(6.2) MUSEOVIRASTO-kortistoJOHDANTO. - Kortistoon talletetaan Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä olevia paikan tunniste- ja kuvaustietoja. Kortisto täyttyy pääosin automaattisesti. Kortiston kautta voidaan tietoa siirtää Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä vastaavaan Access-kortistoon. Vastaavasti tietoa voidaan lukea (päivittää) Niliin. Kentät vastaavat Museoviraston muinaisjäännösrekisterin kenttiä (paitsi otsikkotietoja).

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - museovirasto -kortin otsikko koostuu kolmesta paikkaa nimeävästä kentästä. Paikan uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta ja nro. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Kolmantena nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi Nili-tietokannassa.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus Nili-tietokannassa.

Nimi (A 30). - Paikan nimi Nili-tietokannassa .TAULUKKO. - Koostuu 11 kentästä.

Tunnus (A 11). - Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin muinaisjäännöstunnus merkkijonona. mjtunnus.

• Muinaisjäännöstunnus on muinaisjäännösrekisterin perusavain. Se on 9-numeroinen kolmiosainen numerosarja nnn nn nnnn (osien välissä tyhjä). Osat ovat kuntanumero, välitunnus, kohdetunnus.

Kuntanumero on valtakunnallinen julkisen hallinnon suosituksen (JHS 110) mukainen numerotunnus. Alueluokitukset. Kunnat 1998. Tilastokeskus. Käsikirjoja 28. Helsinki 1998.

Välitunnuksen edellinen numero ilmaisee rekisterin pitäjän:

0 arkeologian osaston (AO) tarkastama ja rekisteröimä kohde

5 rakennushistorian osaston (RHO) tarkastama ja rekisteröimä kohde

7 Merimuseon tarkastama ja rekisteröimä kohde

Välitunnuksen jälkimmäinen numero ilmaisee kohteen lajin:

0 väliaikainen tunnus, ns tentatiiviryhmä; kohteen luokittelu toistaiseksi avoin, ei riittävästi tietoa käytettävissä (tentatiivikohde voi myöhemmin siirtyä luokkaan 1 tai 4)

1 kiinteä muinaisjäännös

4 irtolöytöpaikka; ei todettu muinaisjäännöstä (voi myöhemmin siirtyä luokkaan 1)

9 tarkastettu kohde, jossa ei ole todettu muinaisjäännöstä; esim luonnonmuodostuma tai sellaiseksi arveltava kohde

Kohdetunnus, joka on kunta- ja lajikohtaisesti juokseva, alkaa kussakin lajissa 0001:stä. Lajeissa 0 ja 4 kohteen mahdollinen uudelleen määritys vaikuttaa kyseisten lajien mj-tunnuksiin muuttavasti siten, että lajitunnuksen muuttuessa myös kohdetunnus muuttuu, kun kohde lisätään vastaanottavan lajin viimeiseksi. Menettävän lajin kohdenumeroinnissa syntyvän aukon mahdollisen tiivistämisen suhteen ei liene yhtenäistä käytäntöä.

tunnus täyttyy automaattisesti muiden tietojen pohjalta. mjtunnus.

Kuntanumero (S ). - Julkisen hallinnon suosituksen (JHS 110) mukainen kunnan numerotunnus.

Muinaisjäännöstunnuksen alkuosa, joka täyttyy automaattisesti.

Lajikoodi (S ). - välitunnus.

• Muinaisjäännöstunnuksen keskiosa.

Inventointinumero (S ). - kohdetunnus.

• Muinaisjäännöstunnuksen loppuosa. Vastaa periaatteessa Nilin nro-kenttää.

Mjtunnus (I). - Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin muinaisjäännöstunnus numerokenttänä. tunnus.

• Täyttyy automaattisesti. Kenttä on uniikki sekundaari-indeksi.

Ajoitus (A 50 ). - Museoviraston ajoitustermi.

Mjtyyppi (A 50 ). - Museoviraston tyyppitermi.

Mjalatyyppi (A 50 ). - Museoviraston alatyyppitermi.

Kohdenimi (A 60 ). - Museoviraston käyttämä "paikan virallinen nimi".

• Periaatteessa vastaa Nilin nimi-kenttää.

Rauhlk (A 3 ). - Museoviraston käyttämä muinaisjäännöksen rauhoitusluokka.

• Rauhoitusluokka määrittelee muinaisjäännöksen arvon seuraavasti:

1 valtakunnallisesti merkittävä kohde, säilyminen turvattava kaikissa olosuhteissa

2 kohteen arvon selvittäminen edellyttää tarkempia tutkimuksia

3 tuhoutunut ja/tai loppuun saakka tutkittu muinaisjäännös, ei enää rauhoitettu

Maaranen P & Kirkinen T toim 2000: Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen: 232-233. - Helsinki: Museovirasto.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun jokin tieto dokumentti-kortissa muuttuu.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle