Lieksan löytöpaikat

Siltä osin kuin osuvat kartan alueelle. Tilanne 20.9.2001
Paikan symbolista linkki paikan kuvaukseen (bookmarkissa paikan numero: #LIEKS42 = paikka nro 42).
Muinaisjäännösluetteloon
Lieksan inventoinnin etusivulle
Kartta: kiinteät muinaisjäännökset


Muinaisjäännösluetteloon
Lieksan inventoinnin etusivulle
Kartta: kiinteät muinaisjäännökset