takaisin Pielavesi-etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle

Mikroliitti Oy

Pielavesi-järven ympäristön muinaisjäännösinventointi 1997. Muinaisjäännösten kuvaus

Tällä sivulla on Pielavesi-järven ympäristön muinaisjäännösten kuvaukset. Peruskarttaotteita kohteista ei ole, koska niiden julkaisu netissä on aivan liian kallista (varsinkin kun kyseessä on pelkkä palvelu, eikä kartatotteista ole tiedossa julkaisijalle mitään lisäarvoa). Kohteiden kuvauksiin pääsee kätevästi myös kohdeluettelosta käsin, jossa kohteen nimi toimii linkkinä ao. kohteen kuvaukseen.

Aiemmin tunnetut kohteet 1..34, 69
Uudet kohteet 38-73

Termit:

Laji:
asuminen = asuinpaikka, kiinteä muinaisjäännös.
Löytöpaikka = ei kiinteä muinaisjäännös (epäselvä kohde).

Ajoitus:
kivikausi = ennen n. 1800 eKr.
vanh metallikausi = vanhempi metallikausi (pronssikausi-varhainen rautakausi), n. 1800 eKr. - 300 jKr.
kivi - vanh metallikausi = kivikauden loppu - metallikauden alku, n. 2500-1000 eKr.
ajoittamaton = ajoitusta ei tunneta ilman tarkempia tutkimuksia, voi olla myös esihistoriallinen.

Löydöt: Km = Kansallismuseo


PIELAVESI 1 VIRRANNISKA

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7011 00 y: 3484 02 z: 109 ±1 m

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 5.0 km SW, Säviänsalmen pohjoispuolella, itärannalla.

Huomiot: Paikkaa on tutkittu useasti 1910-20-luvuilla. Tutkimusten ja hiekanoton suureksi osaksi tuhoama paikka. On epäselvää, pajonko asuinpaikasta on vielä jäljellä. En käynyt asuinpaikalla. Kohteen on tarkastanut J. Aroalho v. 1995. Maasto asuinpaikan pohjoispuolella on kivistä ja louhikkoista.


PIELAVESI 4 TUPAKKANIEMI

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7011 00 y: 3489 00

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.5 km SE, Uitonlammen länsirannalla.

Huomiot: Peltoa (niittyä) ja pihamaata. Tarkastin asuinpaikan tieltä käsin, pellolla en käynyt.


PIELAVESI 7 SUOTTANIEMI

Ajoitus: hist aika Laji: rajakivi tms.

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7019 92 y: 3481 48

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 7.4 km NW, "Suottaniemen kapeimmalla kohdalla".
Huomiot: Museoviraston arkisto: " 3 x 3 m kiviraunion keskellä on pystyssä kivilaaka, jonka toisella puolen on mahd. hakkauksia (Pähkinäsaaren rauhan rajakivi?)". En havainnut kuvauksen kaltaista rauniota, joskaan en sitä erityisesti etsinytkään, illan hämärtyessä.


PIELAVESI 8 MIKONKORPI

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7017 71 y: 3488 83

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 3.3 km NE, Pieni-Kiukoinen järven pohjoispäästä 250 m luoteeseen, pellolla.

Huomiot: Muinaisjäännös ei ole Pielavesi-järven rannalla. En käynyt paikalla.


PIELAVESI 9 KIUKOINEN

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 61 y: 3489 34

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 2.8 km NE, Iso-Kiukoinen järven SE puolella pellossa.

Huomiot: Muinaisjäännös ei ole Pielavesi-järven rannalla. En käynyt paikalla.


PIELAVESI 12 HONKAMÄKI

Ajoitus: ajoittamaton Laji: pyyntikuoppa

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7013 60 y: 3489 56

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 2.9 km SE, Honkamäen laella.

Huomiot: Kaksi isohkoa pyyntikuoppaa. En käynyt paikalla. Muinaisjäännös ei ole Pielavesi-järven rannalla.


PIELAVESI 14 VANHAPAPPILA

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 08 y: 3484 03

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 3.2 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen SE rannalla, Tapulin SE-puoleisilla pelloilla, ilmeisesti usealla korkeustasolla (105-? m).

Huomiot: "Laaja asuinpaikka Tapulin itäpuolisilla pelloilla, Kuuselan tilalta Tuhannenniemeen." Asuinpaikka kauttaaltan maanviljelyn runtelema. Paikalta on runsaasti irtolöytöjä. En kävellyt pellolla, mutta "katselin" aluetta Tapulista ja Pangansalosta käsin.


PIELAVESI 16 KORVALA

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7023 95 y: 3479 68

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 11.6 km NW. Pielavesi-Järven NE-rannalla, Korvalanniemen kärjen itärannalla, talon eteläpuoleisella pellolla.

Huomiot: "Korvalan talosta 60 m lounaaseen pellolla." En käynyt paikalla.


PIELAVESI 24 JATALAHTI

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7018 62 y: 3483 12

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 5.3 km NW, Kirkkosaaren "keskellä" kapeimmalla kohdalla, Kirkkoniemeen ja Haukkalahteen vievien teiden risteyksessä, tieleikkauksessa.

Huomiot: Asuinpaikka lähes kokonaan tuhoutunut hiekanotossa ja tienteossa. En havainnut enää mitään merkkejä asuinpaikasta hiekkakuopan laidoilla, enkä tieleikkauksesa. Tein koekuoppia lähiympäristöön tuloksetta.


PIELAVESI 34 JATALAHTI 1

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7018 80 y: 3482 92

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 5.6 km NW, Kirkkosaaren "keskellä" kapeimmalla kohdalla, Kirkkoniemeen ja Haukkalahteen vievien teiden risteyksestä Haukkalahden suuntaan, Jataniemeen vievän tien risteyksen kohdalla, hiekanottopaikan reunoilla.

Huomiot: Asuinpaikka lähes kokonaan tuhoutunut hiekanotossa ja tienteossa. Rippeitä lienee jäljellä tien varrella hiekanottopaikan luoteis- ja pohjoispuolella, jossa havaitsin punaista maata kuopan reunalla. Sitä on arveltu punamullaksi ja siltä se vaikuttaakin. Esiintymän laajuus tosin epäilyttää. Kyseessä voi olla myös rapautunut punainen mineraali. Punamaasta on otettu näyte v. 1995 (Kuopion Museo), joten sitä analysoimalla asiaan voi saada selvityksen.


PIELAVESI 35 HIEKKANIEMI

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7014 77 y: 3487 12

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 0.3 km SE ja 0.05 m SW.

Huomiot: J Aroalho on löytänyt kvartseja n. 300 m kirkosta SE, alavalta maalta rannan tuntumasta. Paikka vaikuttaa oudolta. Lienevätkö löydöt sekundaarisia? Aroalho on löytänyt keramiikkaa heti kirkon alapuoliselta rantaterassilta, nykyisen rannan tuntumasta.


PIELAVESI 38 PANGANSALO-JÄNISHIEKKA
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7015 68 y: 3485 29 z: 109 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30337:1, 3 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30337:2, 3 kpl luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0003 0021

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 1.8 km W, Pangansalon saaren länsiosassa, etelärannasta 150 m N, Jänishiekalle vievän tieuran länsipuolella olevalla n. 80 x 60 m kokoisen mäennyppylän tasaisella pohjoislaella.

Huomiot: Paikka on täysin ehjä ja koskematon. Kuusivaltainen sekametsä, vähän aluskasvillisuutta. Mäen eteläosa on kivikkoinen ja hieman korkeammmalla kuin pohjoisosa, joka on lähes tasainen ja vähäkivinen. Vaikuttaa suorastaan siltä, että alue olisi asuinpaikaksi raivattu. Asuinpaikka rajoittunee suppealle, n. 20x30 m alalle mäen lakitasanteelle. Löydöt koekuopasta. Jänishiekan ranta-alueella en havainnut mitään esihistoriaan viittaavaa.


PIELAVESI 39 PANGANSALO-YLÄPELTO
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7015 85 y: 3486 02 z: 114 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30338:1, 9 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30338:2, 1 kpl kvartsi ase/työkalu kaavin (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Kiinteistö: 0003 0021

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 1.3 km NW, Pangansalon saaren keskivaiheilla, saaren korkeimman mäen itälaidalla olevan pellon länsiosassa, rinteen laella, muinaisessa niemekkeessä, Pangansalon talosta 300 m N.

Huomiot: Rannasta 220 m S. Hiekkamaa, pelto. Rinteen laelta, sen reunoilta poimin juuri kylvetystä pellosta kvartseja. Korkeuden perusteella asuinpaikka on myöhäismesoliittinen (n.5000-5500 eKr.). Asuinpaikan pohjoisraja on selvä: löydöt loppuvat peltoalueella. Sen sijaan asuinpaikan SW-ulottuvuus ei tullut selväksi, koska siellä pelto oli kyntämättä. Tämä asuinpaikka saattaa jatkua tien eteläpuolelle Pangansalon -talon tienoon kautta (jossa on ollut muinainen niemeke). Pangansalosta on 1938 löydetty pellosta vuolukivestä tehty kiviesine.


PIELAVESI 40 KIRKKOSAARI-KIVISALMI 1
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 12 y: 3482 44 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30339:1, 1 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30339:2, 1 kpl luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: tontti

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.7 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen länsirannalla, Kivisalmen itärannalla Paloniemen N-puolella n. 200 m, Ukkolan mökin eteläpuolella n. 80-90 m, jyrkän rantatörmän päällä.

Huomiot: Täysin ehjä ja kajoamaton paikka. Nuori mäntymetsä, hiekkamaa. Paikalla on vahva kulttuurikerros, jossa runsaasti pientä luunsirua. Alueen eteläpuolella maaperä muuttuu kiviseksi moreeniksi. Paikalla on kaksi tervahautaa. Ukkolan talon (kohde 41) ja tämän paikan välille tekemistäni koekuopista en saanut havaintoja esihistoriasta. Alueen laajuus on epäselvä, voi olla osa kohdetta 41. Tasanteen itäpuolella on muinaisrantatörmä, jonka päälle tekemistäni muutamasta koeuopasta en saanut selviä havaintoja, mutta on mahdollista, että tarkempi tutkimus voi paljastaa sieltä asuinpaikan. Asuinpaikka on samalla törmällä kuin kohteet 41 ja 43.

PIELAVESI 41 KIRKKOSAARI-KIVISALMI 2
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 26 y: 3482 40 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30340:1, 1 kpl savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Asbestisekotteinen, koristeeton pala. Seinän paksuus 4 mm.
Km 30340:2, 1 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0025

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.8 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen länsirannalla, Kivisalmen itärannalla Paloniemen N-puolella n. 300 m, Ukkolan mökin pohjoispuolella, jyrkän rantatörmän päällä, Sikoniemeen menevän tien länsipuolella.

Huomiot: Alueen eteläisin osa on mahdollisesti tuhoutunut mökin pihamaata muokatessa. Valtaosin muinaisjäännös on täysin ehjä ja kajoamaton. Mäntymetsä, hiekkakerrostuma. Alueella on parin kymmenen metrin välein rannan suuntaisesti törmän päällä kolme soikeata asumuspainannetta. Löydöt tulivat pohjoisimpaan painanteeseen tehdystä koekuopasta. Mökin omistaja kertoi pihamaallaan olleen samankaltaisen painanteen, mutta se on nyt tasoitettu. Kohdalla on pieni niemeke, jossa rantaörmä samalla hieman loivenee. Aivan nykyisen rannan äärellä, heti laiturin N-puolella, on kuluneen n. 1 m korkean törmän päällä pieni pyöreä n. 1.5 m halkaisijaltaan oleva painanne (kuoppa), jonka funktio jäi epäselväksi. Saarijärven kivikauden kylässä on ulkoisesti täysin vastaava ja saman kaltaisella paikalla keittokuopaksi tulkittu ja n. 400 eKr. ajoitettu kuoppa rantatörmällä. Ks. myös kohde Pielavesi 67.

PIELAVESI 42 KIRKKOSAARI-KIVISALMI 3
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 35 y: 3482 38 z: 103 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30341:1, 15 kpl savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Hyvin ohutta asbesti- ja kiillesekotteista koristeetonta keramiikkaa, seinän paksuus n. 2 mm. Palat kuluneita, suurin n. 4 x 2 cm kokoinen.

Kiinteistö: 0009 0025

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.8 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen länsirannalla, Kivisalmen itärannalla, Ukkolan mökin pohjoispuolella n. 150 m, alavalla rannan äärellä olevalla tasanteella pienessä niemekkeessä, kohdalla missä asuinpaikan itäpuolella ylempänä rinteessä Sikoniemeen menevä tie kaartuu lähemmäksi rantaa ja leikkaa muinaisen rantatörmän.

Huomiot: Paikka on täysin ehjä ja kajoamaton. Sekametsä rannan äärellä. Maaperä on hienohiekka-siltti. Alavalla pienellä niemekkeellä on tasanne, jonka rannanpuoli on lohkareinen. Asuinpaikka on näiden lohkareiden ja rinteen taitteen välisellä n. 30 x 20 m kokoisella tasanteella. Löydöt koekuopasta.

PIELAVESI 43 KIRKKOSAARI-SIKONIEMI 1
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 57 y: 3482 46 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30342:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Koristeltu pohjapala. Ohutseinäinen, asbestisekotteinen. Pieni reunapala samasta astiasta. Luukonsaaren keramiikkaa (n. 1800 eKr. alkaen)
Km 30342:2, 1 kpl savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Painanteeseen tehdystä koekuopasta. Asbestisekotteinen saviastian muru.
Km 30342:3, 3 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30342:4, 1 kpl luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Painanteesta alanumerot 3-4.

Kiinteistö: tontti 0019 0

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.8 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen länsirannalla, Kivisalmen pohjoispään itärannalla Sikoniemen tyvessä, kummelista 120 m NE, nykyisen - ja etelämpänä nykyrannasta irtaantuvan - muinaisen rantatörmän päällä, mökkirakennusten NE-puolella.
Huomiot: Täysin ehjä ja kajoamaton paikka. Mäntymetsä, hiekkakerrostuma. Alueelta on koekuopista löytöjä n. 80 m matkalta. Alueen pohjoispäässä, niemen taitteessa on nykyisen korkean rantatörmän päällä asumuspainanne. Tästä etelään muinaisrantatörmä erkanee nykyisestä ja se jatkuu etelään metsässä lähempänä avokalliota, jossa mökin huussin taakse tehdystä koekuopasta tuli Luukonsaaren keramiikan pohja- ja reunapala. Alueen etelä-raja on epäselvä. Painanteesta pohjoiseen on joidenkin koekuoppien perusteella ilmeisesti löydötön ala ennen kauempana pohjoisessa olevaa kallioista rantamaastoa (kohde 44).


PIELAVESI 44 KIRKKOSAARI-SIKONIEMI 2
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 71 y: 3482 44 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30343:1, 2 kpl savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Kiillesekotteisia murusia.
Km 30343:2, 2 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0019 0

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.9 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen länsirannalla, Kivisalmen pohjoispuolella Sikoniemen kärjen länsirannalla, kummelista n. 250 m NE.

Huomiot: Täysin ehjä ja kajoamaton paikka. Mäntymetsä, hiekkakerrostuma kallioiden välissä ja kupeessa. Löydöt koekuopasta
Peruskarttaote kohteessa 43


PIELAVESI 45 KIRKKOSARI-SIKONIEMI 3

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 78 y: 3482 48 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30344:1, 1 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30344:2, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.9 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen länsirannalla, Kivisalmen pohjoispuolella Sikoniemen kärjessä kalliorannan länsikupeessa hiekkaisella tasanteella.

Huomiot: Täysin ehjä ja kajoamaton paikka. Koekuopassa runsaasti luunmuruja likamaassa.
Peruskarttaote kohteessa 43


PIELAVESI 46 KÄRPÄNSAARI S
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7017 76 y: 3481 05 z: 103 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30345:1, 1 kpl kvartsi ase/työkalu kaavin (kvartsi-kaavin). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30345:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0023 0030

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 6.6 km W, Kokkoselän länsipuolella olevan Kärpänsaaren eteläkärjen länsiosassa.

Huomiot: Kärpänsaari on n. 200 x 150 m kokoinen matala saari, jossa on kaksi hiekkapohjaista tasaisempaa kumparetta. Molemmissa on esihistoriallinen asuinpaikka (46 ja 47). Eteläpäässä oleva asinpaikka on matalalla ja laakealla hiekkapohjaisella n. 30 x 20 m kokoisella tasanteella. Sitä rajoittaa pohjoisessa alava kivikkoinen alue ennen pohjoispään kallioita. Eteläkärjen itäreuna on alavaa ja kivikkoista.


PIELAVESI 47 KÄRPÄNSAARI N
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7017 87 y: 3480 99 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30346:1, 1 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30346:2, 1 kpl luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0023 0030

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 6.7 km W, Kokkoselän länsipuolella olevan Kärpänsaaren pohjoisosan länsiosassa, kallioiden välisillä hiekkapohjaisilla tasanteilla.

Huomiot: Täysin ehjä ja kajoamaton paikka. Ks. kohde 46. Rantakallioiden takana on tasainen hiekkapohjainen maa-alue. Idässä asuinpaikkaa rajaa korkeampi kallionyppylä. Löydöt koekuopasta.


PIELAVESI 48 KOKKOSAARI S

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7018 26 y: 3481 44 z: 104 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30347:1, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30347:2, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 6.4 km NW, Kokkoselän pohjoispuolella olevan Kokkosaaren eteläkärjen länsipäässä, Kummelin kohdalla ja siitä hieman etelään, rantakallioiden takana olevalla tasaisella hiekkamaalla.

Huomiot: Täysin ehjä ja kajoamaton paikka. Kokkosaaren eteläisen kalliorannan takana on muinainen rantakerrostumahiekka mäntymetsässä, jossa asuinpaikka on. Koekuopassa havaittiin likamaata jossa runsaasti luunmurusia. Asuinpaikan itäraja on epävarma.


PIELAVESI 49 HAUKKALAHTI S
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7019 45 y: 3481 94 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30348:1, 1 kpl savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Kivimurskasekotteinen saviastian murunen.
Km 30348:2, 1 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Mahdollisesti esineen katkelma
Km 30348:3, 1 kpl pii työstöjäte iskos (pii-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997. Vaaleanharmaata piitä. Mahdollisesti historiallisen ajan tuluspii.

Kiinteistö: 0007 0020

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 6.7 km NW, Kirkkosaaren pohjoispään länsirannalla, Suottaniemen eteläpuolella, Koskelonsaaren kohdalla olevalla pellolla, sen eteläpäässä, rannasta n. 30 m ja ladosta n. 30-40 m etelään, rantaan viettävän rinteen laella, muinaisessa niemekkkeessä.

Huomiot: Pelto oli karhittu ja ilmeisesti juuri kylvetty. Maaperä hiekkamoreeni, joka pohjoisempana muuttuu kiviseksi ja lohkareiseksi. Löydöt suppealta alalta muinaisen niemekkeen kärkinipukan alalta.


PIELAVESI 50 SUOTTANIEMEN TYVI
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7019 65 y: 3481 75 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30349, 4 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila Timo 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0007 0020

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 7.0 km NW, Kirkkosaaren NE kärjessä olevan Suottaniemen tyvessä olevassa etelään aukeavassa lahdekkeessa, pellon eteläpuoleisella metsäkaistalla nykyisen jyrkähkön rantatörmän päällä.

Huomiot: Paikalla on mäntyvaltainen sekametsä. Maaperä on hiekkamoreeni, tällä kohdalla vähäkivinen. Nykyinen rantatörmä on korkeahko ja sen päällä on tasainen loivasti rantaan viettävä terassi. Paikka on varsin myllätty. Alueella on erilaisia kuoppia ja kuopanteita (hiilihautoja, kellareita tms.). Paikka lienee ollut myös laitumena. Aluskasvillisuutta ei juurikaan ole, mutta maata peittää tiukka ohut kuntta. Rantatörmä on kulunut ja paikoin sortuva. Koekuopasta löysin yhden kvartsin, toinen kvartsi "törötti" in situ puun juuren sitomassa paljaassa törmässä, muut poimin törmän sortuvasta osasta. Koekuopassa likamaata (mutta mikä siitä on laitumen osuutta?). Paikalla on ilmeisesti osittain tuhoutunut kivikautinen asuinpaikka.


PIELAVESI 51 KARKONSAARI
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7020 34 y: 3481 50 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30350:1, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30350:2, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0007 0018

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 7.7 km NW, Kirkkosaaren NW kärjen, Suottaniemen, pohjoispuolella olevan Karkonsaaren eteläkärjen länsirannalla.

Huomiot: Paikka on täysin koskematon ja ehjä. Mäntyvaltainen sekametsä. Jyrkän rantatörmän päällä on hiekkakerrostuma. Sisempänä saaressa kuusikkoa. Asuinpaikka ulottuu harvan koekuopituksen perusteella saaren eteläkärjestä saaren länsirannalla n. 100 m NW, kalliopaljastumien kohdalle. Koekuopissa vahvaa likamaata ja runsaasti luun murusia.


PIELAVESI 52 KIRKKOSAARI-MULTANIEMI
Kylä: Lammassalo

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7016 69 y: 3483 11 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30351:1, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30351:2, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0015

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 4.2 km W, Kirkkosaaren Kirkkoniemen pohjoisrannalla, Lohilahden itäpuolella olevan Multaniemen kärjessä, mökin eteläpuolella, muinaisen matalan rantatörmän päällä, heti mökkitien länsipuolella.

Huomiot: Paikka on lähes ehjä ja koskematon. Asuinpaikan itäreunalla on mökkitie joka tuskin on paljoakaan asuinpaikkaa tuhonnut. Paikalla on soikea asumuspainanne valleineen, johon tehdystä koekuopasta löydöt ovat peräisin. Hiekkamaa, mäntymetsä (osin vähäpuustoista pihamaata).


PIELAVESI 53 SYVÄSALMI S
Kylä: Vaaraslahti

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7021 22 y: 3483 31 z: 109 ±1 m
p: 7021 22 i: 3483 31

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30352, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0016 0149

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 7.2 km NW, Pyttyselän itärannalla, Marjoniemeen menevän tien länsipuolella n. 450 m, Syväsalmen talosta 150 m NE, lahdenpoukaman NE-rannalla, luoteeseen kulkevan mökkitien alla ja koillispuolella.

Huomiot: Paikka on osin pintaosiltaan tuhoutunut tai peittynyt kevytrakenteisen mökkitien alle. Paikalla on myös viljelyn (tai laitumen) merkkejä. Kivikkoisessa moreenimaassa on tällä kohden vähäkivisempi hiekkapohjainen rantakaista ja terassi jyrkähkön rantatörmän päällä. Havaitsin tien reunalla palanutta luuta, samoin paikalle tekemässäni koekuopassa oli runsaasti luun murusia. Koivumetsää rannassa, kauempana rannasta sekametsää ja kallioista maastoa.


PIELAVESI 54 PIENI LAPINSAARI
Kylä: Vaaraslahti

Ajoitus: vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7022 94 y: 3481 75 z: 104 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30353:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30353:2, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Reunapala. Reuna suora ja tasainen, reunan paksuus 10 mm, sekoitteena asbesti ja kiille. Pinnassa karstaa.
Km 30353:3, kivi ase/työkalu taltta (kivitaltta). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Katkelma hiotusta kiviesineestä, mahd. taltta ellei hioin.
Km 30353:4, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30353:5, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0015 0088

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 9.5 km NW, Kivitalaanselän keskellä olevan Pienen Lapinsaaren itäpuoliskossa.
Huomiot: Paikka on täysin koskematon ja ehjä. Pieni-Lapinsaari on 120 x 40 m kokoinen matala saari. Sen länsipuolisko on hyvin alavaa ja soista. Itäpuolisko, jossa asuinpaikka sijaitsee, on korkeampi ja tasalakinen. Kartan perusteella saari ei nouse missään yli 105 metrin korkeudelle (Pielavesi-järvi on 102.3 m korkeudella). Maaperä on vähäkivinen hiekkamoreeni. Paikalla on harvaa mäntymetsää. Asuinpaikka käsittää koko saaren itäpuoliskon.


PIELAVESI 55 ISO-LAPINSAARI S ALA
Kylä: Heinämäki

Ajoitus: vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7023 23 y: 3481 72 z: 104 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30354, 26 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Joukossa esineen katkelmia.

Kiinteistö: 0002 0004

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 9.8 km NW, Kivitalaanselän pohjoispuolella olevan Lapinsaaren etelärannan itäosassa, pienessä alavassa niemekkeessä, pienellä laakealla hiekkakumpareella n. 15 m nykyisestä rannasta.

Huomiot: Lapinsaaren eteläranta on alava ja kivinen. Kauempana rannasta (n. 50 m päässä) on muinainen rantatörmä, joka kohoaa yli 105 m korkeustason. Saaren etelärannalla on pieniä niemekkeitä ja maasto on hyvin kivistä. Toiseksi itäisimmässä, tuskin huomattavassa niemekkeessä on kauempana rannasta (n.15 m) pieni hiekkapohjainen, vähäkivisempi ja alavasta rannasta erottuva hieman korkeampi kohta, alaltaan ehkä 10 x 10 m. Kvartsit löytyivät tälle paikalle tehdystä yhdestä koekuopasta. Asuinpaikka lienee varsin suppea-alainen.


PIELAVESI 56 ISO-LAPINSAARI S YLÄ
Kylä: Heinämäki

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7023 32 y: 3481 66 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30355, 3 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0002 0004

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 9.9 km NW, Kivitalaanselän pohjoispuolella olevan Lapinsaaren etelärannan keskivaiheilla, rannasta n. 50-60 m, muinaisen rantatörmän päällä.

Huomiot: Iso-Lapinsaaren etelärannan keskivaiheilla erottuu selvästi muinainen rantatörmä n. 100 m matkalla, noin 50 m nykyisestä rannasta. Törmän alueella maaperä on vähäkivinen lajittunut hienohiekka-hieta, kun muualla maaperä on tällä tasolla varsin kivistä ja savespitoista moreenia. Törmä häviää länteen ja itään mentäessä. Alueella kasvaa pusikkoinen sekametsä. Maaperästä ja kasvillisuudesta päätellen paikalla on ollut pelto, niitty, laidun tms. Löysin kvartsit kolmesta eri koekuopasta, joissa oli myös mahdollista likamaata. Paikalla lienee ollut esihistoriallinen asuinpaikka joka lienee pintaosiltaan sekoittunut saaren viimeisen asutuksen maanmuokkauksessa. Saaressa on talon rauniot. V. 1972 kartassa on saaren länsirannan keskiosassa peltoa, mutta ei muualla. Asuinpaikan laajuus rannan suunnassa on epäselvä, samoin kuin asuinpaikan säilyneisyys. Paikka vaatisi tarkemman rajaamisen ja koekuopituksen, mitä nyt oli mahdollista.


PIELAVESI 57 / 1 SALONSAARI-RAUNIOSAARENSALMI
Kylä: Laukkala

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 05 JOUTSENNIEMI
x: 7025 17 y: 3477 22 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30356:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Muruja ohutseinäisestä asbestisekotteisesta astiasta.
Km 30356:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30356:3, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0001 0032

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 14.1 km NW, Hirvenselän itärannalla olevan suuren Salonsaaren eteläpään länsirannalla, Rauniosaaren pohjoiskärjen kohdalla, venesatamasta 220 m NW, rantakallioiden takana, rannasta 10-20 m.

Huomiot: Asuinpaikka on täysin koskematon ja ehjä. Salonsaaren länsirannan eteläisimmän rantakallion takana on tasainen hiekkapohjainen ala ennen kuin maasto alkaa kauempana rannasta nousta ja muuttua kiviseksi. Tällä tasanteella on asuinpaikka. Tasanteen pohjoispään itäpuolella on pien suo ja täällä tasanne muodostaa pienen niemekkeen. Asuinpaikan pohjoispäässä on kiviraunio (ks. kohde 57/2). Paikka on maisemaltaan komea ja miljööltään edustava! Ehdotan aluetta 1. luokan kohteeksi.


PIELAVESI 57 / 2 SALONSAARI-RAUNIOSAARENSALMI
Kylä: Laukkala

Ajoitus: esihistoriallinen Laji: tunnistamaton röykkiö/kivilatomus

Kartta: 3314 05 JOUTSENNIEMI
x: 7025 20 y: 3477 21 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Kiinteistö: 0001 0032

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 14.1 km NW, Hirvenselän itärannalla olevan suuren Salonsaaren eteläpään länsirannalla, Rauniosaaren pohjoiskärjen kohdalla, venesatamasta 220 m NW, rantakallioiden takana, pienen lahdekkeen eteläpuolella.

Huomiot: Raunio on asuinpaikan pohjoispäässä. Raunio on 2.5 x 2.5 m kokoinen nelisivuinen vallimainen rakennelma, jonka pohjoispää on avoin. Raunion funktio on epäselvä. Onko kyseessä hauta vai jokin uunimainen konstruktio? Ajoitus on myös epäselvä. Liittyykö raunio paikalla olevaan todennäköisesti metallikautiseen asuinpaikkaan? Mainittakoon, että Juvan Karihiekalla, Saimaan rannalla, on täsmälleen samanlainen rakennelma hyvin samankaltaisessa paikassa esihistoriallisen asuinpaikan kupeessa rantakallion ja asuinpaikkahietikon rajalla.


PIELAVESI 58 MUSTANIEMI N
Kylä: Saarela

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 05 JOUTSENNIEMI
x: 7021 63 y: 3474 51 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30357, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0003 0011

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 14.1 km NW, Jylhänselän pohjoisosan itärannalla, Kaatiolahden pohjoispuolella olevan Mustaniemen pohjoispuolisella kankaalla Koruluodon kohdalla, nykyisen rannan tuntumassa, pienen muinaisen lahdekkeen ympärillä.

Huomiot: Hakattu ja laikutettu mäntymetsä, kivinen hiekkamoreeni. Tällä kohden vähäkivisempää rantahiekkakerrostumaa muinaisen lahdenpoukaman ympärillä. Poimin kvartseja avoimista laikuista. Mitään muuta löytölajia en havainnut! Kvartsit ovat selviä ja viittaavat paikalla olevan esihistoriallisen asuinpaikan, mutta luun puute epäilyttää! Laikut ovat tosin raapaisseet aivan pintamaata ja luut lienevät ehkä syvemmällä. Pari koekuoppaa laikkuihin ei tuonut selvyyttä asiaan. Muualla laajalla hakkuuaukealla en kvartseja havainnut.


PIELAVESI 59 MUSTANIEMI
Kylä: Saarela

Ajoitus: ajoittamaton Laji: tunnistamaton röykkiö

Kartta: 3314 05 JOUTSENNIEMI
x: 7021 52 y: 3474 54 z: 110 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: vaalean keltaisia "kotitekoisen" tiilen paloja 2 kpl. Jussila T 1997. Savitiivistettä, palanuttasavea tai mahdollisesti kotitekoista tiiltä.

Kiinteistö: 0003 0011

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 14.1 km NW, Jylhänselän pohjoisosan itärannalla, Kaatiolahden pohjoispuolella olevan Mustaniemen pohjoispuolisen kankaan eteläreunalla, 30 m kesämökistä NW, rannasta n. 65 m.

Huomiot: Raunio on aivan tilan etelärajalla, hakatussa ja laikutetussa metsässä. Maaperä on kivinen hiekkamoreeni. Raunio on metsäkoneen runtelema, mutta se erottuu kekomaisena nelisivuisena kasana. Sivut ovat kivistä ladotut ja suorat, n. 2.5 m mittaiset. Mitään merkkejä rakennuksista tai asutuksesta emme havainneet alueella, lukuunottamatta kahta mahdollisesti tiilenpalaa (?). Tiilenpalat tms. löytyivät rauniosta n. 15 m pohjoiseen. Ne pilkottivat laikun reunalla turpeen alla hiekkamaassa, joten aivan "tuoreita" ne eivät ole. Raunio saattaa olla riihen tai savutuvan kiuas, ellei sitten hautaraunio. Raunion näyttänyt Riita-ahon isäntä ei tiennyt paikalla koskaan olleen minkäänlaisia rakennuksia tai asutusta.


PIELAVESI 60 KAATIOJOEN SUU
Kylä: Saarela

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 05 JOUTSENNIEMI
x: 7021 22 y: 3474 32 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30358:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Reunapala, reuna tasainen ja suora, reunan paksuus 11 mm, sekoitteena karkea lyhyt asbesti, sekä kiille. Ulkopinta "ryppyinen", mahd. tekstiilipainannetta. Tomitsalaista keramiikkaa?
Km 30358:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30358:3, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0003 0013

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 14.1 km W, Jylhänselän länsirannalla, Kaatiolahden NW puolella, Kaationjoesta 150 m N, pellon reunassa olevasta ladosta n. 80 m NE mökkitien SE-puolella muinaisen rantatörmän päällä harjanteen laella.

Huomiot: Paikka on koskematon ja ehjä. Harjanteen eteläreunalla on heikosti erottuva asumuspainanne valleineen, johon tehdystä koekuopasta löydöt tulivat. Maaperä on hiekkaa ja kasvillisuus mäntyvaltainen sekametsä. Heti asuinpaikan NE puolella on pieni hakkuuaukea ja muinainen lahdenpoukama. Harjanteen länsipäässä on pieni hiekkakuoppa, missä en havainnut mitään esihistoriaan viittaavaa.


PIELAVESI 61 RUSALANNIEMEN KÄRKI
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 05 JOUTSENNIEMI
x: 7020 12 y: 3477 84 z: 105 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30359:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Asbestisekotteinen pieni koristeeton palanen.
Km 30359:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0023

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.5 km WNW, Jylhänselän etelärannalla olevan suuren Rusalanniemen pohjoiskärjen länsirannalla, erillisen alavan, muinaisen salmen erottoman niemennipukan eteläkärjessä, alarinteessä olevalla hiekkaisella tasanteella, rannasta n. 15-20 m.

Huomiot: Täysin koskematon ja ehjä paikka. Alueen maasto on kallioinen ja hyvin kivinen. Tällä kohden, muinaisen pienen saaren eteläkärjessä, muinaisen kapean pienen salmen äärellä on jyrkähkön rinteen alaosassa kapea terassi, joka levenee pieneksi tasalakiseksi niemennipukaksi. Paikalla on rantakerrostumahiekkaa ja maan pinta on kivetön. Asuinpaikka on luontaisesti rajattavissa kapealle terassille ja niemelle. Asuinpaikan ala on n. 10 x 20 m. Sekametsä.


PIELAVESI 62 PIKKUHIEKKA N
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7019 33 y: 3477 32 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30360:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Kivimurskasekoite, koristeena kampaleimoja, seinän paksuus 5 mm.
Km 30360:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30360:3, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0023

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.5 km W, Rusalanniemen länsirannalla, Ala-Rusalavuoren W-puolella, Pikkuhiekka-lahden pohjoispuolella, louhikon N-puolella, korkean rantatörmän päällä, rannasta n. 15 m.

Huomiot: Täysin koskematon ja ehjä paikka. Hiekkamaa, nuori mäntymetsä. Koekuopassa aivan törmän reunalla havaitsin löytöjen lisäksi vahvan likamaakerroksen. Pohjoisempana maaperä muuttuu kivisemmäksi ja terassi kapenee. Idänpuolella on muinainen räntatörmä (sen päälle en koekuoppia tehnyt).


PIELAVESI 63 PIKKUHIEKKA
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7019 13 y: 3477 34 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30361:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Kivimurskasekotteinen, koristeena kampaleimoja.
Km 30361:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0023

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.5 km W, Rusalanniemen länsirannalla, Ala-Rusalavuoren W-puolella, Pikkuhiekka-lahden etelärannalla, rannasta n. 50 m, isosta harjanteen kupeessa olevasta kivestä 25 m W.
Huomiot: Täysin koskematon ja ehjä paikka. Pikkuhiekka on pohjoiseen avautuva hiekkaranta korkeiden ja louhikkoisten harjanteiden välissä. Ranta nousee loivasti askeltaen etelään (muinaisia rantatörmiä). Noin 50 m rannasta on leveämmän tasanteen takana loiva törmä, jonka kupeeseen on kaivettu asumuspainanne. Löydöt painanteeseen tehdystä koekuopasta. Maaperä karkea hiekka, nuori mäntymetsä. Parikymmentä metriä painanteen "takana" maaperä nousee jyrkästi muuttuen kiviseksi harjanteeksi. Asuinpaikan laajuus jäi epäselväksi. Ulottuuko asuinapaikka koko hiekkarannan leveydeltä kivisten harjanteiden välille, vai rajoittuuko kohde vain painanteen lähiympäristöön?


PIELAVESI 64 LÄHDEKAARRE N
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7018 96 y: 3477 34 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30362:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Asbestisekotteinen muru.
Km 30362:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30362:3, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0023

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.4 km W, Rusalanniemen länsirannalla, Ala-Rusalavuoren W-puolella, Pikkuhiekka-lahden eteläpuolella n. 180 m, Lähdekaarre-lahden pohjoisrannalla, järveen alavamman ja pusikkoisen laakson kohdalla laskevan syvän ojan pohjoispuolella, ojan ja korkean mäen välisellä pienellä kapealla tasanteella.

Huomiot: Hakattu ja laikutettu mäntymetsä. Alue on hyvin kivinen, mutta tällä kohden mäen alarinteessä on hiekkainen vähäkivinen tasanne jyrkän rantatörmän päällä. Paikka on muinainen etelään pistävä niemeke. Asuinpaikka lienee suppeahko, n. 10 x 25 m laajuinen.


PIELAVESI 65 LÄHDEKAARRE
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7018 80 y: 3477 44 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva

Löydöt: Km 30363:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30363:2, 2 kpl kvartsi ase/työkalu kaavin (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997. Punaisesta kvartsiitista tehty kaavin, sekä valkoisesta kvartsista kaapimen katkelman.
Km 30363:3, 2 kpl kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30363:4, luu ateriajäte palanut (palanut luu). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0009 0023

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.3 km W, Rusalanniemen tyven länsirannalla, Ala-Rusalavuoren SW-puolella, Lähdekaarre-lahden itärannalla, metsätieuran alla ja länsipuolella, koordinaatista 70 m N ja S.

Huomiot: Hakattu ja laikutettu mäntymetsä. Laaja asuinpaikka. Asuinpaikkahavaintoja kahdelta korkeustasolta (korkeusero n. 1-2 m). Asuinpaikan eteläraja epäselvä. Asuinpaikka saattaa jatkua tieuran länsi-eteläpuolella etelän suuntaan, jossa on nyt tiheää pusikkoa. Löydöt poimittu avoimista laikuista, jonne myös jätin kvartseja poimimatta. Asuinpaikka-alueen pohjoisosa on ylempänä ja ilmeisesti vanhempi kuin eteläosa.


PIELAVESI 66 VIITANIEMI-RUSALANLAHTI
Kylä: Jylhä

Ajoitus: kivikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7019 20 y: 3478 45 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30364:1, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30364:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Kiinteistö: 0006 0006

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 9.5 km W, Ruslanlahden itärannalla, Viitaniemen eteläpuolella, Viitaniemen talosta 450 m NW, Viitaniemeen vievän tien alla, kohdalla missä tie kulkee aivan pienen lahdenpoukaman rannalla, rantatörmän reunalla.

Huomiot: Korkean rantatörmän päällä on kapeahko tasainen terassi, jonka päällä on kaksoispainanne, osin koverrettuna ylempään muinaisrantatörmään. Tie kulkee aivan kaksoispainanteen rannanpuoleisen puoliskon päällä. Tietä ei ole kaivettu, joten se peittää alleen tuhoamattoman asuinpaikan. Hiekkamaa, mäntymetsä.


PIELAVESI 67 VIITANIEMI-RUSALANLAHTI 2

Ajoitus: ajoittamaton Laji: tunnistamaton kiveys : keittokuoppa

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7019 12 y: 3478 39 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi.
Valokuva.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 9.5 km W, Ruslanlahden itärannalla, Viitaniemen eteläpuolella, Viitaniemen talosta 420 m NW, Viitaniemeen vievän tien länsipuolella 70 m, pienen lahdekkeen eteläpuolella, rantakallion ja ylärinteen välisellä tasanteella.

Huomiot: Hiekkapohjaisella tasanteella havaitsimme koekuopissa likamaata. Paikalla on rinteen juuresta n. 5 m rantaanpäin matala kuopanne (n. 1.5 m halk.) johon tehdystä koekuopasta havaitsin kuopan pohjalla, n. 20-30 cm nykyisestä pinnasta kiveyksen, jossa kivet ovat nyrkin kokoisia lohkoontuneita ja palaneita. Kuoppa muistuttaa Saarijärven kivikauden kylässä esillä olevaa 400 eKr. ajoitettua keittokuopaksi tulkittua kuopannetta ja kiveystä. Löytöjä emme paikalle tehdyissä viidessä koekuopassa havainneet, joskin maa vaikutti likaiselta. Paikalla on laidunnettu lehmiä.


PIELAVESI 68 KALMASAARI

Ajoitus: hist aika Laji: hauta / kalmisto

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7025 10 y: 3484 50

Tutk: Hirvilammi J 1997: inventointi

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.4 km N, Pielavesi-järven koillispohjukassa, Tikkalanniemen koillispuolella.

Huomiot: Paikka on pieni saari. Saaressa on kahdeksan haudan muotoista painannetta. Paikka lienee nimensä mukaan hautausmaasaari. Paikan tarkasti elokuussa 1997 Kuopion Museon työntekijä, arkeologian opiskelija Juha Hirvilammi, joka tuoreeltaan kertoi havaintonsa tämän raportin tekijälle.


PIELAVESI 69 LASSILA

Ajoitus: kivi - vanh metallikausi Laji: asuminen

Kartta: 3314 04 LÄNSI-SÄVIÄ
x: 7019 46 y: 3479 98 z: 104 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 29285, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Aroalho J 1995. Diar 24-01-1996.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 8.3 km NW, Jylhänniemen tyven länsirannalla, pienellä hiekkapohjaisella kumpareella, kohdalla missä niemeen menevä tie kaartuu saapuu rannan tuntumaan ja kaartuu kohti pohjoista.

Huomiot: Paikka on Jouko Aroalhon (Kuopion Museo) havaitsema v. 1995. Jylhänniemen tyven alue on kauttaaltaan alavaa ja koko Jylhänniemen tienoo hyvin kivistä. Tämä pieni mäennyppylä on ainoa vähäkivinen, kallioton ja tasalakinen. Paikalla on hiekkakerrostumaa Alue on hakattua mäntymetsää, joka on laikutettu. Laikut ovat nyt v. 1997 umpeen kasvamassa.


PIELAVESI 70 SUIDENLAHTI

Ajoitus: kivikausi Laji: tunnistamaton löytöpaikka

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7026 81 y: 3485 03 z: 107 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30365, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 12.0 km N, Suidenlahden pohjoispuolella, suon ympäröimän niemekkeen etelärannalla.

Huomiot: Paikka on nuorta pusikkoista sekametsää, entistä peltoa tai laidunta. Maaperä on hienoa hiekkaa. Niemen eteläranta on tasainen ja asuinpaikaksi sopiva. Useasta koekuopasta löytyi vain yksi savukvartsinen iskos tai esineen katkelma.


PIELAVESI 71 LAPINSAARI-LAPINSALMI

Ajoitus: kivikausi Laji: tunnistamaton löytöpaikka

Kartta: 3314 08 VAARASLAHTI
x: 7023 49 y: 3481 53 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30366, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 10.1 km NW, Iso-lapinsaaren länsirannalla, saaren keskiosassa, vanhan rakennuksenraunion eteläpuolella, kiviaidan eteläpuolella muinaisen rantatörmän päällä.

Huomiot: Paikalla on vanhan talon rauniot, jonka ympärillä on vanhaa nyt metsittyvää peltoa. Pellon reuna sivuaa rantakalliota, jonka päälle on kasattu peltokiviä aivan lapinraunion näköiseksi kasaksi. Kasasta lähtee kiviaita, joka kulkee kaakkoon muinaisen rantatörmän päällä. Tein muutamia koekuoppia kiviaidan eteläpuolelle ja löysin yhdestä kauniin kvartsi-iskoksen. Paikka jäi siis epäselväksi.


PIELAVESI 72 KIRKKOSAARI-MUSTANPOHJA

Ajoitus: kivikausi Laji: tunnistamaton löytöpaikka

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7017 30 y: 3484 22 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30367, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 3.6 km NW, Kirkkosaaren keskivaiheilla, saaren kapeimman kohdan länsirannalla, missä tie nousee aivan rannasta ylemmäksi harjulle ja samalla kauemmaksi rannasta, rannassa kulkevan sähkölinjan alla.

Huomiot: Paikalla on kaksi muinaista rantaterassia tien ja rannan välillä. Paikalla kulkee korkean rantatörmän päällä sähkölinja (joka piakkoin siirretään muualle). Maaperä on hiekkaa ja ja paikka kaiken kaikkiaan mitä soveliain kivikautiselle asuinpaikalle. Tein alueelle useita koekuoppia, mutta löysin ainoastaan yhden sievän kvartsi-iskoksen. Alueen eteläpäässä on mökki, jonka pihamaalle en koekuoppia tehnyt.



PIELAVESI 73 PANGANSALON TALO

Ajoitus: ajoittamaton Laji: tunnistamaton löytöpaikka

Kartta: 3314 07 PIELAVESI
x: 7017 30 y: 3484 22 z: 106 ±1 m

Tutk: Jussila T 1997: inventointi

Löydöt: Km 30368:1, pii työstöjäte iskos (pii-iskos / tuluspiitä). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.
Km 30368:2, kivi ase/työkalu hioin (katkelma). Jussila T 1997. Diar 29-08-1997.

Sijainti: Paikka sijaitsee Pielaveden kirkosta 3.6 km NW, Pangansalon talon itäpuoleisella pellolla, navetan kohdalla, sen eteläpuolella.

Huomiot: Pellolta poimimani pii-iskos on vaalean harmaata piitä ja lienee tuluspiitä. Hioimen katkelma voi olla esihistoriallinen, mutta yhtälailla varsin nykyaikainenkin. Alue on heikkamaata ja muutoin sopivaa "asuinpaikkamaastoa". Lähellä on kohde 39.


takaisin Pielavesi-etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle

2 49