Riihimäen Sinivuokkoniemen arkeologiset kaivaukset 7.6.-18.6.1999

Kaivaussuunnitelma 1999

- Laajennetaan vuoden 1998 kaivausaluetta, niin että saadaan näkyviin asuinpaikan alaraja, eli pellonpuoleinen reuna. Tämä 'alaraja' osoittanee samalla rannan sijainnin asutuksen loppuvaiheessa.
- Laajennetaan kaivausaluetta länteen asuinpaikan länsirajan selvittämiseksi (maasto laskee ja kivikoituu lännessä).
- Tutkitaan kiveyksen oletetun keskustan aluetta ison kiven ympärillä.
- 'Kaadetaan' edellisvuoden kaivausalojen väliin jäänyt profiilikaista.

- Avataan koeala pellolle (muinainen järvi-suo) asuinpaikan kohdalle.

- Avataan koeala asuinpaikan 2 alueelle, varsinaisesta kaivausalasta 70 m luoteeseen (ks. yleiskartta)

Oheisessa kartassa on kaivettavaksi suunnitellut pääkaivausalueet merkitty vaalean punaisella. Alueiden laajuus on arvio siitä, mitä vähintään tullaan tutkimaan. Jos aikaa ja tarvetta on, saattavat suunitelliut kaivausalat olla laajempia.


Paluu kaivauksen tapahtumiin

Mikroliitti Oy

Takaisin Etusivulle