Mikroliitti Oy,23.7.1997

Profiilikuva maastosta Alueelta 1, x-linjalta 704 ja 714, eli alueella olevien asumuspainanteiden kohdalta (ks. verkkoprojektio alueelta 1). Pystymittakaava on korostettu. Vaakaväli on 1 m, pysty 50 cm. Ranta-ajoitus perustuu T. Jussilan Saimaan rannansiirtymistutkimuksiin. Paikalla on voitu asua kun vesi on laskenut painanteen pohjan tason alapuolelle, aikaisintaan n. 3300 eKr. Paikka lienee hylätty kun ranta on siirtynyt "epämiellyttävän" kauas, ehkä n. 2700 eKr. Vertaa alueen 2-3 maastoprofiiliin.
Alueen 1 kaksoispainanne on ylemmällä rantatörmällä kuin alueen 2-3 suurpainanne. Alue 1 lienee asutettu ehkä n. 500 vuotta aiemmin kuin suurpainanteen alue. Tähän viittaa myös keramiikkalöydöt (ka II:2 - Ka III:1 - Kierikki alueella 1). Kaivausalue 1 on "violetin linjan" välillä 406-403 ja se hipoo kaksoipainanteen eteläistä painannetta.


Mikroliitti Oy
Etusivulle