(3.2) LÖYTÖKUVA-kortistoJOHDANTO. - Paikan/kontekstin esinelöytöjä esittäviä valokuvia tai muita kuvia voidaan digitalisoituina tallettaa löytökuva-kortistoon.

löytökuva-kortisto toimii ainoastaan alakortistona. Automaattisesti täyttyvä otsikko (kunta, nro, konteksti, nimi) tulee näkyviin jos paikkaa/kontekstia koskevaan korttiin on syötetty tietoa.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Löytötermit voi täyttää automaattisesti klikkaamalla sanastosta haluttu "konventionaalinen" -sana (tämä on suositeltava, nopea ja virheetön tapa). Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - Löytö-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin/objektin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - Koostuu kahdeksasta kentästä.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

• Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Kokoelma (A 6). - Kokoelma, johon kortin tarkoittama löytö kuuluu.

• Kenttään merkitään virallinen lyhenne, joka saadaan liitteestä.

Lnro (I). - Kokoelman päänumero.

• Kuvan esittämällä löydöllä on kokoelmaan liitetyn ja luetteloidun aineistoerän osana ns. (juokseva) päänumero, joka on museoissa kaiken löytöihin liittyvän, numeroperusteisesti arkistoidun tiedon hakukriteeri. Tämä merkitään kenttään.

Alanro (A 7). - Kokoelman alanumero.

• Kuvan esittämällä löydöllä on aineistoerän yksilöiän päänumeron puitteissa oma (juokseva) alanumeronsa (tai tunnus, johon voi sisältyä myös kirjaimia). Tämä merkitään kenttään

Huom (A 30). - Vapaa tekstikenttä.

• Kuvateksti.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun jokin tieto löytökuva-kortissa muuttuu.

Tknro (S). - Ohjelman sisäiseen käyttöön.

Knimi (?). - Ohjelman sisäiseen käyttöön.LÖYTÖKUVA. - Löytöä esittävä kuva.

Lkuva (G). - Digitaalisena talletettu kuva.

• Saadaan esiin kortin alapalkin kuva esiin -painikkeesta.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle