Mikroliitti Oy, 14.7.1997

Liedeksi arveltu kiveys alueen 4 lounaislaidalla tasossa 5. (vertaa kuvaan tasosta 4 ja tasosta 1)

etusivulle