Mikroliitti Oy 1997

Asumuspainanteen ympäristön verkkoprojektiokarttoja neljästä eri suunnasta. Kartassa erottuu painanteen luoteispuolella kaksi rantatörmää, joista alempi näkyy vain osittain. Painanne on muinaisrannan suuntainen. Oviaukot erottuvat vallissa olevina koloina painanteen päissä. Vertaa alueen 1 verkkoprojektioon ja painanteen projektioon (osasuurennos näistä kuvista). (yleiskarttaan)


Mikroliitti Oy
Etusivulle