Lieksan inventoinnin etusivulle

Paikkojen kuvaukseen

MUINAISJÄÄNNÖSPAIKKOJEN KUVAUKSET JA KARTTAOTTEET.

 

 

SELITYS

 

 

UUDET, INVENTOINNISSA 2001 LÖYTYNEET MUINAISJÄÄNNÖKSET OVAT PAIKAT 45-79

 

 

Termien selitykset:

 

Ajoitus:        karkea ajoitus

 

Laji:              asuinpaikka = suojelukohde, kiinteä muinaisjäännös.

                    hautaus= suojelukohde, kiinteä muinaisjäännös.

                    röykkiö (tunnistamaton =funktio ei ole tiedossa) = suojelukohde, kiinteä muinaisjäännös.

 

                    löytöpaikka = ei ole suojelukohde, paikkaa kuitenkin tarkkaillaan.

 

Kartta:         peruskartta/maastokarttalehden numero ja nimi

                    peruskoordinaatit xy (kkj1) ja paikan arvioitu korkeustaso z m mpy. (noin +- 1 m)

                    peruskoordinaatit pi (kkj2)

 

Tutkijat:        Paikasta raportoineet arkeologit, nimi ja raportointivuosi. raportit Museoviraston topografisessa arkistossa.

 

Löydöt:        Yhteenveto paikan löydöistä. Kokoelmatunnus ja numero. Löytölaji.  Löytäjä (arkeologi),  löytövuosi, diariointi päivämäärä koska merkitty kansallismuseon kokoelmiin,

                    KM = kansallismuseo

 

Sijainti:         Sijainnin sanallinen kuvaus

 

Huomiot:      Tietoja paikasta.