TYYPPI -kortisto

JOHDANTO. - rekisteri-kortiston laji-kentän lajit jakautuvat typologisin kriteerein tyypeiksi. Kontekstilla voi lajin puitteissa olla yleisesti lajiin luokiteltavan aineksen lisäksi eri tyyppeihin luokiteltavaa ainesta. Jos laji-kenttään on valittu jokin em lajeista, yhden tai usean tyypin voi listata tyyppi-korttin, josta tieto syöttyy rekisteri-kortin periodi-kenttään. Liite 'Kontekstin laji ja tyyppi ...'*

Tyyppi-kortisto toimii ainoastaan alakortistona. Automaattisesti täyttyvä otsikko (kunta, nro, konteksti, nimi) tulee näkyviin jos paikkaa/kontekstia koskevaan korttiin on syötetty tietoa. Kortissa on lisäksi 4 tietopaikkaa (kenttää), joita voi täyttää ja tarkastella vain taulukkona, jossa rivi edustaa yhtä periodia. Kun rivi on täytetty, uusi tyhjä rivi saadaan esiin yläpalkin + -merkistä tai näppäimistön nuolinäppäimellä (). Rivi voidaan poistaa yläpalkin - -merkistä.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - dokumentti-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - Koostu kolmesta kentästä.

Tyyppi (A 21). - kontekstin tarkentava typologinen luokka.

tyyppi-kenttään ei voi itse kirjoittaa mitään vaan termi saadaan lajikohtaisesta valikosta. Liite 'Kontekstin kausi ja periodi ...'*

Tarkennus (A 25). - Vapaa kommentti.

• Kenttään voi merkitä lyhyen vapaamuotoisen kommentin.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun kortin tietoja on muutettu.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle