(1.6) NIMISTÖ-kortistoJOHDANTO. - nimistö-kortistoon kirjataan paikasta/kontekstista käytössä olevat/olleet nimet.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - nimistö-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. kehitys-kortin otsikkona on paikan/kontekstin uusi nimi. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - Koostuu seitsemästä kentästä.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

• Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Vkunta (20). - Vaihtoehtoinen sijaintikunnan nimi.

Vnro (S). - Vaihtoehtoinen paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Vkonteksti (S). - Vaihtoehtoinen kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Vnimi (A 30). - Vaihtoehtoinen paikan nimi.

Selitys (A 60). - Vapaa tekstikenttä.

• Kenttään voi merkitä lyhyen vapaamuotoisen nimen muutosta koskevan selityksen.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy, kun jokin tieto käsillä olevassa kortissa muuttuu.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle