(1.7) OMA-kortistoJOHDANTO. - oma-kortisto on määrittelemätön, käyttäjän itsensä tekemä Paradox, Dbase, FoxPro tai Access -kortisto, jossa on oltava Nili-tietokantaan linkittämistä varten primääri-indeksoituina vähintään kunta- ja nro-kenttä. Indeksin muut osat ovat vapaat, mutta mainittujen kenttien on oltava primääri-indeksin ensimmäiset kentät. Tieto esitetään listamuodossa. Tietokannassa voi olla useita erilaisia oma-kortistoja, joskin (toistaiseksi) vain yksi omakortisto kerrallaan voi olla käytössä. SQL-hauissa voi olla mukana usea oma-tyyppinen kortisto.

oma-korttiin voi vapaasti määritellä tietopaikkoja lukuun ottamatta otsikon pakollisia kenttiä, jotka selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vasemmalta oikealle. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - nimistö-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. kehitys-kortin otsikkona on paikan/kontekstin uusi nimi. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

• Pakollinen indeksikenttä, jos on tarkoitus toimia paikkatasolla.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

• Pakollinen indeksikenttä, jos on tarkoitus toimia paikkatasolla.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

• Pakollinen indeksikenttä, jos on tarkoitus toimia kontekstitasolla.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.ESIMERKKEJÄ. - Niliin on lisätty oma_koordinaatti-kortisto, johon voi tallettaa koordinaattipareja selityksineen. Tällaisia kontekstikohtaisia koordinaattijoukkoja ovat mm. muinaisjäännöksen rajat, tai kuntakohtaisena digitoitu kunnan raja (Soar-karttaohjelmalle siirrettynä koordinaattien kautta piirretään kartalle viiva).

Toinen oma-kortiston esimerkki on oma_ikäys, jossa otsikkotietojen lisäksi on tietopaikkoina ainoastaan ikä- ja selitys-kenttä. Kortistoon talletetaan kontekstin iänmääritys calBP vuosilukuna, sekä ikäyksen peruste: rannansiirtymis, C14 jne.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle