Mikroliitti Oy, 26.12.1997.
Alue 3 (2), TASO 1, kenttäkartta, vaaituskartta ja -tiedot (merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
Tasoa 1 ei puhtaaksipiirretä. Alla on skannattu kenttäkartta alueesta 3 tasosta 1 (piirt. P.Pesonen, kuvan pienentäminen on heikentänyt kartan laatua). Pintamaa heti turpeen alla on voimakkaasti luonnollisen maannostumisen ja muiden luontaisten asutuksen jälkeisten tapahtumien runtelema (metsäpalot, kasvit ym.). Siitä on vaikea erottaa ihmisperäiset (ja erikseen kivikautiset) ilmiöt luontaisista. Tulkinta on hyvin riskialtista. Syvemmällä "näkymä" selvenee ja tulkinta helpottuu. Mitään erityistä ei tasossa 1 liene näkyvissä, mikä vaikuttaisi kokonaisuuden tulkintaan.


TASO 1	Korkeus cm mpy
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
665				8271	8260	8276	8277	8271	8256	8274	8287	8295
664				8269	8270	8279	8282	8270	8257	8272	8290	8297
663				8273	8280	8287	8286	8271	8258	8272	8289	8297
662	8226	8244	8261	8277	8290	8290	8285	8272	8252			
661	8223	8242	8264	8281	8285	8284	8274	8262	8248			
660	8221	8247	8267	8275	8276	8269	8258	8244	8235			
659	8225	8252	8265	8270	8265	8253	8238	8224	8217			
658	8233	8260	8272	8270	8257	8238	8223	8216	8206			
657	8233	8257	8273	8272	8261	8244	8226	8222	8213			


Kerros 1, paksuudet		cm	
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
665				5	16	2	2	2	3	3	5	6
664				4	2	7	7	5	0	5	2	11
663				2	6	8	5	6	1	3	2	1
662	2	2	3	5	9	4	3	3	2			
661	4	2	8	1	5	6	5	2	2			
660	2	1	0	5	6	4	7	3	0			
659	3	2	3	5	3	5	5	4	1			
658	4	2	4	4	3	3	2	2	0			
657	1	3	5	7	2	1	0	1	1			

A2 keskipaksuus		4.5	cm
A3 keskipaksuus		3.4	cm
Molemmat 		3.8	cm

Taso 1 syvyys mineraalimaan pinnasta	cm
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
665				5	16	2	2	2	3	3	5	6
664				4	2	7	7	5	0	5	2	11
663				2	6	8	5	6	1	3	2	1
662	2	2	3	5	9	4	3	3	2			
661	4	2	8	1	5	6	5	2	2			
660	2	1	0	5	6	4	7	3	0			
659	3	2	3	5	3	5	5	4	1			
658	4	2	4	4	3	3	2	2	0			
657	1	3	5	7	2	1	0	1	1			


Sivun alkuun

kaivausraportin etusivulle