(5) HUOMIOT-kortistoJOHDANTO. - Kortissa on keskeisenä elementtinä memo-kenttä tekstimassan tallennusta varten. Siihen voi sijoittaa kaiken sen tiedon, jolle ei löydy omaa tietopaikkaa muusta Nili-tietokannan kortistosta, sekä vapaasti ajatuksia ja huomioita paikasta. Tietoa voi hakea rajoitetusti (ja hitaasti) sanahakuna memo-kentän sisällön perusteella. Kuhunkin kontekstiin voi kytkeä yhden huomiot-kortin. Tekstimassan määrä kentässä on (lähes) rajoittamaton (käytännössä rajoitteena on käytettävissä olevan tietokoneen kapasiteetti). (Tekstin voi muotoilla ja tallettaa sekä tulostaa rtf-dokumenttina. Vain täydessä SOAR-versiossa). huomiot-kortistoa voi täyttää ja tarkastella sekä korttikohtaisesti että taulukkona, vaikkakaan vaihtoehdot eivät täysin vastaakaan toisiaan.

huomiot-kortissa on 7 tietopaikkaa (kenttää). Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - huomiot-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A30). - Paikan nimi.HUOMIOT. - Ovat kontekstia koskevia tietoja, ajatuksia ja huomioita, joita ei voi sijoittaa muuhun paikkaan Nili-tietokannassa.

Huomiot (M). - Vapaa tekstikenttä.

- Memo-kenttä tekstimassan tallennusta varten.TÄYDENTÄVÄ TIETO. - Täydentävää tietoa on käyttäjän oma hakukriteeri ja kortin viimeisimmän muutoksen päivämäärä. Kyseiset kentät näkyvät vain listamuodossa.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

- Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

- Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun kortin tietoja on muutettu.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle