Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Suomen esihistorian kronologiataulukko, ILMASTO. Ajoitusten lähteet ja perustelut

Moniin ajoituksiin on useita lähteitä, ehkä parempiakin kuin tässä mainitut. Kyseessä ei useimmiten ole alkuperäislähde, mutta mainitussa lähteessä on omat viitteensä, joita tässä ei ole toistettu.

Lähdeluettelo:

Lähteiden tarkennukset:
Eronen käyttänyt kalenterivuosia Boreaalia vanhemmissa ilmaston vaiheissa. Nämä perustunevat cal20-käyrällä (1993) kalibroituihin radiohiiliahoituksiin. Verrattuna cal40 (1998) käyrällä kalibroituihin ajoituksiin, nämä saattavat olla hieman liian nuoria ikiä.

14500-11000 BP
Palmu J 1999: Referoi GRIP ja GISP -ilmastohistoriatutkimuksia (Grönlannin jääkairaustutkimukset, ks. edellisen linkit), sekä Ruotsin savilustokronologian synkronointia jääkairausdataan.
Ks. myös Andren & al (Ruotsin savilustokronologia) ja Walker & al. (GRIP).

14500:
Eronen Matti 1997, s.9. Lähteessä kalenterivuosi: " 15000-14500 vuotta sitten ilmasto lämpeni nopeasti ikäänkuin jääkausi olisi päättynyt....".

12600:
Eronen , s.9. Lähteessä kalenterivuosi: ".. B-A interstadiaali päättyi noin 12600 vuotta sitten erittäin jyrkään pudotukseen kohti kylmyyttä.".

11400: holoseeni, Pre-Boreaali
Eronen , s.9: Grönlannissa jääkronologia: Holoseeni alkaa 11450-11390 +-80 bp cal. Radiohiili-ikien mukaan ilmastonmuutoksen alku 10000 BP on cal40-kalibroituna 9500 eKr mediaani (9700-9300). Uudemmat lähteet (ks. Palmu edellä) ajoittavat ilmastotapahtumat jääkairausdatan (GRIP, GRISP2) perusteella vanhemmaksi. Ks. linkit edellä. Taulukossa on käytetty Palmun (ja Andreen & al, sekä Walker & al) referoimaa GRIP/GRISP2 dataa.

10000: Boreaali
Erosen (s.10) esittämän kaavion mukaan Boreaalikauden raja radiohiilivuosin n. 9000 BP, joka on 10200 BP cal40-kalibroituna.. Yleisesti "sovittuna" rajana pidetään 10000 v sitten.

9000: Atlanttinen
Radiohiilivuosi 8000 BP. cal40-kalibroituna 7060-6750 BC. Taulukossa pyöristetty ehkä hieman liian ylös: 7000 BC. Oikeampi voisi olla 6900 BC (mediaani).

6900:Lämpiämisen huippu
Eronen: radiohiilivuosi 6000 BP, cal40-kalibroitu 4900 BC (mediaani).

5800 :Subboreaali
Eronen: radiohiilivuosi 5000 BP, cal40-kalibroitu n 3800 BC.

5800 :Subatlanttineni
Eronen: radiohiilivuosi 2500 BP, cal40-kalibroitu n 3600 BC.


Takaisin Etusivulle