Riihimäen Silmäkenevan saaren ja Sinivuokkoniemen arkeologiset kaivaukset 1998

Silmäkenevan saari
1. kaivauskerros työn alla itäisimmässä koealassa, kuvattu etelään. Taso1. Kuvattu länteen. Muinaisrantatörmä alueen vasemmassa reunassa. Alueen oikealla puolen vanhan hiekkakuopan reunaa. Alueen keskeä ja NW kulmassa lienee paljastumassa liesikiveys


Kaivauksen valikkosivulle

Mikroliitti Oy