Tuusniemen kunnan Tuusjärven-Hiidenlahden rantaosayleiskaavaalueen alustava inventointi

Perustiedot

AlueTuusniemen kunnan Tuusjärven-Hiidenlahden rantaosayleiskaava- alue.
TarkoitusMuutaman päivän pikainen perehtyminen alueen maastoon ja muinaisjäännöspotentiaaliin mahdollisen tarkemman inventoinnin tarpeen selvittämiseksi.
Tavoiteuusien muinaisjäännösten paikantaminen alueelta ja maastontuntemuksen päivitys.
TyöaikaKenttätyöaika: 11.11. - 13.11.2000 aikana 2.5 työpv.
KustantajaTuusniemen kunta
TekijäMikroliitti Oy, Timo Jussila
Tulokset4 uusi suojelukohdetta: kivikautinen asuinpaikka (nro 15-19) +
2 uuden suojelukohteen tietoonsaattaminen (20,22) +
1 uusi hajalöytöpaikka (mahd. asuinpaikka)
Löydöt:KM 32313-32318 kvartsi-iskoksia -ytimiä -esineitä, palanutta luuta.

Inventointi

Tuusniemen Juojärven inventoinnin yhteydessä olin muutaman päivän ajan Tuusjärven- Hiidenlahden alueella. Alueelta tunnetaan useita hajalöytöpaikkoja, joita en kuitenkaan nyt tarkemmin tarkastanut. Sen sijaan tutkin mahdollisuuksia löytää uusia paikkoja muutamin pistokokein. Tulokset olivat hyviä. Uusia asuinpaikkoja löytyi neljä ja lisäksi löytöpaikka, joka tarkemman tutkimuksen perusteella saattaisi osoittautua asuinpaikaksi.

Pikaisen tarkastuksen perusteella pidän mahdollisena, että useimmat nyt löytöpaikoiksi luokitellut kohteet voisivat tarkemman tutkimuksen perusteella osoittautua asuinpaikoiksi eli suojelukohteiksi.

Alueelta olisi mitä todennäköisimmin löydettävissä useita uusia ja jopa merkittäviä esihistoriallisia asuinpaikkoja. Alue on kuulunut Muinais-Saimaan yhteyteen, joka on ulottunut alueella 97 m korkeustasolle. Seudulta on löytynyt useita asuinpaikkoja, jotka ovat em. Saimaan korkeimman rannan yläpuolella (100-105 m korkeustasoilta). Nämä paikat lienevät varhaismesoliittisia Ancylusjärven rannoilla olleita asuinpaikkoja ja ne edustavat Savon (ja koko Suomen) vanhinta asutusvaihetta, ajoittuen preboreaali kaudelle yli 10200 vuotta vanhoiksi. (Lienee mahdollista, että Naavasen-Tuusjärven alueella on saattanut olla paikallinen ja nykyistä huomattavasti korkeammalle tasolle patoutunut järviallas mesoliittisella kivikaudella)

Erityisen mielenkiintoinen on Jouko Aroalhon v. 1998 löytämä asuinpaikka Likolammen itäpuolella (nro 20). Asuinpaikka sijaitsee yli 105 m korkeustasolla, paikassa joka olisi mieletön ellei se olisi ollut ranta-asuinpaikka. Ranta on ollut viimeksi asuinpaikan äärellä Itämeren Ancylsjärvivaiheessa n. 10600 vuotta sitten, jolloin paikka on ollut pieni saari. Jos asuinpaikka on ranta-asunpaikka on se Savon ja koko Järvi-Suomen vanhin tunnettu asuinpaikka. On hyvin todennäköistä että alueella on useampia vastaavan ikäisiä asuinpaikkoja! Preboreaalisia, yli 10000 vuotta vanhoja asuinpaikkoja tunnetaan Savosta nyt vain kaksi (toinen Siilinjärven Limalahdesta). Muita 10500 vuotta vanhoja tai vanhempia asuinpaikkoja tunnetaan Suomesta yksi Laukaalta, Yksi Lahdesta ja muutama Imaralta ja Joutsenosta.

Alueen muinaisjäännöspotentiaali on siis varsin suuri. Alueen muinaisjäännöksillä voisi olla myös huomattava matkailullinen arvo, mikäli niitä merkittäisiin opatauluin ja laadittaisiin alueesta muinaisjäännösopaskirja.

Kaava-alue olisikin ehdottmasti inventoitava perusteellisemmin ja ehkä rantakaistoja laajemminkin.

Espoossa 7.12.2000

Timo Jussila
Mikroliitti Oy

Tuusjärven alueen Itämeren/Saimaan rannansiirtymiskäyrä.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle

aiheen etusivulle