Mikroliitti Oy

SOAR paikkatietokantaohjelmiston käsikirja

versio 1.7 a -

Käsikirja ilmestyy vähitellen verkkoon vuoden 2003 aikana. Nyt on luettavissa seuraavat osat:

  • KARTAT
  • Tietokannan rakenne on esitetty SOAR-NILI -käsikirjassa.
    Tietokannan rakenteeseen on tehty SOAR-NILI -julkaisun jälkeen muutoksia. Perusrakenne on ennallaan. Tietokannan myöhempiin versioihin on liitetty uusia osia (Koordinaatit, Linkit) ja uusia toimintoja. SOAR-NILI käsikirja perustuu ohjelman versioon 1.0 v. 2000.


    SOAR-esittelysivulle
    Mikroliitti Oy:n pääsivulle