Riihimäen Silmäkenevan saaren ja Sinivuokkoniemen arkeologiset kaivaukset 1998

Sinivuokkoniemi 4.6.
Kaivaja irroittaa maan lastalla noin 5 cm paksuudelta. Lastan kärjillä kolutaan kivien välit ja rapsutetaan kivi esille jos se ulottuu 5 cm syvemmälle. Muutoin kivi poistetaan. Oksasaksilla katkotaan juuret, jotta ne eivät häiritse kaivamista ja dokumentointia. Kivet harjataan puhtaaksi, jotta ne näkyvät selvästi valokuvissa. Kaivaja pyrkii aikaansaamaan tasaisen ‘puhtaan’ pinnan jossa eri ilmiöt, kuten kivet maalajierot ja värierot erottuvat hyvin.
Kaivettu maa vedetään juuttisäkin päälle jossa se vielä seulotaan, ennen poiskantamista. Kaivaja asettaa esiin tulleen löydön pieneen koteloon löytöpaikalle. Löytöjen poimija mittaa löydön koordinaatit ja pussittaa löydön.
Kaivausalueen eteläosa kaivettuna 2. tasoon. Tasossa erottuu ‘huononnetussa’ digitaalikuvassakin värieroja: vahvaa nokimaata ja nokimaata, sekä ns. likamaata. Tässä ollaan n. 10 cm syvyydellä, joka on vielä melko pinnassa. Maa on juurien, roudan ja maannostumisen runtelema ja vielä saattaa olla liian aikaista vetää tasosta johtopäätöksiä ihmisen tekemisistä. Yksittäisen tasokuvan perusteella ei voi rekonstruoida rakenteita ja toimintoja. Useasta päällekkäisestä tasokuvasta saadaan kolmiulotteinen ja tulkittava kuva maassa säilyneistä ihmisen toiminnan jäljistä.


Kaivauksen valikkosivulle

Mikroliitti Oy