p: 7007 44 i: 3688 03
Sijainti:Pieni reikäkivi/riipus löytyi Patvinsuon kansallispuiston Suomajärven rantakivikosta "läheltä leiripaikkaa ja siltaa". Lienee Suomajärven etelärannalla, missä Sarkanpuron sillan luona on pysäköintipaikka.
Löydöt:KM 29265, reikäkivi, diar. 12.01.1996, Mahd. riipus.


LIEKSA 126 KETOLA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4314 09
x: 7038 80 y: 4488 16 z: 137,5 ±2,5 m
p: 7041 75 i: 3637 81
Sijainti:Alk. kirves löytyi Ketolan talon läheltä pellosta
Löydöt:KM 29292, kivikirves, diar. 25.01.1996.


LIEKSA 127 LUOTOJÄRVI
Ajoitus:historiallinen
Laji:löytö
Kartta:4332 10
x: 7011 38 y: 4535 56 z: 166
p: 7016 58 i: 3686 44
Sijainti:Tuohipäällysteisiä verkonpainoja löytyi luotojärven rannalta kesällä 1970 läheltä Kitsin Piilon kämppää rantapenkalta. Näiden alla oli löytäjän mukaan ruuhen puolikas.
Löydöt:KM 29423, kivikirves.


LIEKSA 128 PIILO
Ajoitus:rauta
Laji:löytö
Kartta:4333 03
x: 7007 73 y: 4543 00
p: 7013 28 i: 3694 04
Sijainti:Prossihela löytyi Piilon kämpän tallin raunioista miinaharavalla kelloa etsittäessä hiekkamaasta 15 cm syvyydestä.
Löydöt:KM 30392, pronssihela.


LIEKSA 129 PAIKANTAMATTA z: 100löytyi Lieksan teollisuuskylän pakkaustehtaan toisen vaiheen perustuksia tehtäessä, joutunut siirtomaan mukana Lepolantielle. Koordinaatit ovat arvioita.
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:
KM 0:1, 3 kpl, kiviesine, P. Sallisen kokoelmissa.
KM 210, 1 kpl, tasataltta.
:2, 1 kpl, vasarakirves, Mitat: 153 x 59 x 36 mm. terä lohjennut, alapuolella pitkittäiset juovat. E. Itkosen keräys 1878. Löydetty Viitakoskelta.
KM 1887, 1 kpl, tasataltta, 1878, diar. 16.04.1878, Mitat: 80 x 40 x 36 mm. Löytäjä: J. Promberg.
Löydöt: 0, 1 kpl, kivikirves, teräosa, P. Sallisen kokoelmissa.
, 1 kpl, korvakenuija, Peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: A. Koponen. Löytöpaikaksi "Jokela". Lieneekö Vuonislahdella oleva asuinpaikka nro 15 läheisyydessä, jossa useita asuinpaikkoja.
KM 3162, 1 kpl, kivikirves, diar. 15.10.1895, Mitat: 67 x 16 x 17 mm. katkelma.
KM 1991, 1 kpl, tasataltta, 1876, Mitat: 63 x 22 x 10 mm.
, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 112 x 41 x 18 mm. Löytö Pankakosken äyräältä.
KM 5510, 1 kpl, poikkikirves, 1860, Mitat: 113 x 47 x 30 mm. poikkil. nelikulmainen, sekä terä- että varsipää katkenneet, hiottu, paikoin iskennän jälkiä. Peltotöiden yhteydessä.
KM 7612, kivikirves, diar. 16.09.1916.
KM 5157, 1 kpl, tasataltta, diar. 13.08.1908, löydetty Lavijärven tienoilta.
KM 12106, 1 kpl, reikäkivi, diar. 02.04.1949, Mitat: 132 x 47 x 23 mm. rombinmuotoinen. Peltotöiden yhteydessä.
KM 12191, 1 kpl, poikkikirves, 1949, diar. 03.08.1949, Mitat: 148 x 68 x 31 mm. "nevala ?. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: R. Kiiskinen.
, 1 kpl, kourutaltta, Mitat: 78 x 31 x 21 mm. "nevala ?". Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: R. Kiiskinen.
KM 8889, 1 kpl, kivitaltta, 1928, diar. 06.06.1928, Lieksajoen ja Pankajärven välisestä pellosta peltotöiden yht. Löytäjä: G. Kärkkäinen.
KM 4340, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 96 x 38 x 24 mm. kauttaaltaan hiottu.
Koulu 0, 1 kpl, kivitaltta, "nevala ?". Löyd. peltotöiden yhteydessä. Esine Kylänlahden kansakoulun kokoelmissa.
KuM 147, 1 kpl, kivitaltta, 1904, Löytäjä: E. Kyander.
PiKsm 288, 1 kpl, kiviesine, tuuramaisen aseen katkelma.
PiKsm 2783, 1 kpl, poikkikirves.
KM 30173, kiviesineen katkelma, Kiviesineen katkelma
Yksit 0, 2 kpl, kivikirves, Esineet Lieksan kansakoulussa.
, 1 kpl, tasataltta, Esine Kylänlahden kansakoulussa.
PiKsm 5238, 1 kpl, tasataltta.
Sijainti:Täysin paikantamattomat kivikautiset löydöt Lieksasta.


LIEKSA 130 SUOJALA
Kylä:VIEKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 07
x: 7041 10 y: 4480 30, paikannus ±100 m
p: 7043 68 i: 3629 85
Tutkijat:Keskitalo O 1969 tarkastus, Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Sulkaislammen N-puolella, n. 100 m NE Mustolan as.paikasta. Hiekkaperäinen maasto suosta raivatun pellon vieressä.
Löydöt:KM 18018, 1 kpl, oikokirves, 1966, diar. 14.10.1969, Mitat: 90 x 38 x 28 mm. vihertävää liusketta, kyljet pyöristetty, toisella lappeella särmät viistetty, vastakkaisella lappeella terä taitteinen. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: S. Savinainen.


LIEKSA 131 PAJULA
Kylä:VIEKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 07
x: 7042 24 y: 4481 30, paikannus ±100 m
p: 7044 86 i: 3630 79
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Viekinjoen E-ranta. Löytö vanhan rakennuksen raunioilta.
Löydöt:PiKsm 6524, 1 kpl, kiviesine, kiviesineen katkelma, jota on myöhemmin käytetty hioimena. Löyd. vanhan rakennuksen raunioilta . Löytäjä: M. Pajula.


LIEKSA 132 SUOTORPPA
Kylä:SULKAINEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 04
x: 7041 40 y: 4478 80, paikannus ±100 m
p: 7043 90 i: 3628 33
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Löytö Suotorpan talosta NW olevan ladon läheltä. Alava savipelto.
Löydöt:KM 16436, 1 kpl, tasataltta, 1964, diar. 20.10.1964, Mitat: 23 x 47 x 113 mm. harmaata kerroksellista liusketta. Löyd. ojankaivuun yhteydessä . Löytäjä: S. Pyykkö.


LIEKSA 133 KETOPELTO
Kylä:VIEKIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 07
x: 7045 00 y: 4481 86, paikannus ±100 m
p: 7047 64 i: 3631 22
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Ruosmanjoen N-puoli. Suosta raivattu alava pelto.
Löydöt:PiKsm 2225, 1 kpl, kivihakku, 1939, Mitat: 287 x 61 x 47 mm. tumman harmaata kiveä. Löyd. peltotöiden yhteydessä. Löytäjä: M. Holma.


LIEKSA 134 KANKAALA
Kylä:VIEKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 07
x: 7047 84 y: 4481 14, paikannus ±100 m
p: 7050 45 i: 3630 37
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
, 1 kpl, reikäkivi, Löyd. ojaa kaivettaessa . Löytäjä: M. Meriläinen.
Löydöt:PiKsm 0, 1 kpl, reikähakku, Löyd. ojaa kaivettaessa . Löytäjä: M. Meriläinen.
Huomiot:Syväjoen E-puoli. Soramaa.
PiKsm 2726, 1 kpl, kiviesine, Mitat: 90 x 68 x 49 mm. epämääräinen kiviesineen katkelma.


LIEKSA 135 PAAVOLA
Kylä:VIEKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 07
x: 7044 00 y: 4485 74, paikannus ±100 m
p: 7046 83 i: 3635 14
Tutkijat:Europaeus A 1929 tarkastus, Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Savolanlammen S-pää. Löytö hetteikössä sijaitsevasta mutahaudasta.
Löydöt:KM 9003, 1 kpl, puulusikka, 1914, diar. 06.02.1929, Sembramäntyä. Löyd. mudanoton yhteydessä .Sorsanpään muotoinen kahva. Löytäjä: P. Savolainen.


LIEKSA 136 KOUKOKOSKI
Kylä:VIEKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4323 07
x: 7042 00 y: 4486 10, paikannus ±100 m
p: 7044 85 i: 3635 60
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Löytö Koukokosken tilustieltä. Maisema alavaa ja suoperäistä.
Löydöt:PiKsm 0, 1 kpl, poikkikirves, Löyd. tilustien ojaa kaivettaessa . Löytäjä: T. Hiljanen.


LIEKSA 137 KELLOSAARI
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4341 01
x: 7046 66 y: 4504 00, paikannus ±100 m
p: 7050 34 i: 3653 26
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Puuruunjärven Jylmäkönsaaren N-pää. Hiekkaranta.
Löydöt:KM 1962, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 148 x 50 x 34 mm. poikkil. suorakaiteenmuotoinen. Löyd. kaskea kynnettäessä.


LIEKSA 138 NIEMELÄ
Kylä:NURMIJÄRVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4341 01
x: 7046 90 y: 4500 72, paikannus ±100 m
p: 7050 43 i: 3649 97
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Huomiot:Nurmijärven E-puoli. Pelto.
Löydöt:PiKsm 10457, 1 kpl, kaksoistaltta, Löyd. pellosta.


LIEKSA 139 PALOMÄNNIKKÖ
Kylä:VARPANEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 09
x: 7033 90 y: 4480 56, paikannus ±100 m
p: 7036 50 i: 3630 44
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 23,6 km W.
Löydöt:PiKsm 6663, 1 kpl, tasataltta, 1965, teelmä. Löyd. peltotöiden yhteydessä.
Huomiot:Palomännikön talon S-puolella oleva pelto. Korkean vaaran rinteellä oleva pelto.


LIEKSA 140 IKOLANNIEMI MÖRKÖLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4314 11
x: 7020 05 y: 4498 45, paikannus ±300 m
p: 7023 50 i: 3648 97
Kaava-al.:A
, 2 kpl, tasataltta, Löyd. peltotöiden yhteydessä Ikolanniemestä.
Löydöt:KM 3133, 1 kpl, kourutaltta, 1895, diar. 29.09.1895, Mitat: 129 x 44 x 17 mm. Löydetty peltotöiden yhteydessä Ikolanniemestä.
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 4,6 km SW. "Ikolan torpan Mörkölahden rannan vetinen pelto". Tarkemmin paikantamatta.


LIEKSA 141 MURTORANTA
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö O. Toivosen talon palaneen tuvan raunioista. Lieneekö alkuperäinen löytöpaikka?
Löydöt:KM 6767, 1 kpl, kiviesine, diar. 07.12.1914, Tasataltta tai oikokirves, löytö palaneen tuvan raunioista.


LIEKSA 142 VALTION MAA - TSUTSUNEN
Kylä:LAMMINKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Sijainti:Lieksa-Kontiolahti -radan varsi, 100 m Tsutsusen talosta SE.
Löydöt:KM 14767, 2 kpl, reikäkivi, 1959, diar. 27.11.1959, Teelmä. Löydöt kallioleikkauksesta. Löytäjä: V. Tirronen.
Huomiot:Kallioleikkauksen ruokamultakerros.


LIEKSA 143 HARTTANOLA
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Harttanolan talon pelto.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, kiviesine, hiotun kiviesineen katkelma.


LIEKSA 144 HOVILA
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Hovilan talon pelto.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, kourutaltta, 1895.


LIEKSA 145 ILJANNIEMI
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Iljanniemen talo sij. Pielisjärven kotiseutumuseon vieressä. Pelto.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 99 x 47 x 19 mm. Peltotöiden yhteydessä.


LIEKSA 146 HILOLA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 11
x: 7020 64 y: 4493 20, paikannus ±100 m
p: 7023 84 i: 3643 69
Kaava-al.:B
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 8,9 km W.
Löydöt:KM 12299, 1 kpl, kivikirves, 1948, diar. 29.09.1949, Mitat: 84 x 35 x 47 mm. ? reiällisen hakkuaseen puolikas. Löytäjä: L. Toivonen.
Huomiot:Pielisen Kantelelahden SW-ranta. Hiekkaperäinen rantatörmä.


LIEKSA 147 PARTAMÄKI
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0

Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, 1895, Mitat: 113 x 58 x 21 mm. E. Itkosen keräys.


LIEKSA 148 RUHJA
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Ruhjan kylän pelto.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, 1895, Mitat: 69 x 24 x 16 mm. E. Itkosen keräys.


LIEKSA 149 TIMITRANNIEMI
Kylä:LIEKSANKYLÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0

Löydöt:PiKsm 986, 1 kpl, kourutaltta, 1952, Kylänlahden kansakoulun kokoelmissa. Mitat: 102 x 31 x 20 mm. tumman harmaata kiveä. Löyd. peltotöiden yhteydessä Timitranniemestä. Löytäjä: V. Koutkanen.


LIEKSA 150 PAJUJÄRVI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Pajujärven pohjasta.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 98 x 45 x 22 mm. Löyd. nuotanvedon yhteydessä.


LIEKSA 151 NAARAJOKI
Kylä:RUUNAA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Naarajoen varrella olevasta pellosta.
Löydöt:PiKsm 934, 1 kpl, poikkikirves, Mitat: 130 x 58 x 39 mm. vaalean harmaan patinan peittämä. Löyd. peltotöiden yhteydessä.


LIEKSA 152 KIISKILÄ
Kylä:VIEKKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Savolanvaaran Kiiskilän talon alusniityltä. Löytö Ruosmanjoen varrelta n. 100 m joesta S.
Löydöt:KM 9083, 1 kpl, reikäkivi, 1929, diar. 02.10.1929, Löyd. ojan varresta . Löytäjä: M. Kiiskinen.


LIEKSA 153 PIENI SULKAISLAMPI
Kylä:VIEKKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Pienen Sulkaislammen N-puolella sij. pellosta.
Löydöt:KM 17638, 1 kpl, reikäkivi, diar. 09.09.1968, Mitat: 157 x 127 x 23 mm. litteä, epäsäännöllisen muotoinen. Peltotöiden yhteydessä.


LIEKSA 154 SAVOLA
Kylä:VIEKKI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Savolan (ilm. Paavola) talon pelto.
Löydöt:KuM 146, 1 kpl, kourutaltta, 1903, Peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: E. Kyander.


LIEKSA 155 VIILILÄ
Kylä:VARPANEN
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:4314 09 VIEKIJÄRVI
x: 7035 40 y: 4481 20, paikannus ±100 m
p: 7038 02 i: 3631 01
Kaava-al.:C
Tutkijat:Lönnberg M 1971 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Lieksan kirkosta 23,7 km NW.
Löydöt:PiKsm 933, 1 kpl, kourutaltta, 1948, Mitat: 106 x 35 x 15 mm. sädekiviliusketta. Suosta.
Huomiot:Kylänlahden tien W-puoli. Suo.


LIEKSA 156 KALEVA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Kalevan talon pelto.
Löydöt:Kk 0, 1 kpl, poikkikirves, 1947, Mitat: 116 x 52 x 36 mm. harmaata, huonoa kivilajia. Löyd. peltotöiden yhteydessä.


LIEKSA 157 HYTTI
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Hytin talon pelto.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, kourutaltta, diar. 15.10.1895, Mitat: 152 x 44 x 27 mm. E. Itkosen keräys 1895.


LIEKSA 158 PELLIKKA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0

Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 113 x 31 x 38 mm. pitkittäin haljennut. E. Itkosen keräys 1895.


LIEKSA 159 RYYNÄLÄ
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Ryynälän (RNo 19) tilan pelto.
Löydöt:KM 3162, 1 kpl, tasataltta, Mitat: 98 x 33 x 21 mm. toinen sivu hiomaton. E. Itkosen keräys 1895.


LIEKSA 160 TURULA
Kylä:VIENSUU
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Turulan talon peltoraunioista.
Löydöt:KM 6767, 1 kpl, kourutaltta, 1895, kourun pituus 1/3 esineestä. Löytö peltorauniosta.


LIEKSA 161 JOKIRANTA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4323 07 VIEKI
x: 7043 16 y: 4485 05, paikannus ±100 m
p: 7045 96 i: 3634 50
Sijainti:4 km Viekijärven kirkosta koilliseen, Savolanvaaran entisestä koulusta n. 1,5 km itään, n. 100 m Jongunjoen tiestä, pellosta.
Löydöt:KM 32605, kivikirves, 2001, Löytäjä Marja-Terttu Räsänen.


LIEKSA 162 SELKOLA
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Löytö Jussi Rantasen mökin uudesta pellosta.
PoKKo 67, 1 kpl, kourutaltta, Löyd 1905, Mitat: 146 x 37 x 24 mm. Löyd. peltoa raivattaessa . Löytäjä: L. Hakulinen.
Löydöt:PoKKo 39, 1 kpl, poikkikirves, Mitat: 136 x 55 x 33 mm. Löytäjä: L. Hakulinen.


LIEKSA 163 SÄRKKÄLÄ
Kylä:VUONISLAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:0
Huomiot:Särkkälän talon rantapelto n. 80 m Läpsynjärvestä.
Löydöt:KM 11414, 1 kpl, reikäkivi, 1944, diar. 07.11.1944, Mitat: 87 x 67 x 40 mm. Löyd. peltotöiden yhteydessä . Löytäjä: H. Honkanen.


LIEKSA 164 KUUSISTO
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:4323 07
Sijainti:Hioinkivi löytyi Viekijärven kylän Kuusiston tilan hiekkalaatikosta, jonne on tuotu hiekkaa läheisestä metsästä. (ei koordinaatteja tai tilan num.)
Löydöt:KM 32154, kivikirves, diar. 05.09.2000.


Muinaisjäännösluetteloon
Lieksan inventoinnin etusivulle
Yleiskartta