Mikroliitti Oy

Suomen esihistorian kronologiataulukko, selitykset

versio 3.4 - 2004

Taulukko selittää Etelä-Suomen luonnon- ja ihmisvaiheet lähinnä ns. Järvi-Suomen alueen näkökulmasta (Saimaan-Päijänteen alueet).

Lähdeluettelo

Moniin ajoituksiin on useita lähteitä, ehkä parempiakin kuin lähdeluettelossa mainitut. Kyseessä ei useimmiten ole alkuperäislähde, mutta mainitussa lähteessä on omat viitteensä, joita tässä ei ole toistettu.

Vuosiluvut.
Taulukon vuosiluvut ovat kalenterivuosia eKr. ja vuotta sitten vuodesta 2000 jKr.
Kronologia perustuu radiohiiliajoituksiin, sekä järvien osalta rannansiirtymiskronologioihin, jotka suurelta osin perustuvat myös radiohiiliajoituksiin. Vuosiluvut on tulkittu eri lähteistä saaduista radiohiiliajoituksista, jotka allekirjoittanut on kalibroinut Oxcal tai cal25 -ohjelmalla kalenterivuosiksi cal40.dta käyrällä, joka on julkaistu v. 1998 (dendro/corals 14C/UTD combined, Radiocarbon 40(3) 1998, Stuiver et al. - INTCAL98).
Edellisessä taulukkoversiossa kalibroinnit oli tehty vanhemmalla cal20.dta käyrällä, joka on julkaistu v. 1993 (Stuiver & Reimer, Radiocarbon Vol 35 No.1, 1993).
Uusi cal40 käyrä antaa Pre-Boreaali - Boreaali kaudella hieman vanhempia (n.100-300 vuotta) ajoituksia kuin edellinen cal20 käyrä vuodelta 1993.

Sarakkeen selityksissä on mainittu vuosilukujen lähteet, alkuperäinen radiohiiliajoitus ja käytetty kalibrointikäyrä (ei ehkä vielä täydellisesti). C14 ajoituksen kalibrointi on tulkintaa, joten eri lähteissä samasta ajoituksesta kalibroidut vuosiluvut saattavat vaihdella muutaman kymmenen vuotta. Kalibrointikäyrät muuttuvat ja tarkentuvat ajan myötä. Tämän takia on aina syytä mainita alkuperäinen radiohiiliajoitus.

Taulukon vuosiluvuksi on otettu C14 ajoituksen mediaanin arvo kalibrointikäyrällä (cal25-ohjelma antaa mediaanin suoraan lukuna). Pieni osa vuosiluvuista on jo lähteessä ollut kalenterivuotena. Kalibroimani vuosiluvut on 'virtaviivaistettu' lähimpään satalukuun. Ekr/BC vuodet ovat alkuperäisiä kalibrointiohjelmasta saatuja. BP vuosiluku (Before Present = vuotta sitten) on yksinkertaisesti laskettu BC:stä lisäämällä siihen 2000 (radiohiiliajanlaskun nollakohta on kalenterivuosi +1950, mutta tämä on otettu jo huomioon kalibrointiohjelmien antamassa BC-vuosiluvussa). Vuosilukujen 'tarkkuus' on siis +-50 vuotta, joskin siihen pitää vielä lisätä alkuperäisajoitusten virherajat ja sen jakautuminen kalibrointikäyrälle. Mutta virtaviivaistuksina ja yleistyksinä niitä voidaan pitää vertailu- ja käyttökelpoisina, aivan samoin kuin on käytetty kalibroimattomia C14 ajoituksia.
Useissa tapauksissa alkuperäinen C14 vuosiluku on yleistys monista eri alkuperäisajoituksista. Jotkut ajoitukset on kalibroitu alkuperäisdatasta (usean C14 ajoituksen perusteella analysoitu), kuten Vuoksen puhkeaminen ja kasvillisuusvyöhykerajat.

Sarakeselityksissä on kirjallisuusviitteestä linkki lähdeluetteloon

Tätä taulukkoa vastaava hyvä graafinen yleisesitys on mm. Keski-Suomen museon arkelogiasivujen aikajana. Valitettavasti joihinkin muihin julkaistuihin aikajanoihin (ja kronologioihin) on saatettu sotkea sekaisin C14 vuosia ja kalenterivuosia, jolloin niistä saatu kuva Suomen esihistorian ajoituksista on (asiaan perehtymättömälle) virheellinen. Asiaa voi havainnolistaa vertaamalla tälläistä "kahden mittayksikön" aikajanaa/kronologiaa viivaimeen jonka alkupää on sentteinä ja loput tuumina.
Radiohiiliajoitusten (jotka ilmoitetaan aina BP vuodesta 1950) kalibrointi kalenterivuosiksi on ollut yleisesti mahdollista ainakin vuodesta 1972 lähtien (julkaistu käyrä). 80-luvun puolesta välistä lähtien on ollut käytettävissä ilmaisia kalibrointiohjelmia ja käyrä on ulottunut n. 6000 BP aukottomana (cal10). Kalibroinnista saa lisätietoa em. Radiocarbon-lehden linkin kautta, sekä Oxford Radiocarbon Accelerator Unit :in webbisivuilta (em. Oxcal linkki) jossa mm kalibroinnin perusteet.

Otan mielelläni vastaan kritiikkiä, kommentteja, korjauksia ja muita taulukkoon liittyviä ehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen: Mikroliitti@dlc.fi.
Timo Jussila

Paluu taulukkoon.


Takaisin Etusivulle