Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Suomen esihistorian kronologiataulukko, ITÄMERI. Ajoitusten lähteet ja perustelut

Tämä sivu -perustelut- on keskeneräinen. Täydennän sitä ajan kuluessa muun työn lomassa.

Moniin ajoituksiin on useita lähteitä, ehkä parempiakin kuin tässä mainitut. Kyseessä ei useimmiten ole alkuperäislähde, mutta mainitussa lähteessä on omat viitteensä, joita tässä ei ole toistettu

Lähteet

Tarkennuksia ja perusteluita

Kaikki kalibroinnit allekirjoittaneen, cal40-käyrällä.

Ancylus
Ancylusjärvivaiheen (transgression) alun ajoitus on hankala. Se tuntuu "elävän" ja muuttuvan vuodesta ja lähteestä toiseen. Ancylus-järven alkua on ajoitettu mm. suolaisen veden piilevästön häviämisellä. Jäätikön sulavesistä johtuen on suolaisuutta pohjoisempana vaikea ellei mahdotonta havaita (Matiskainen 1996 s.254). Vedenlaskun (Yoldia) loppu ja kääntymistä transgressioksi voidaan pitää useiden lähteiden mukaan Ancylusjärven alkuna (lasku uoma noussut valtameren tason yläpuolelle). Ancyluksen alkua ei voi täsmällisesti määrätä (Matiskainen 1996, Eronen 1990).

Ristaniemen 1987 mukaan tulkittuna transgrssio on alkanut selvästi ennen 8650 BC cal. Saarniston ja Grönlundin (1996), Erosen & Hailan 1981 ja Glyckertin & Ristaniemen 1981 mukaan Ancylustransgression alku ajoittuu n. 9500 BP C14, joka on kalibroituna 8920-8690 BC (0.57 peittoalueella). Ajoitus osuu hankalaan kohtaan kalibrointikäyrällä. Lähes yhtä todennäköinen on kalibrointitulos on 9120-8990 BC (0.43 peitto). Käytettäessä kalibroinnissa ±100 v. virherajaa tulee mediaaniksi 8876 BC
Erosen 1990 mukaan transgressio alkoi n. 9600 BP, joka on n. 8970 BC.

Anylusmaksimi
Ancylustulvan huippu, josta seurasi vedenlasku koko Itämeren altaassa, uuden lasku-uoman puhjettua Tanskan salmissa.
Erosen 1990 mukaan 9300 BP, joka on 8500 BC .
Saarniston ja Grönlundin (1996) mukaan on Ancylystransgression huipun ajoitus n. 9100 BP, jonka kalibroitu mediaani-ikä on 8325 BC. Matiskainen (1996) vetää yhteen geologisia lähteitä ja pitää huipun C14 ikänä 9400 BP, joka kalibroituna on n. 8680 BC. Monet 70-80 -luvun lähteet viittavat Ancylushuipun iän olevan enintään 9000 BP eli n. 10200 BC. Heikki Hailan mukaan (puhelinkeskustelu 2000) maksimi olisi Etelä-Suomessa noin 9200 BP mikä olisi n. 8400 BC. Transgressiohuippu voi olla hieman metakroninen erään lähteen mukaan.

Ancylus-Litorina
Yhteenveto Miettinen 2002. Valtameren tasoon n. 7200 BC, jolloin järvivaihe päättyy. Suolaisuuden leviäminen hidasta (limnologisesti meri). Mastogloiavaihe (ilmeisesti pois jäämässä) välikausi suolaisuuden levitessä koko altaan alueelle. Valtameri kuitenkin vaikuttaa altaan veden määrään (korkeuteen) n. 7200 BC alkaen.


Takaisin Etusivulle