Mikroliitti Oy, 11.7.1997

Liedeksi arveltu kiveys alueen 4 lounaislaidalla tasossa 4.

etusivulle