Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Suomen esihistorian kronologiataulukko, KASVILLISUUS. Ajoitusten lähteet ja perustelut

Lähdeluettelo:

Lähteiden tarkennukset:
Kalibroitu cal40 käyrällä.

Kasvillisuusvyöhykkeet on määritetty siitepölyanalyysien perusteella. Tolonen ja Ruuhijärvi (1976) ovat ajoittaneet eri kasvillisuusvyöhykerajat Etelä-Suomessa kaikkiaan 111 radiohiiliajoituksella. Ajoitukset ovat noin Pori-Lieksa linjan eteläpuolelta, valtaosin Salpausselkien tuntumasta. Olen kalibroinut nämä ajoitukset, sekä laskenut rajoille keskiarvon, jonka olen pyöristänyt lähimpään 50:een.

Kasvillisuuden kehityksessä on saattaa olla (ja onkin) alueellisia eroja. Ristaniemi (1987) ajoittaa IV/V rajan yhden Laukaalta tehdyn C14 ajoituksen perusteella 9370±100 BP joka on kalibroituna 8640 eKr (mediaani). Itkosen & al (1999 s.18) mukaan Jyväskylän eteläpuolella on mänty ollut paikallisesti yliedustettu ja paleomagneettinen ajoitustulos männyn noususta eli IV/V rajasta on 9700 BP eli n. 8900 eKr. Ristaniemen (1987) neljän C14 ajoituksen perusteella V/VI raja ajoittuu Jyväskylän seudulla n. 7300 eKr. Itkosen & al (1999, s.18) mukaan paleomagneettinen ajoitustulos Jyväskylän eteläpuolelta lepän noususta (V/VI) on 7700 BP eli n. 6550 eKr

Kasvillisuuden kehityksestä ks. myös Eronen M 1997 ja sen lähdeviitteet.


Takaisin Etusivulle