Lieksan muinaisjäännösinventointi 2001

Rantaosayleiskaavoituksen suunnittelualueet


Lieksan inventoinnin etusivulle
Muinaisjäännösluetteloon
Yleiskartta