(2.4) KARTTA-kortistoJOHDANTO. - Kortistoon talletetaan paikan sijaintia kuvaavia karttoja, kuten maastokarttaotteita, yleiskarttoja, peitepiirroksia. Yksityiskohtakartat, kuten kaivausaluekartat, profiilikartat tms. kuuluvat dokumenttikortistoon. Kartat ovat aina paikkakohtaisia.
Ks tekninen käsikirja.

Nili-tietokantaan karttoja on skannattu tif, bmp ja jpg. -muodossa. Oletusarvoisesti leikepöydän kautta tuotaessa kartat tallettuvat 10% pakattuun (= vähäinen pakkaus, hyä laatu) jpg-muotoon.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - kartta-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

[Konteksti. - Ei käytössä.]

Nimi (A 30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - OHJE KESKENERÄINEN ...

Knimi (S). - Kartan 'nimi'.

• Numero, joka syöttyy automaattisesti. Tämä numero asettaa kartat paikkakohtaisesti järjestykseen. Käyttäjä voi itse vaikuttaa karttojen listausjärjestykseen muuttamalla tätä numeroa. Numeron on oltava paikkakohtaisesti uniikki.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun kortin tietoja on muutettu.

Kuvaus (A 35). - Karttakuvan selite.

ViiteKunta (A 20). - Kunnan nimi.

ViiteNro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

[ViiteKonx (S). - Ei käytössä.]

ViiteKnro (S). - Kartan paikkakohtainen numero.

• Ohjelma syöttää mainittuihin viite-kenttiin viittauksen jonkin toisen paikan yhteyteen talletettuun karttaan, joka kuvaa myös kohdalla olevan paikan sijaintia. Jos sama karttakuva esittää useaa paikkaa, ei sitä tarvitse tallettaa erikseen jokaiselle paikalle. Kartan voi ohjelman avulla asettaa viitteeksi (ctrl-w). Viite syötetään haluttuihin kartta-kortteihin (joihin ei lisätä kuvaa). Kortistoa selattaessa ohjelma näyttää viite-kentissä määrätyn kartta-kortin kuvan.

Uudemmissa Soar-versioissa itse kartan käsittely, kartalle tulostaminen, paikkojen etsintä, koordinaattikenttien täyttö jne. tapahtuvat erillisessä Kartta2-ohjelmassa, joka kommunikoi suoraan Soar-ohjelman kanssa. Karttakortisto on karttavarasto tai vain "havainnollinen sijainnin osoittaja".
Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle