(2.3) VALOKUVA-kortistoJOHDANTO. - Arkeologiseen lähdeaineistoon voi sisältyä tai se voi koostua havainnoista eli havaintoaineistosta. Nili-tietokannassa arkeologinen havainto on paikalla todettuja seikkoja kuvaileva ja arkistoitu dokumentti, joka voi olla teksti (raportti, luettelo), eri tekniikoilla valmistettu kuva (piirros, maalaus, valokuva) ja/tai kartta. dokumentti-kortisto, kartta-kortisto.

Kuva voidaan skannattuina tallettaa valokuva-kortistoon. Nili-tietokantaan kuvia on skannattu pienehköllä resoluutiolla (150-200 dpi) ja vähäisellä (256) värien/sävyjen määrällä, sekä pienikokoisina. Näytöllä aihe erottuu hyvin, mutta kuvat eivät kestä mainittavaa suurennusta. Vaatimattomaan kuvalaatuun on päädytty sekä muistitilan säästämiseksi että luvattoman julkaisemisen estämiseksi (tekijänoikeus!).

valokuva-kortissa on 17 tietopaikkaa (kenttää ja painiketta). Ne on järjestetty kuudeksi temaattiseksi vyöhykkeeksi, jotka ovat: (1) otsikko, joka nimeää paikan/kontekstin, johon kuva liittyy; (2) arkistointi- ja kuvaustieto; (3) täydentävä tieto; (4) tekninen tieto; (5) kuvaan liittyvä vapaa teksti; (6) painike, josta saadaan kuva näkyviin. valokuva-kortistoa voi tarkastella sekä korttikohtaisesti että taulukkona.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - valokuva-kortin otsikko ei ole näkyvillä. Se on kuitenkin olemassa ja koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota

mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.ARKISTOINTI- JA KUVAUSTIETO. - Kun kuva(erä) arkistoidaan se saa kokoelmatunnuksen ja sen puitteissa (juoksevan) päänumeron. Kuvaerän yksittäiset kuvat laavat luetteloinninyhteydessä juoksevan alanumeroinnin. Kuvaustietoihin kuuluvat luonnollisesti tekijä ja kuvausvuosi.

Kok (A 10). - Kokoelma, johon kuva kuuluu.

- Kenttään merkitään museon, laitoksen, osaston tai vastaavan kuvakokoelman haltijan/kokoelman virallinen lyhenne, joka saadaan liitteestä '.

Knro (I). - Kuvakokoelman päänumero.

- Kenttään merkitään kuvakokoelmaan liitettyä ja luetteloitua erää tarkoittava numerotunnus, ns (juokseva) päänumero.

Nro (I). - Kuvaluettelon alanumero.

- Kenttään merkitään kuvan päänumeron alainen numerotunnus, ns (juokseva) alanumero.

Tekijä (A 25). - Valokuvaajan nimi

- Kenttään merkitään valokuvaajan, useimmiten tutkijan nimi Nili-tietokannan henkilönnimistandardin mukaisesti:

Sukunimi, väli, etunimen etukirjain; jos etukirjaimia on useita, jälleen väli, etukirjain jne [esim Ailio J, Meinander C F].

Jos etunimen ensimmäinen äänne ilmaistaan kahdella kirjainmerkillä, noudatetaan kirjoittajan omaksumaa käytäntöä [esim Appelgren-Kivalo Hj, Carpelan C].

Jos sukunimessä on etuliite (af, de, von jne), viimeisen etukirjaimen jälkeen tulee väli minkä jälkeen etuliite [esim Hällström O af].

Jos tekijöitä on kaksi, ensimmäisen henkilön viimeisen etukirjaimen tai sukunimen etuliitteen jälkeen tulee väli, &, väli ja seuraavan henkilön nimi [esim Miettinen T & Miettinen P].

Jos tekijöitä on kolme tai useampia, merkitään vain yhden henkilön nimi, jonka viimeisen etukirjaimen tai sukunimen etuliitteen jälkeen tulee väli minkä jälkeen et al (latinan sanoista et alii 'ja muut') [esim. Lavento M et al].

Jos henkilön nimi on tuntematon, kenttään merkitään Anon.

Pisteitä ei käytetä.

Vuosi (S). - Kuvausvuosi.

- Kenttään merkitään tiedossa oleva kuvausvuosi. Sen puuttuessa merkitään 0. Kuvausvuosi voi olla huomattavastikin dokumentin päiväystä vanhempi.KUVATIETO. - Kuvaa kuvana ja esineellisenä tuotteena yksilöivä tieto koskee aihetta, näkymää, kuvakokoa ja väriä.

Avain (A 40). - Kuvaa luonnehtivia avainsanoja.

- Avainsanojen valinta on vapaa, joskin ne olisi edullista valita Nili-sanastosta. mj-sanasto, esinesanasto.

Luonne (A 10). - Näkymän laajuus ja luonne.

- EI KÄYTÖSSÄ ! Kenttään merkitään kuvan näkymän laajuus ja luonne, siis maisema vai makro. Kenttään ei voi itse kirjoittaa mitään vaan termit saadaan valikosta (ei vielä käytettävissä):

maisema

yleiskuva

kohdekuva

lähikuva

makro

mikro

Tyyppi (A 10). - Kuvan valmistustekniikka.

- Kenttään merkitään kuvaoriginaalin valmistustekniikka. Kenttään ei voi itse kirjoittaa mitään, vaan termit saadaan valikosta (ei vielä käytettävissä):

piirros lyijykynä- tai tussipiirros

lav/akva laveeraus, akvarelli

maalaus öljy- tai muulla 'maalilla' maalattu

valokuva filmille otettu valokuva

elokuva filmille otettu elokuva

video (still)videokuva

digikuva digitaalikameralla otettu valokuva tai video

muu

Koko (A10). - Kuvakoko.

- Kuvan negatiivikoko millimetreinä. Kokomerkintä saadaan valikosta [esim 24x36, 60x60, 90x120]. Jos koko poikkeaa valikon kokovaihtoehdoista, valitaan muu. Jos kuvasta on tallessa on vain vedos, valitaan vedos. (Valikkoa ei vielä ole käytettävissä).

Väri (L). - Värikuva?

- Hiirellä rasti ruutuun, jos kuva on värillinen; mustavalkoinen jää ilman.TÄYDENTÄVÄ TIETO. - Täydentävää tietoa on käyttäjän oma hakukriteeri ja kortin viimeisimmän muutoksen päivämäärä.

Avain (A 40). - Kuvaa luonnehtivia avainsanoja.

- Avainsanojen valinta on vapaa, joskin ne olisi edullista valita sanasto-kortistosta

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

- Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

- Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun jokin tieto valokuva-kortissa muuttuu.KUVATEKSTI. - Kuvaan liittyy yleensä kuvateksti, joka dokumentoi kuvan aiheen, ja joka pohjalta avainsanat valitaan. avainsanat.

Kuvateksti (M). - Vapaa tekstikenttä, johon kuvaan liittyvä kuvateksti talletetaan.KUVA. - Aineiston kertymistapahtuman tuottaman kuvan digitaalisesti talletettu jäljennös. dokumentti-kortisto

Kuva esiin (G). - Painike, jolta kuvan saa näkyviin

- Kuvan saa korttina näkyviin kortin alapalkissa olevaa painiketta klikkaamalla. Kuvan yläpuolella on tulostuspainikkeen lisäksi painikkeet, joilta voi muuttaa kuvan kokoa, saada näkyviin kuvan tekniset tiedot sekä saada käyttöön kuvankäsittelyvälineet. Kuvan alapuolella näkyy kuvateksti. kuvateksti.

Valokuvia (kuten karttoja ja löydönkuvia) voi selata kuvalistana:


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle