(1.1) PERIODI-kortistoJOHDANTO. - rekisteri-kortiston ajoitus-kentän varsinaiset kaudet (20, 40, 60, 80, 100) jakautuvat periodeiksi. Periodeja koskee yksiselitteisten kriteerien vaatimus: ajoitus-kentän 'joko/tai'-kausia vastaavia 'joko/tai'-periodeja ei ole. Kontekstilla voi kauden puitteissa olla yleisesti kauteen luokiteltavan aineksen lisäksi eri periodeihin luokiteltavaa ainesta. Jos ajoitus-kenttään on valittu jokin em kausista, yhden tai usean periodin voi listata periodi-korttin. Liite 'Kontekstin kausi ja periodi ...'*

periodi-kortisto toimii ainoastaan alakortistona. .

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - dokumentti-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - Koostuu viidestä kentästä.

Periodi (A 25). - Ajoituksen tarkentava aikaluokka.

periodi-kenttään ei voi itse kirjoittaa mitään vaan termi saadaan kausikohtaisesta valikosta. Liite 'Kontekstin kausi ja periodi ...'*

Peruste (A 6). - periodimäärityksen peruste.

• Kenttään syötetään valikosta periodimäärityksen ensisijainen peruste:

typol typologinen peruste (esitäytetty oletusarvo)

c14 radiohiiliajoitus

TL termoluminisenssiajoitus

ranta rannansiirtymiseen perustuva ajoitus

muu muu ajoitusperuste

Tarkennus (A 20). - Vapaa kommentti.

• Kenttään voi merkitä lyhyen vapaamuotoisen kommentin.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun kortin tietoja on muutettu.

Pnro (S). - periodin numeroarvo.

• Jokaisella periodilla on kausikohtainen numeroarvo, joka mahdollistaa 'periodijoukkojen' seulomisen tietokannasta. Käytännössä periodin numeroarvo korvaa kauden numeroarvon loppunollan. Kun perioditermi on valittu, numeroarvo syöttyy sekä periodi-kortin pnro-kenttään että rekisteri-kortin periodi-kenttään.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle