(6.1) VIITE-kortistoJOHDANTO. - viite-kortistoon merkitään viittaukset paikkaa/kontekstia koskeaan tutkimuskirjallisuuteen. tekijä ja vuosi vievät suoraan ko tekijän ja vuoden kohdalle bibliografia-kortistoon BIBLIOGRAFIA-ohjelman ollessa käynnistettynä.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - viite-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

Nimi (A30). - Paikan nimi.TAULUKKO. - Koostuu yhdeksästä kentästä.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

• Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Tekijä (A 25). - Tekijän nimi.

Vuosi (S). - Teoksen painovuosi.

Tnro (S). - Varattu vastaiseen käyttöön.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun kortin tietoja on muutettu.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle