(2.2) DOKUMKUVA-kortistoJOHDANTO. - Suuri osa varhaisista tutkimusraporteista on kirjoitettu käsin tai huonolaatuisella kirjoituskoneella, jolloin skannauksen tuloksen lukeminen tekstiksi ei ole mahdollista. Sellaiset dokumentit talletetaan kuvatiedostoina dokumkuva-kortistoon, johon talletetaan myös dokumentin mahdoliset karttaesitykset.

dokumkuva-kortisto toimii ainoastaan dokumentti-kortin alaisuudessa eikä Nilin käyttäjä joudu sen kanssa erikseen tekemisiin. Skannattu ja kuvana talletettu teksti saadaan näkyviin dokumentti-kortin alalistassa olevasta painikkeesta.

dokumkuva-kortissa on 9 tietopaikkaa (kenttää), jotka on järjestetty taulukkomuotoon. Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.TAULUKKO. -

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

ō dokumentti-kortti voi olla kontekstikohtainen tai paikkakohtainen. rekisteri-kortin konteksti-kentän automaattisesti täyttyvänä minimiarvona on 1, joka automaattisesti syöttyy myös muiden kortistojen konteksti-kenttään. Eri komennolla on mahdollista syöttää dokumentti-kortin konteksti-kenttään poikkeava kontekstinumero 0, joka ilmaisee paikkakohtaisuuden.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.

Vuosi (S). - Tapahtumavuosi (automaattisesti).

Tekijä (A 25). - Dokumentin tekijän nimi (automaattisesti).

- Kenttään merkitään tapahtumasta kertovan dokumentin allekirjoittajan, useimmiten tutkijan nimi. OHJELMA TÄYTTÄÄ!

Sivu (S). - Talletetun yksikön numerotunnus.

ō Soar-ohjelma hoitaa numeroinnin automaattisesti.

Selitys (A 30). - Talletetun yksikön selitys.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

ō Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

ō Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun jokin tieto dokumkua-kortissa muuttuu.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle