Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Suomen esihistorian kronologiataulukko, JÄÄTIKKÖ. Ajoitusten lähteet ja perustelut

Moniin ajoituksiin on useita lähteitä, ehkä parempiakin kuin tässä mainitut. Kyseessä ei useimmiten ole alkuperäislähde, mutta mainitussa lähteessä on omat viitteensä, joita tässä ei ole toistettu. - KESKENERÄINEN SIVU -

Lähdeluettelo:

Lähteiden tarkennukset:

14500-11000 BP
Jääkauden päättyminen
ARCSS/GISP2 Ice Core

Palmu J 1999: Referoi GRIP ja GISP -ilmastohistoriatutkimuksia (Grönlannin jääkairaustutkimukset, ks. edellisen linkit), sekä Ruotsin savilustokronologian synkronointia jääkairausdataan (ks. Andren & al).

11400
Eronen M 1997: Billingenin portin aukeamisen ikä, jolloin jäätikkö suli reunamuodostumalta (SS-2). Ikä on (Erosen artikkelista otettu kalenterivuosi) kalibroitu cal10-20 käyrillä, joten verrattuna cal40-kalibroituihin ajotuksiin tämä lienee hieman liian nuori ikä. 11500 voisi olla oikeampi ikä, mihin Erosen mainitsema holoseenin alun radiohiili-ikä 10000 BP viittaa. Ks. Ilmaston lähteet.
Uudempi tutkimus (ks. edellä Palmu ja Andren & al) ajoittaa billingenin portin avautumisen selkeästi n. 11520 BP .

11200: Jään reuna Keski-Suomessa
Ristaniemi 1987, s. 37. Ristaniemi päätyy vuosiin 9800-9700 BP (C14). Keski-Suomen reunamuodostuman (J:kylä-Jämsä) syntyiäksi.

10800: Jään reuna Pohjanmaalla
Ristaniemi 1987, s. 42. Sulanut pohjoisesta Keski-Suomesta kokonaan n. 9400 BP (C14) mennessä. Ristaniemen mukaan Multian-Keuruun alueella olisi ollut laaj "lakijäätikkö" -kieleke, joka olisi sulanut pois parisataa vuotta myöhemmin.


Takaisin Etusivulle