SOAR WIN, paikkatietotietokantojen käsittelyohjelma

Ohjelman windows version kehitystä on rahoittanut Helsingin Yliopiston arkeologian laitoksen varhain pohjoisessa -projekti. Ohjelman 1. version (SoarWin 1) ja tietokannan kuvaus on julkaistu kesäkuussa 1998 ilmestyneessä Helsinki Papers in Archaeology no. 11, Varhain pohjoisessa, Johdanto, s.61-81. Artikkeli: Jussila Timo, NILI - Varhain pohjoisessa -hankkeen arkeologinen tietokanta.
Ohjelman uusimmasta 3 -versiosta on kuvaus v. 2000 ilmestyneessä Helsinki Papers in Archaeology no. 12 cd-rom -julkaisussa, joka on verkossa alkuperäisenä pdf-muodossa tai typistettynä HTML-muodossa.
Ohjelma on em. oppaan ilmestymisen jälkeen kehittynyt huomattavasti, tärkeimpänä kehitysaskeleena on karttaliittymä tietokantaan, ym. ym.

- Ohjelma ja tietokantarakenne perustuu vuodesta 1986 alkaen kovassa käytössä testattuun Dos-Soar (ver.7; viimeinen versio v. 1995) tietokantaan ja ohjelmistoon.
- SoarWin 1-2 olivat Windows 3.11 versioita v. 1994-1998.
- Soar Win 3 v.1998-2003 (viimeisin alaversio on 2,9 c - 12.2003) Win 98/Me/NT/2000 käyttöjärjestelmiin
- Uusin versio on Soar Win 4 v.2004- Win 98SE/2000/Xp käyttöjärjestelmiin (viimeisin versio 1.0 a 2.2004)

Ohjelman tekninen käsikirja ilmestyy vähitellen nettiin ... ajan kuluessa.

Ohjelman hyvin lyhyt esittely (huomaa: esittely vielä vanhalle SW3 versiolle)

Ohjelmalla voi käsitellä useita tietokantoja. Tietokannat asennetaan ja otetaan käyttöön päävalikosta. Yksi tietokanta voi koostua 1-n eri aihepiirin kortistosta. Sama kortisto (esim löytökortisto) voi kuulua saman aikaisesti useaan eri tietokantaan. Käyttäjä nimeää itse tietokannat, sekä valitsee tietokantaan kuuluvat osat eli kortistot. Osat eli komponentit voivat sijaita eri paikoissa. Mikään osa ei edellytä jonkin toisen osan olemassaoloa. Linkit osien eli kortistojen välillä tehdään ohjelmallisesti vasta tarvittaessa, joten tietokannan selaus ja haku on erittäin nopeaa, koska haussa-selauksessa ei 'raahata' mukana kortistoja joita siinä ei käytetä. Jokaista eri aihepiirin kortistoa voi käyttää myös itsenäisesti tai tietokantaa voi selata halutun osan kautta.

Päävalikko, jossa näkyvissä käytettävissä olevat tietokannat.

Tietokannan rakenne perustuu paikkkoihin (tietokannan objekti = arkeologinen konteksti / tai maastonkohta eli paikka), joista talletetaan eri ominaisuuksia eri aihepiirien kortistoihin. Kyseessä on paikkatietokanta.
Tietokannan ydin on rekisterikortisto, jossa on kohteen eli paikan määrittely- ja sijaintitiedot. Tietokantaan voi tallettaa mm. karttoja ja valokuvia (tiettyyn paikkaan liittyen). Löytökortistossa kuvataan paikan/kontekstin löydöt, joista voi tallettaa myös kuvia erilliseen löydönkuvakortistoon. Löytö määritellään viidessä hakukentässä rajoitetuin termein. Termit voi täyttää erityisen löytösanastokortiston avulla.

Eri aihepiirien kortistoissa on tiettyjen keskeisten hakukenttien sanasto tarkasti rajoitettu. Näitä sanastoja voi käyttäjä laatia itse erilliseen sanastotietokantaan, josta ohjelma lataa sanakirjat ja valintalistat. Sanastotietokantaa hallitaan erillisellä sanastohallintaohjelmalla. Ohjelma hallitsee myös museoviraston sanaston. Soar-tietokannan paikat voidaan siirtää museoviraston muinaisjäännösrekisterimuotoon.

Tietokantaa voidaan selata kunnittain, kuntakortiston kautta. Ohjelmalla voidaan käsitellä paikkoja myös Museovirastom mj-rekisterimuodossa ja siirtää tietoa puolin ja toisin Museovirasto-kortiston kautta.

Ohjelma on nopea. Siinä on panostettu monipuolisiin tiedon haku- ja käsittely- ja siirtomahdollisuuksiin. Tietoa voi seuloa tehokkaasti SQL-lauseilla, joita voi laatia erilaisilla avustetoiminnoilla. Ohjelma kommunikoi uusimman KARTTA2-ohjelman kanssa. Paikkoja voi tulostaa kartoille, karttojen kautta voi etsiä paikkoja Soarista, koordinaatteja voi täyttää kartalle klikkaamalla jne..


Mikroliitti Oy:n pääsivulle