Mikroliitti Oy, 14.7.1997

Asbestisekotteisen pienehkön saviastian reunapala (reuna on suora). Mahd. Kierikin keramiikkaa. Sisäpinta (kuva oikealla) voimakkaasti uurteinen. Samasta astiasta lienee peräisin aiemmin löydetty pohjapala. Alueelta 1.

etusivulle