(1.5) KIINTEISTÖ-kortistoJOHDANTO. - rekisteri-kortin tietoa laajennetaan kirjaamalla kiinteistö-kortistoon kylää, kiinteistöä ja maanomistajaa koskevat perustiedot. Näitä tiedoilla on merkitystä muinaisjäännösten inventointi- ja suojelutyössä.

kiinteistö-kortin automaattisesti täyttyvä otsikko (kunta, nro, konteksti, nimi) tulee näkyviin jos paikkaa/kontekstia koskevaan korttiin on syötetty tietoa. Kortissa on lisäksi 15 tietopaikkaa (kenttää), joita voi täyttää ja tarkastella vain taulukkona, jossa rivi edustaa yhtä kiinteistöä. Uusi tyhjä rivi saadaan esiin yläpalkin + -merkistä . Rivi voidaan poistaa yläpalkin - -merkistä.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - dokumentti-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - Kylää, kiinteistöä ja maanomistajaa koskevat perustiedot.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Kunro (S). - Kuntanumero.

Kynro (S). - Kylänumero.

Tinro (A 4). - Tilan reksterinumero.

Tanro (A 4). - Talon rekisterinumero.

Kylä (A 20). - Kylän/jakokunnan nimi.

Tila (A 20). - Tilan nimi.

Omistaja (A 25). - Omistajan nimi.

Osoite (A 20). - Omistajan osoite.

Posti (A20). - Omistajan postitoimipaikka.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun jokin tieto kiinteistö-kortissa muuttuu.