Varpaisjärven Syvärin rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännökset

VARPAISJÄRVI 6 SIIKAMÄKI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7035 20 y: 3545 90 z: 113
Tutkijat:Aroalho J 1993 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 10,3 km NE, Atronjoen pohjoisrannalla.


VARPAISJÄRVI 7 SALINNIEMI 1
Ajoitus:vanh kivi
Laji:asunta
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7033 59 y: 3545 50 z: 110 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,8 km NE, Syvärinjärven pohjoisosan Kärsämäenselän koillisrannalla olevan Salinniemen pohjoisosan keskikohdan laella, niemeen menevän tien itäpuolella.
Löydöt:KM 32606, 15 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2001, diar. 21.06.2001, Äestetystä metsämaasta rinteen laelta.
Huomiot:Löydöt suppealta alalta aivan rinteen laelta, törmän ääreltä metsänlaikutusvaoista. Paikka on ollut muinisen Salinniemen saaren pohjoisrannalla, kapean salmen etelärannalla. Suur-Saimaan korkein ranta 4800 eKr. on paikalla ulottunut runsaan 106 m:n korkeudelle. Tämä paikka on n. 110 (109) m korkeudella, joten on mahdollista, että se on sijainnut Ancylusjärven rannalla n. 7700 eKr. Keramiikan puute viittaa myöhäisempään ajoitukseen.

Maaperä paikalla on hiekkainen moreeni. Juuri tällä paikalla maaperä on ympäristöään hiekkaisempaa ja vähäkivisempää. Asuinpaikka on osin jäänyt metsätien alle.

1. Peruskarttaote 2x2 km
2. 800x800 m
Valokuvia


VARPAISJÄRVI 8 SALINNIEMI 2
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7033 37 y: 3545 38 z: 103 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 1 g, 1 kpl, palanutta luuta, metsänlaikutusvaosta.
Löydöt:KM 32607:1, 5 g, 3 kpl, saviastaian paloja, Jussila T 2001, diar. 21.06.2001, metsänlaikutusvaoista. Koristeettomia asbestisekotteisia paloja, seinän paksuus 4-5 mm.
:3, 218 g, 22 kpl, kvartsi-iskoksia ja ytimiä, metsänlaikutusvaoista.
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,8 km NE, Syvärinjärven pohjoisosan Kärsämäenselän koillisrannalla olevan Salinniemen lounaisrannan eteläosassa, kallionyppylän ala- ja länsipuolella, muutama kymmenen metriä rannasta.
Huomiot:Poimin löytöjä n. aarin alalta äestetystä metsämaasta. Maaperä paikalla on hiekkamoreeni. Paikka sijaitsee kallioiden välisessä "laaksossa". Löytöjä myös ylempää, rinteen harjalta 7033 39, 3545 40. Korkeussijainti viittaa aikaan 4000 eKr. mutta sen jälkeinen hyvin hidas vedenlasku lienee pitänyt rannan asuinpaikan tuntumassa seuraavat noin tuhannen vuotta.

1. Peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


VARPAISJÄRVI 9 SALINNIEMI 3
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7033 43 y: 3545 28 z: 102 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 39 g, 7 kpl, kvartsi-iskoksia, metsänlaikutusvaoista.
Löydöt:KM 32608:1, 6 g, 2 kpl, saviastian paloja, Jussila T 2001, diar. 21.06.2001, koristeettomia paloja metsänlaikutusvaoista. Seinän paksuus 3 mm.
:3, 1 g, 1 kpl, palanutta luuta, metsänlaikutusvaoista.
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,8 km NE, Syvärinjärven pohjoisosan Kärsämäenselän koillisrannalla olevan Salinniemen lounaisrannan pohjoisosassa, kallionyppylän ala- ja itäpuolella, parikymmentä metriä rannasta.
Huomiot:Löytöjä suppealla alalla metsänlaikutusvaoissa. Maaperä on paikalla hiekkamoreeni.

1. Peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


VARPAISJÄRVI 10 SALINNIEMI 4
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7033 56 y: 3545 24 z: 102 ±2 m
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 100 g, 12 kpl, kvartsi-iskoksia, metsänlaikutusvaoista.
Löydöt:KM 32609:1, 7 g, 1 kpl, kvartsikaavin, Jussila T 2001, diar. 21.06.2001, metsänlaikutusvaosta. Korkea, pyöreäteräinen kaavin. Mitat 26x19x12 mm.
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,8 km NE, Syvärinjärven pohjoisosan Kärsämäenselän koillisrannalla olevan Salinniemen lounaiskärjessä, rinteen juurella, kallion pohjoispuoleisella hiekkaisella tasanteella, rannasta muutama kymmenen metriä..
Huomiot:Paikalla on rinteen juurella hiekkainen tasanne. löydöt n. aarin alalta metsänlaikutusvaoista.

1. Peruskarttaote 2x2 km
Valokuvia


VARPAISJÄRVI 11 JOUHINIEMI JOUSILAHTI N
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7031 77 y: 3545 51 z: 102 ±2 m
Tutkijat:Jussila T 2001 inventointi
:2, 5 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, koekuopasta.
Löydöt:KM 32610:1, 35 g, 4 kpl, saviastaian paloja, Jussila T 2001, diar. 21.06.2001, Sekoitteena hienoksi murskattua asbestia. Ulkopinta sileä ja koristeeton, parissa palassa erottuu hyvin heikkoja kampaleimamaisia painanteita. Seinän paksuus 6-7 mm.
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,1 km NE, Syvärinjärven pohjoisosan Kärsämäenselän etelärannalla olevan Jouhiniemen keskiosan länsirannalla, Särkiselän pohjoisosassa, Jousilahden pohjoispuolella rannassa olevan kalliopaljastuman itäpuolella 40 m olevalla tasanteella..
Huomiot:Paikka on koskematon ja ehjä. Kuusivaltainen sekametsä, maaperä hienohiekka-hiesu. Muinainen länteen kuroutuva niemennokka, nykyisen raviinilaakson itäpuolella. Mukanani paikalla oli Jouko Aroalho Kuopion museosta. Löydöt Aroalhon tekemästä koekuopasta.

1. peruskarttaote 2x2 km
Kartta 2
Valokuvia


VARPAISJÄRVI 12 HYVÖSEN PELTO
Kylä:KÄRSÄMÄKI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:asunta: löytö
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7031 99 y: 3547 49
:2, kiviesine, peltotöiden yhteydessä.
Löydöt:KM 12832:1, kourutaltta, A. Hyvönen 1949, diar. 25.07.1951, :1 nelisivuinen kourutaltta 113 x 42 x 23 mm, peltotöiden yhteydessä.
:3, kiviveitsi, peltotöiden yhteydessä.
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 10,0 km E.
Huomiot:Hyvösen pelto n. 500 m Syvärin N-rannasta. Pelto.


VARPAISJÄRVI 13 TYNNYRINIEMI
Kylä:KARSANLAHTI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö: löytö
Kartta:3334 02
x: 7029 54 y: 3548 87 z: 100
Tutkijat:Pohjakallio L 1974
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 10,9 km E, Karsanlahden länsirannalla.
Löydöt:KuM 5814, 1 kpl, reikäkivi, M-J Hämäläinen 1975, Mitat: 132 x 72 x 20 mm. lattea kellarikuoppaa kaivettaessa. KM 19550.
Huomiot:Löytö n. 2 m asuinrakennuksen alta N-päästä. Hiekkamaata.


VARPAISJÄRVI 18 KUIKKALA
Kylä:URIMOLAHTI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö: löytö
Kartta:3334 02
x: 7028 12 y: 3547 88 z: 100
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,9 km E.
Löydöt:KM 21940, 1 kpl, reikäkivi, P. Ruotsalainen 1983, diar. 04.08.1983, Mitat: 150 x 135 x 55 mm. pyöreä peltotöiden yhteydessä.
Huomiot:Rantaharjun rno 1:17 maalta 250 m as.rak:sta. Suonlaidalla sij. hiekkapohjainen pelto.


VARPAISJÄRVI 20 SAARIKOSKI
Kylä:KÄRSÄMÄKI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö: löytö
Kartta:3334 03
x: 7036 18 y: 3549 90 z: 112
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 14,1 km NE.
Löydöt:KM 23470, 1 kpl, kourutaltta, G. Niskanen 1986, diar. 11.12.1986, Mitat: 182 x 40 x 27 mm. peltotöiden yhteydessä.
Huomiot:Pelto.


VARPAISJÄRVI 22 PALONIEMI
Kylä:URIMALAHTI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö: löytö
Kartta:3334 02 REITTIÖ
x: 7028 28 y: 3545 74, paikannus ±100 m
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 7,7 km E.
Löydöt:KuM 2339, 1 kpl, poikkikirves, 1914, Mitat: 105 x 49 x 21 mm. mustaa kiveä peltotöiden yhteydessä. R. Jackin kokoelmasta.
Huomiot:Pelto.


VARPAISJÄRVI 25 ?
Kylä:URIMALAHTI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö: löytö
Kartta:3334 02 REITTIÖ
x: 7029 50 y: 3547 80, paikannus ±500 m
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 8,7 km E.
Löydöt:KM 2023:116, 1 kpl, tuura, R. Jackin kokoelmasta 1876, Mitat: 274 x 65 x 45 mm. :116 Poikkil. puoliympyrä, levenee hiukan vartta kohden, hiottu Keinälän talonperustuksia kaivettaessa.
Huomiot:Sormunselän länsipuolella, Syvärinsalmi niminen paikka


VARPAISJÄRVI 26 ?
Kylä:KÄRSÄMÄKI
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö: löytö
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7030 00 y: 3549 00, paikannus ±1000 m
:16, 1 kpl, kourutaltta, Mitat: 81 x 20 x 17 mm. :16 muodottomaksi vuoltu k. Krohnin lahjoitus.
Löydöt:KM 2331:15, 1 kpl, tasataltta, M. Paltainen, Mitat: 73 x 41 x 17 mm. lohjennut toiselta syrjältä.
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 11,0 km E.
Huomiot:Oletettavasti Kärsämäen kylän Karsanlahden alueelta


VARPAISJÄRVI 35 JONSA
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:löytö
Kartta:3334 03 SYVÄRINPÄÄ
x: 7031 57 y: 3545 20 z: 100, paikannus ±100 m
Tutkijat:Aroalho J 1993 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Varpaisjärven kirkosta 102,9 km W.
Löydöt:KuM 4557, rautainen keihäänkärki, 1948, Löydetty Jonsan kylästä mv. Mooses Parviaisen puutarhamaasta 1948.


Aiheen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle