Mikroliitti Oy, 19.7.1997

Likamaakuoppia alueen 1 itäprofiilissa. Kuopat ovat säilytys, makki tai jätekuoppia (tai sitten jotain muuta). Niissä on "rasvaista" maata, hiiltš ja luun muruja. Kolmas eli alin kuva on pohjoispäädystä.


etusivulle