Mikroliitti Oy, 23.7.1997

Profiilikuva maastosta x-linjalta 656. Pystymittakaava on korostettu. Vaakaväli on 1 m, pysty 25 cm. Ranta-ajoitus perustuu T. Jussilan Saimaan rannansiirtymistutkimuksiin. Paikalla on voitu asua kun vesi on laskenut painanteen pohjan tason alapuolelle, aikaisintaan n. 2900 eKr. Paikka lienee hylätty kun ranta on siirtynyt "epämiellyttävän" kauas, ehkä n. 2000 eKr. Vertaa alueen 1 maastoprofiiliin.
Kivikautiset asuinpaikat ovat Saimaalla sijainneet n. 0.5 - 1.5 m (keskimäärin 0.8 m) korkeudella keskivedenpinnasta, rantavyöhykkeellä. Tämän paikan asutuksen aikainen rannantaso yritetään paikantaa fosforianalyysin avulla.


Mikroliitti Oy
Etusivulle