Riihimäen Silmäkenevan saaren ja Sinivuokkoniemen arkeologiset kaivaukset 1998

Silmäkenevan saari 5.6.
Särkkä kuvattu sen itäpäästä pohjoiseen. Taustalla olevan matalamman metsikön takana on kohde 10. Särkkä kuvattuna länsipäästä itään. Siemenpuita kasvavan kumpareen takana on itäisin kaivausala.


Kaivauksen valikkosivulle

Mikroliitti Oy